Disclaimer

Disclaimer

Hoewel Welzijn 3.0 zich tot het uiterste zal inspannen tot een goede adequate en actuele kennisoverdracht kan en zal zij of de vertegenwoordiger van Welzijn 3.0, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuist, onvolledig of ongepast handelen, of welk geleden gevolg dan ook, waaronder ook juridische en fiscale gevolgen, op social media kanalen of anderszins, veroorzaakt of geleden door de opdrachtgever of zijn medewerkers en vrijwilligers, dan wel in wisselwerking met derden ontstaan of derden aangedaan.

Versteegh’s Welzijn 3.0 is een gedeponeerd merk, depotnr. 1248775, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag

Een VAR, verklaring arbeidsrelatie Winst uit Onderneming, kan worden overlegd.