Keuzewijzer E-tools (Column Zorg en Welzijn, september 2018)

Keuzewijzer E-tools.

Voor gemeenten die inwoners online willen betrekken. Die burgers toch. Ze willen meedenken, meebeslissen én meedoen! En dat is een goede zaak. Tuurlijk! Maar heb je wel de juiste gesprekspartners?

In zaaltjes slaan ambtenaren wéér een avond stuk met buurtburgemeesters; mannen op leeftijd en áltijd met de hakken in het zand. Absoluut geen doorsnee van de wijk en je bereikt er inhoudelijk niks mee.

Mobiliseren

Weet je wat? We vragen de opbouwwerker en de jongerenwerker hún doelgroepen te mobiliseren! Met moeite krijgen de werkers een paar allochtone vrouwen en straatschoffies richting het zaaltje. Al snel blijkt dat die zich niet thuis voelen. Ze spreken zich onvoldoende uit.

Na die avond zie je ze vaak nooit meer terug. De sociaal werkers zitten in de tang, aan twee kanten is het vertrouwen beschadigd. Bij de ambtenaren en bij de bewoners.

Nieuwe technologie helpt om de participatie van inwoners op andere manieren vorm te geven. Vormen die beter bij de verschillende bewonersgroepen passen. Zodat je ook eens wat andere belanghebbenden bereikt. Maar waar begin je? En wat werkt?

Keuzewijzer

Movisie heeft hiervoor De Keuzewijzer E-tools ontwikkeld. De Keuzewijzer helpt gemeenten om digitale burgerparticipatie te organiseren. En is ook bruikbaar voor opbouwwerkers en wijkcoaches. Want hiermee kan in jouw gemeente het online betrekken van inwoners bij maatschappelijke vragen, initiatieven, beleid en besluitvorming een duidelijke meerwaarde krijgen.

De Keuzewijzer E-tools staat online. Een beschrijving van liefst 21 e-Tools en 15 praktijkvoorbeelden voor online burgerbetrokkenheid! Een actueel overzicht van bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden én de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken.

Had ik hem maar gehad, een paar jaar terug, toen ik opbouwwerker was …

https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

Deze column verscheen in september 2018 in het blad Zorg en Welzijn.