Waarom in 2025 digivaardig sociaal werk?

Waarom in 2025 digivaardig sociaal werk?Over 7 jaar moeten alle sociaal werkers digivaardig zijn. Dat is mijn streven. Of … liever al veel eerder. Want haast is geboden. Maar waarom eigenlijk?

We leven in een steeds complexere verdigitaliseerde wereld. De systeemwereld rukt enorm op. Zonder digitale vaardigheden is deelnemen aan de participatiemaatschappij een zware opgave. Digitale (overheids-)diensten maken het leven complexer dan we hadden gedacht. Niet iedereen kan mee komen. En ontwikkelingen gaan nog steeds razend snel.

Ondersteunen

Ook voor sociaal werkers zelf is “meekomen” geen vanzelfsprekendheid. Toch wordt van hen verwacht dat zij anderen daarin kunnen ondersteunen. Sociaal werkers dienen hun soms kwetsbare doelgroepen en omliggende (informele) netwerken daarin de weg te kunnen wijzen en bij te kunnen staan. Om te werken aan de inclusieve samenleving, juist in een tijd dat polarisatie oprukt. Digitaal zijn sociaal werkers in staat om dicht bij de doelgroep te staan, deel uit te maken van de levenssfeer van de doelgroep.

Aansluiten

Bovendien biedt digitaal werken de kans aan te sluiten bij groepen die minder vanzelfsprekend tot de doelgroep behoren maar die wel voor doelgroepen van waarde kunnen zijn. Sociaal werkers kunnen online deel uit maken van initiatiefrijke (lokale) netwerken van inwoners en ondernemers die werken aan maatschappelijke thema’s. En zo gezamenlijk optrekken.

Communiceren

Sociaal werkers vinden hun werk soms zo vanzelfsprekend dat ze er niet over communiceren. “Ik ben als sociaal werker geboren.” Sociaal werkers beseffen onvoldoende dat de buitenwereld, waaronder beslissers / financierders, een vertekend beeld heeft van het werk en daardoor een verkeerde weging geeft aan het werk. Door het vertellen van de verhalen krijgen buitenstaanders een beter beeld en dat kan gevolgen hebben voor het wel of niet krijgen van subsidie. Social media bieden vollop kansen om aan storytelling te doen. Het sociale vak heeft baat bij een sterkere profilering. Al was het maar om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Organiseren

Ook de wijze waarop werk in deze tijd is georganiseerd leunt sterk op ICT en online diensten. Dat begint al bij intern communiceren, rapporteren en tijdschrijven. Maar ook steeds meer als het gaat om samenwerken. Apps en tools worden ingezet om het werk uit te voeren. Registratiesystemen leveren data over kwetsbaren aan de overheid. Sociaal werkers kloppen die informatie in, maar weten niet altijd waar die data heen gaat en wie toegang heeft of tot welk moment data bewaard blijft. De doelgroep zelf heeft het recht daar vragen over te stellen.

Balans

Voor het ondersteunen, aansluiten, communiceren en organiseren, worden smartphones en tablets ingezet. Apparaten waarmee deze twee taken moeiteloos in elkaar over zijn gaan lopen. Het werk wordt op straat, in de winkel, in de bus, op een bankje, maar ook net zo makkelijk thuis en buiten werktijd, uitgevoerd. Een 9 tot 5 mentaliteit is hiermee achterhaald en werkers moeten steeds weer hun eigen grenzen bewaken. Deze mobiliteit vraagt daarnaast zorgvuldigheid in het omgaan met informatiedragers.

Digivaardig

Dat alles betekent dat sociaal werkers aan hun eigen digitale vaardigheden zullen moeten gaan werken. Sociaal werkers beseffen gelukkig steeds beter waarom digitalisering ook van hen een en ander vraagt. Wil je meer weten over Welzijn 3.0, de nieuwe vorm van sociaal werk waarin digivaardigheid geborgd is? Help je mee vóór 2025 alle sociaal werkers digivaardig te krijgen? Misschien door te beginnen bij jezelf?

Kijk dan op https://www.welzijn30.nl

Vriendelijke groeten,

Hans Versteegh

Lees meer over digivaardigheid ontwikkelen