Buurtcommunities #6, online platformen, mijn aantekeningen

Op maandag 13 oktober 2014 was ik aanwezig op het event Buurtcommunities #6, online platforms, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En met mijn 224 anderen uit het hele land! Initiatiefnemers en geïnteresseerden in online platforms kwamen bij elkaar om van elkaar te leren. Er kwamen geweldige succesverhalen naar voren, kennis werd gedeeld en nieuwe relaties werden gelegd.

Was jij er niet bij? Jammer! Maar ik deel graag mijn aantekeningen met je. Je kunt op Twitter ook veel terugvinden onder #buurtcommunities.

Wie waren er wel?
Gouda Bruist
Indische Buurtbaliepubliek op de avond in Pakhuis de Zwijger
Mijnbuurtje
BUUV
Kompas op IJburg
Makassarplein Community
Crowd Effect
Pionira
Idealenkompas
Wijkconnect
iSocial
Buurtwelzijn
WijkdeWijk
BUURbook
Croqqer
Burennetwerk
Voorjebuurt
Buurtmaatschap Indische Buurt (zie Indische Buurtbalie)
WeHelpen
En vast nog meer anderen die niet op de informatiemarkt een plekje hadden maar wel gesprekken voerden. Het gonsde er van.

Aantekeningen uit mijn blauwe notitieboekje
Online en offline versterken elkaar
Sociale kracht van de wijk zichtbaar maken in de wijk.
Sleutelfiguren in de wijk trainen, dat zijn ambassadeurs van het online platform.
Hulpsites zijn in opkomst

Toerusting:
* Is internet beschikbaar? (bijna altijd ja)
* Computers? (mobiel!)
Toeleiding:
* Hoe gebruik je een online platform?
* Laagdrempelig trainen
Verbinding:
* Tussen kwetsbare en krachtige bewoners (het lastigst)
* Tussen initiatieven
* Op offline ontmoetingsplekken in de wijk (die anderen inspireren en die je op je site zet)
(Bron: Mellouki Cadat)

Wat te doen?
Bewonersgroepen vragen doorgaans drie dingen: netwerken, geld en ruimte.
Betrek betrokken bewoners bij het platform
Betrek sociaal werkers die de wijk goed kennen
Faciliteer vraag en aanbod
Ontwikkel online buurtplatformen samen met bewoners, want daar zit de kennis van de wijk (een paar keer gehoord)
Hou het van de bewoners, zeg nee tegen ambtenaren en professionals (ook een paar keer gehoord)
Train buurtverbinders door professionals (of juist andersom?)
Sociale marktplaatsen opzetten

PR maken doe je:
* In wijkkranten
* Door content te delen
* Te herhalen
* Met maatschappelijke stagiaires
* Door aan te sluiten bij behoeften in de wijk

Bron: Michel Vogler

 

 

Vier niveaus binnen online platformen
Of eigenlijk zijn het vier aanvliegroutes, vier verschillende doelen.
1. Informatie delen, wie is wie en doet wat?
2. Middelen delen, je spullen uitlenen aan buren
3. Ideeën delen, de wijk door ontwikkelen
4. Prioriteiten delen, samen beslissen
(Bron: Michel Vogler)

Hoe herken je de vraag?
Is het een hulpvraag? Mensen vragen niet graag om hulp maar geven die wel graag.
Is het een zorgvraag? Mensen hebben zorg gewoon nodig en vragen daar makkelijker om.
“Help mij mijn zorg te organiseren.”
(Bron: Fenneke van der Deijl)
Geef bij het aanmelden een keuzemogelijkheid / selectie dor aan te laten geven wat men zoekt (onderwerpen noemen) en wat men biedt (idem).

Wat doen community managers op online buurtplatformen?
Meerdere keren per week monitoren wat er binnen komt
Afzenders van vage en aanstootgevende berichten om verheldering vragen / doorvragen of adviseren posts te verwijderen (buiten het platform om)
Doorzetten op sociale media
Daar in dialoog gaan
zo meer bezoekers en gebruikers naar het platform trekken
IRL evenementen organiseren op ontmoetingslocaties

Wat kost dat nou?
Een community manager die het niet vrijwillig doet kost je 60.000 euro per jaar.
Om het platform door te ontwikkelen heb je tussen de 20.000 en een ton per jaar nodig, het is een arbeidsintensieve klus.
Reken voor onderhoud op 20.000 per jaar.
(Bron: Marise Bout)

Ik bedank graag alle mensen waar ik die avond mee sprak en alle sprekers en de organisatie. Wat een geweldige avond! Wat een inspiratie.

Hans Versteegh
Welzijn 3.0
h.versteegh@welzijn30.nl
0644062029