Digivaardig sociaal werk webinar in corona tijd

INFORMATIEPAGINA ONLINE WERKEN
digivaardig sociaal werk webinar 25 maart 2020

Op deze pagina zie je informatie over digitaal werken, online werken, die gedeeld is in het webinar voor digitaal sociaal werk in corona tijd, op woensdag 25 maart 2020 en daarna aangevuld met wat mij nog verder ter ore kwam.

Bronnen / informatie / inspiratie

https://www.digivaardigindezorg.nl Zelftest, veel kennisbladen, zelf leren
https://krachtproef.org/uitgelicht Voor reflectie in crisis-tijd.
https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/ Meer dan online sociaal werk
•Voorbeelden uit het land
* https://ucll.be/beeldbellen van Hogeschool UCLL – expertisecentrum Inclusive Society
* https://mxi.nl/uploads/files/publication/beeldbeloverzicht.pdf Stappenplan keuze beeldbellen M&I Partners
* https://stichtingjoz.nl JOZ op straat, online jongerenwerk
* https://corona.icthealth.nl meer dan 150 direct toepasbare digitale middelen verzameld
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privacy_videobellen.pdf Keuzehulp privacy videobellen van de Autoriteit Persoonsgegevens
https://servicepuntxl.nl van Xtra Welzijn in Den Haag, ver in het voeren van regie door de client op het eigen blended hulpverleningstraject. 
* https://magazines.avans.nl/nl_NL/19137/264660/vormen_van_online_contact.html Magazine van Avans Hogeschool / lector Christa Nieuwboer
Platformen
In het webinar werden verschillende platformen genoemd die sociaal werkers kunnen gebruiken. Veilige en onveilige. Kijk ook zeker in mijn boek, waar ik meer dan 40 voorbeelden heb verzameld die ik hier niet noem.
Sluit aan bij de doelgroep maar is niet “veilig” naar Europese maatstaven:

Sluit minder aan bij de doelgroep maar is wel veilig, oftewel, ze voldoen aan NEN7510/ISO27001 normen:

Platformen waar ik het nog niet van weet zijn:

Zie dus ook de 40+ andere voorbeelden in mijn boek, Digivaardig Sociaal Werk,
Appgroepen
Twee groepen op WhatsApp waar informatie uitgewisseld wordt:
  • Digivaardig sociaal werk
  • Digivaardig in de zorg

Wil je daaraan deelnemen, stuur me dan een mailtje.

Digivaardig sociaal werk